IGJ geeft KC Klinieken praktijk voor kaakchirurgie Almere aanwijzing ivm tekortkomingen

IGJ geeft KC Klinieken aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de KC Klinieken in Almere een aanwijzing gegeven. Deze praktijk voor kaakchirurgie moet onmiddellijk een vergunning aanvragen voor het gebruik van het röntgentoestel bij de behandelingen. Daarnaast zijn er nog zeventien tekortkomingen die binnen drie maanden moeten zijn hersteld.

De inspectie heeft bij Stichting KC Klinieken al in februari 2018 negentien tekortkomingen geconstateerd op het gebied van onder meer professionaliteit, kwaliteit en veiligheid, infectiepreventie en medische technologie. Ondanks herhaalde inspectiebezoeken is er nauwelijks iets verbeterd.

Een belangrijk punt van kritiek betreft het röntgentoestel waar KC Klinieken gebruik van maakt. Voor dit type toestel ontbreekt de wettelijk vereiste vergunning. KC Klinieken mag het röntgentoestel pas weer gebruiken als de vereiste vergunning is verkregen.

Daarnaast moet er binnen drie maanden in de dossiers beter worden aangegeven waarom het röntgentoestel wordt gebruikt, moeten er voldoende medewerkers geschoold worden voor het steriliseren, en moet er een systeem komen waarin complicaties worden vastgelegd en besproken. Als KC Klinieken niet voor 17 maart  2020 aan deze aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.