Inspectie geeft Annatommie mc aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft twee locaties van Annatommie mc een aanwijzing gegeven. De inspectie ziet op de locaties Amstelveen en Utrecht risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De tekortkomingen bij de particuliere kliniek voor bewegingsklachten hebben betrekking op bestuurlijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en veiligheid, dossiervoering, zorgproces en infectiepreventie. De inspectie heeft zes verbeterpunten vastgesteld voor de locatie Amstelveen en een voor zowel locatie Amstelveen als locatie Utrecht. Op die locaties worden patiënten opgenomen, op de andere drie locaties van Annatommie mc niet.

Eén van die verbeterpunten, over de vroege herkenning en behandeling van vitaal bedreigde patiënten, moet Annatommie mc uiterlijk 9 september 2018 op beide locaties doorvoeren. Voor de overige verbeterpunten, die alleen voor locatie Amstelveen gelden, heeft Annatommie mc twee maanden langer de tijd.

Extra druk

De inspectie bezocht in september vorig jaar de locatie Amstelveen. De inspectie constateerde toen een groot aantal tekortkomingen. Er volgden meerdere onaangekondigde inspectiebezoeken en gesprekken met het bestuur. Annatommie mc verbeterde een aantal zaken, maar naar het oordeel van de inspectie nog niet genoeg. De inspectie heeft er dan ook geen vertrouwen in dat de instelling zonder de extra druk die een aanwijzing met zich mee brengt zal verbeteren. Als Annatommie mc niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.