IGJ: Aanwijzing voor G. A. H. Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie beëindigd, psychiater uitgeschreven uit BIG-register

Toelichting SIN-NL
Door zich uit te schrijven uit het BIG-register voorkomt heer Gaston Bonroy tuchtrechtelijke vervolging en veroordeling, zoals berisping, schorsing of doorhaling in het BIG-register.
De uitschrijving gebeurt met medeweten van de Inspectie Gezondheidszorg, die dus willens en wetens heer Bonroy in bescherming neemt.


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Breda beëindigd. De praktijk is gesloten en de enige behandelend psychiater heeft zich laten uitschrijven bij het BIG-register als psychiater en arts. Hij is nu geen psychiater of arts meer.

De inspectie had een aanwijzing opgelegd omdat er risico’s waren voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie kreeg drie maanden de tijd om vier verbeterpunten door te voeren.

De psychiater besloot zijn praktijk te beëindigen. Alle patiënten zijn (terug)verwezen naar een huisarts of een vervolgbehandelaar. Op het moment van de overdracht waren de tekortkomingen in de patiëntdossiers nog niet weggenomen. Maar omdat de betrokken zorgverlener niet meer BIG-geregistreerd is en de praktijk is gesloten, beëindigt de inspectie de aanwijzing.

Vanwege tekortkomingen in de zorgverlening die gedurende de aanwijzing niet zijn weggenomen heeft de inspectie de betrokken huisartsen een bericht gestuurd. Daarin staat dat per patiënt moet worden bekeken of de bestaande behandeling en voorgeschreven medicatie kan worden voortgezet. Bij die beoordeling zullen de huisartsen mogelijk de hulp moeten inschakelen van de jeugd-ggz. Daarnaast heeft de inspectie de betrokken gemeenten, verantwoordelijk voor de inkoop van jeugd-ggz, geïnformeerd.

Documenten

Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie  Breda 2019 brief einde aanwijzing

Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie  Breda 2018
———-

Zie ook bericht 26 sept. 2018 www.sin-nl.org