IEU-Alliance manifest

In het Manifest van IEU-Alliance vindt u een opsomming van de mogelijke oplossingen, zoals SIN-NL die heeft geformuleerd. Hieronder worden enkele voorstellen nader uitgewerkt.