Identificatiecode op medisch implantaat verplicht

Alle medische implantaten moeten een uniforme identificatiecode krijgen. Artsen worden hiermee verplicht om gegevens over geplaatste implantaten op te nemen in hun patiëntendossiers en deze data ook door te geven aan het landelijk implantatenregister.
Dat heeft de Tweede Kamer op dinsdag 18 april 2017 afgedwongen met het aannemen van een amendement voor de Wkkgz.

Wkkgz
Het amendement van PVV-Kamerleden Karen Gerbrands en Fleur Agema voor verplichte codering zal volgens de Kamer vermijdbare sterfgevallen en gezondheidsschade bij patiënten beperken. Nederlandse wetgeving over uniforme barcodering die aansluit op internationale regelgeving is van belang voor het verbeteren van patiëntveiligheid, het verminderen van logistieke zorgkosten en het bestrijden van vervalsingen. GS1 Nederland pleit samen met zorgpartijen al langer voor een verplichte barcode. Ziekenhuizen kunnen hiermee bovendien tussen de 100 en 170 miljoen euro besparen, zo meldt GS1.

Barcode
Eén uniforme barcodering, waarin gegevens staan zoals artikelnummer, batchnummer, expiratiedatum zorgt ervoor dat registratie van implantaten niet meer handmatig hoeft te gebeuren maar via scannen kan verlopen. Dat verkleint de kans op fouten en de administratieve last. Immers, als gegevens door de zorgleveranciers worden vastgelegd in hun systemen kunnen ze worden gekoppeld aan een patiënt. Ook kunnen zorgleveranciers bij complicaties of productfalen precies zien welk product bij welke patiënt is gebruikt. Patiënten informeren en terug laten komen, is dan relatief eenvoudig.

VWS
Een werkgroep met veldpartijen onder regie van het ministerie van VWS legt op dit moment de laatste hand aan een document dat is gericht op de randvoorwaarden voor invoering en het gebruik van codering op basis van de drie geaccepteerde standaarden voor medische hulpmiddelen. Het document bevat afspraken die leveranciers en ziekenhuizen moeten gaan invullen. Ook staat beschreven welke aanpassingen softwareleveranciers moeten maken om de software voor de registratie van medische hulpmiddelen en op termijn ook geneesmiddelen goed te kunnen organiseren.

Implantatenregister
Sinds 2015 bestaat het landelijk implantatenregister maar dit is beperkt gevuld met gegevens van cardiologen, gynaecologen, orthopeden en plastisch chirurgen. VWS streeft naar een zo volledig mogelijk register, zodat patiënten zo snel mogelijk kunnen worden opgespeurd als er problemen zijn met bepaalde implantaten.
———-

www.ntvg.nl 26 3 2016
Implantaten, wie heeft ze niet?
Yolanda van der Graaf, Joost O.M. Zaat

In Nederland worden jaarlijks naar schatting ruim 750.000 implantaten geplaatst. Maar hoeveel patiënten bij dit getal horen en wie deze implantaatdragers zijn weten we niet. Op basis van schattingen maakten we een infographic met de aantallen van de verschillende implantaten.

De plaatsing van vrijwel elk implantaat wordt vastgelegd in de status van de patiënt. Alle ziekenhuizen leveren patiëntgegevens aan aan de stichting Dutch Hospital Data (www.dhd.nl). Maar op dit moment zijn de gegevens over implantaten geen onderdeel van de verplichte dataset en moeten deze gegevens uit veel verschillende bronnen worden gehaald. Precieze getallen zijn nauwelijks beschikbaar. De getallen over heup- en knieprothesen, hartkleppen, pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillators (ICD’s) zijn redelijk betrouwbaar en komen uit de registers van de beroepsgroepen. Voor de andere getallen hebben we ons …