Zoon, H. ex-huisarts: kreeg waarschuwingen, berisping en schorsing

Deze ex-huisarts heeft vele procedures gevoerd om zijn schorsing als arts- wegens grove onkunde- ongedaan te maken, tevergeefs.
Het is onaanvaardbaar dat hij ondanks zijn schorsing in Nederland, 20 jaar in Spanje zich als arts heeft voorgedaan en op deze manier patiënten mogelijk onzorgvuldig behandeld heeft, zie bericht sin-nl.org.
De Inspecties van Gezondheidszorg van Nederland en Spanje zijn hiervoor mede-verantwoordelijk.

———————————–

EHRM 14 1998
Uitspraak Europese Hof Rechten van de Mens 14 jan 1998 H.Zoon tegen Nederland

—————————

EHRM Zoon-NL 1999
Uitspraak Europese Hof Rechten van de Mens 12 jan 1999 H.Zoon tegen Nederland

—————————————-

Huisarts eist opheffen schorsing
bron: www.volkskrant.nl 8 okt 1996

De 44-jarige huisarts H. Zoon heeft in een kort geding tegen de staat opheffing van zijn schorsing geëist. Het Medisch Tuchtcollege schorste de huisarts wegens malversaties….

ANPDEN HAAG Zoon werd in Nederland uit zijn functie gezet omdat hij in maart 1993 het leven van een 63-jarige vrouw uit Dirksland had beëindigd zonder een collega-arts om een oordeel te vragen. Ook heeft hij bewust verschillende verklaringen vervalst.De arts heeft het geding ook aangespannen omdat de Nederlandse autoriteiten hun Spaanse collega’s van zijn schorsing op de hoogte hebben gesteld, waardoor hij ook in Spanje niet meer als arts mag werken.

—————————-

Huisarts uit ambt gezet wegens grove onkunde

DEN HAAG, 29 AUG. 1995  Het gerechtshof in Den Haag heeft in april in hoger beroep een huisarts uit zijn ambt gezet, omdat hij bij herhaling blijk gaf van grove onkunde en ernstige nalatigheid. De man was sinds 1981 huisarts in Dirksland. Hij kreeg in 1991 en 1994 drie waarschuwingen en één berisping. In oktober zette het medisch tuchtcollege de arts uit zijn beroep. Inmiddels heeft hij in Spanje een bloeiende praktijk voor Nederlandse overwinteraars.

29 augustus 1995

De huisarts werd in mei van dit jaar ook nog veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een geldboete voor het beëindigen van het leven van een 63-jarige vrouw uit Dirksland. Daarbij had hij zich niet gehouden aan de euthanasie-regeling. De arts schreef recepten uit op naam van patiënten voor wie de medicijnen niet waren bedoeld. Vervolgens gebruikte de arts die medicijnen zelf. De huisarts was verslaafd geraakt aan het pepmiddel Ritalin. Verder paste hij huidpleisters op medisch onverantwoorde wijze toe en voerde hij flapoorcorrecties uit, terwijl een huisarts daartoe niet bevoegd is.

De inspectie voor de gezondheidszorg heeft de Spaanse inspectie op de hoogte gesteld van de uitspraak. Omdat de huisarts bij de Hoge Raad in cassatie is gegaan, is hij formeel nog in functie. De Spaanse inspectie heeft de huisarts daarom een voorlopige vergunning gegeven. Mocht ook de Hoge Raad besluiten de arts zijn bevoegdheid te ontzeggen, dan wordt de voorlopige vergunning in Spanje ingetrokken, zo laat een woordvoerder van de inspectie weten. (ANP)

————————
bron: Nrc.nl

Tuchtcollege zet huisarts uit functie

ROTTERDAM, 21 OKT. Het Medisch Tuchtcollege heeft een 43-jarige huisarts uit Dirksland (Goeree-Overflakkee) de bevoegdheid ontzegd om de geneeskunst uit te oefenen wegens het knoeien met recepten, het verrichten van chirurgische ingrepen zonder dat hij daartoe bevoegd was en het gebruik van verdovende middelen.

De arts moet zich verder op 2 december voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden voor niet volgens de wet uitgevoerde euthanasie. De arts, die inmiddels zijn praktijk heeft beëindigd en in het buitenland verblijft, maakte in maart 1993 een eind aan het leven van een 63-jarige patiënte. De arts wordt in eerste instantie moord ten laste gelegd en in tweede instantie hulp bij zelfdoding. Justitie beschuldigt de arts ook van valsheid in geschrifte met recepten.

Volgens het Medisch Tuchtcollege was de praktijk van de arts op een groot aantal onderdelen ver beneden het niveau dat van een behoorlijke huisarts verwacht mag worden. Het college spreekt van grove onkunde. De arts heeft op grote schaal recepten uitgeschreven op naam van patiënten voor wie ze niet bestemd waren en die ze ook niet hebben gekregen. De medicijnen werden bij de huisarts gebracht. Ook heeft de arts gedurende minstens een reeks van maanden dagelijks het middel Ritalin geslikt, waarvan de werkzame stof methylfenidaat onder de Opiumwet valt. De arts had het middel naar eigen zeggen nodig om in zijn drukke praktijk ’s avonds te kunnen doorwerken. In 1985 had de arts ook al regelmatig cocaïne gebruikt. Met de inspectie voor de volksgezondheid was toen afgesproken dat hij het gebruik van middelen die onder de Opiumwet vallen, zou staken. Ook is de arts na het intrekken van een vergunning als apotheekhoudend huisarts doorgegaan met het bereiden van geneesmiddelen. Ten slotte heeft de arts een aantal inadequate behandelingen uitgevoerd, zoals een verkeerde behandeling van een ernstige vaatvernauwing, van een botaandoening (osteoporose) van wonden als gevolg van doorliggen (decubitus) en van een ernstige vaatvernauwing. Ook verrichtte de arts flapoorcorrecties, een chirurgische ingreep waarvoor hij de noodzakelijke opleiding of ervaring miste.

Bij de maatregel heeft het college laten meewegen dat de arts ter zitting niet de indruk heeft gewekt dat hij beseft dat zijn medisch handelen ver beneden de maat is. Een psychiatrisch rapport stelt de huisarts voor als “iemand die eigen doen en laten niet in een breder perspectief kan zien en daarom relatief weinig zelfreflectie en kritiek vertoont”.