Hoger beroep voor vrijheid van meningsuiting SIN-NL bij Europees Hof Rechten van de Mens tegen het censuur arrest Hoge Raad drkuks.com

Hierbij deelt SIN-NL mede op 20 juni 2014 hoger beroep te hebben ingesteld bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg Het hoger beroep is gericht tegen het censuur- arrest van de Hoge Raad dd 20 dec. 2013 waarin een verbod tot publicatie van drkuks.com en jankuks.nl wordt uitgesproken.

De H.R schendt aantoonbaar het recht op vrijheid van meningsuiting, art 7 GW en art 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), alsmede art 6 recht op fair trial van het EVRM.
De websites drkuks.com en jankuks.nl staan online wegens het publieke belang ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten . Deze websites bevatten uitsluitend feiten en documenten opgesteld door artsen die het falen van neuroloog Kuks aantonen:
– het operatie verslag en de brief van Prof. M. Samii en dr M. Tatagiba prominente neurochirurgen
– wetenschappelijke artikelen omtrent de zeldzame aandoening brainstemcompression dolichoecstacia
– wetenschappelijk artikel met beschrijving van de techniek van het plaatsen van teflonwatten,
– samenvattingen van 6 wetenschappelijke artikelen waaruit blijkt dat het plaatsen van teflonwatten leidt tot negatieve effecten voor de patiënten.
– verklaringen van 13 medisch specialisten-collegae!- omtrent de gevolgen van de experimentele operatie verricht door M. Samii en M. Tatagiba
– lijst van 51 bewijsmiddelen ingebracht bij het kort geding 2010 inzake dr Kuks
Het verzoekschrift is opgesteld en ingediend door een advocaat uiteraard ondersteund door de expertise van Mw Mr. Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL.