Hoge Raad acht oud-oncoloog Gerrit Stoter Erasmus MC schuldig aan belastingontduiking

Commentaar SIN-NL
Hr G. Stoter (1946) is nu ongeveer 74 jaar oud. Hij  heeft vast arts-vriendjes die hem aan een nuttige medische verklaring kunnen helpen, teneinde niet naar de gevangenis te hoeven gaan.
En…. wat een mildheid van de Hoge Raad dat hr Stoter slechts 500.000 euro moet terugbetalen.
Fraude loont blijkbaar voor deze arts.
Het is overigens opvallend dat de media zwegen over het arrest van het Hof Amsterdam in 2017.
De Hoge Raad besloot tot een simpele afwijzing, zonder motivatie hetgeen wettelijk is toegestaan.

Lees hier het vonnis Rechtbank Amsterdam oncoloog Stoter celstraf_2015_8340

Lees hier het arrest Gerechtshof Amsterdam oncoloog Stoter celstraf_2017_3948

Lees hier het zeer korte arrest van de Hoge Raad oncoloog Stoter celstraf hr_2019_1544

zie ook bericht 25 nov. 2015:
Rechtbank veroordeelt arts oncoloog G. Stoter tot 1,5 jaar cel ivm fraude


Hoge Raad acht oud-oncoloog schuldig aan belastingontduiking

Oud-toparts Gerrit S. van het Erasmus MC in Rotterdam moet definitief vijftien maanden de cel in voor het oplichten van de belastingdienst. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, zo melden het AD en RTV Rijnmond. Ook moet de arts een half miljoen euro terugbetalen.

De hoogleraar en oncoloog van Daniel den Hoedkliniek sluisde in de jaren 80 en 90 miljoenen euro’s van farmaceutische bedrijven door naar bankrekeningen in Luxemburg. Volgens de rechter heeft de man tussen de drie en vijf miljoen euro ontvangen en verzwegen voor de fiscus.

De belastingdienst kwam de man op het spoor tijdens een onderzoek naar uitgaven met buitenlandse creditcards in Nederland. Mensen die opvallend veel geld uitgaven, zijn daarop onder de loep genomen. Gerrit S. gaf in 2010 en 2011 een bedrag van 158.000 euro uit met zijn betaalkaart.

De ‘geldproblemen’ van S. begonnen pas goed toen Luxemburg aankondigde het  bankgeheim op te heffen. In 2013 ging hij drie keer naar Luxemburg. Hij smokkelde het geld mee naar huis door het in het reservewiel van zijn auto te verstoppen. Later werd in zijn huis in de mechanische ventilatie in zijn bezemkast 750.000 euro gevonden. Ook gaf hij zijn kinderen geld, die het namens hem op de bank zette.
—————-

Oud-toparts van Erasmus MC sluisde miljoenen weg, ontdook belasting en krijgt nu 15 maanden cel

Redactie Rotterdam, www.ad.nl 8 okt. 2019

Gerrit S., oud-toparts bij het Erasmus MC, moet 15 maanden de cel in. Ook moet hij een half miljoen euro terugbetalen. De emeritus hoogleraar sluisde in de jaren 80 en 90 miljoenen euro’s van farmaceutische bedrijven door naar Luxemburgse bankrekeningen, maar gaf dat zwarte spaargeld nooit op aan de belastingdienst. Zo ontdook hij de belastingen.

De zeventiger streed tot de Hoge Raad tegen zijn celstraf, maar die veegde zijn argumenten van tafel. Hierdoor is zijn straf voor witwassen en de belasting ontduiken definitief geworden. Het geld kreeg S. voor het testen van nieuwe medicijnen.

Toen het Luxemburgse bankgeheim werd opgeheven ging S. in 2013 drie keer naar Luxemburg. Hij smokkelde het geld mee naar huis door het in het reservewiel van zijn auto te verstoppen. Later werd in zijn huis in de mechanische ventilatie in zijn bezemkast 750.000 euro gevonden. Ook gaf hij zijn kinderen geld, die het namens hem op de bank zette.

Geld voor onderzoek

Bij de eerste rechtszaak tegen S. had de officier van justitie geen goed woord over voor de eens zo respectabele medicus. ,,Het was zijn ambitie om kankerpatiënten te helpen, maar hij nam geld weg dat ook gebruikt had kunnen worden voor onderzoek.’’

Geld van de farmaceuti­sche industrie op een eigen rekening storten was net zo gewoon als sigaretten roken, en u weet hoe wij nu denken over roken.

Gerrit S.

S. liep tegen de lamp na grootschalig onderzoek onder creditcard-gebruikers. Daarbij werden mensen met een opvallend bestedingspatroon onder de loep genomen. Gerrit S. gaf in 2010 en 2011 een bedrag van 158.000 euro uit met zijn betaalkaart.

De hoogleraar stelde toen tijdens de rechtszaak dat het vroeger heel normaal was om geld van de farmaceutische industrie op een eigen rekening te laten storten. ,,Het was toen net zo gewoon als sigaretten roken, en u weet hoe wij nu denken over roken.’’


08-10-2019
ECLI:NL:HR:2019:1544
Instantie:
Hoge Raad
Zaaknummer(s):
17/05109
Datum publicatie:
07-10-2019

Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR) door als afdelingshoofd van ziekenhuis betalingen van farmaceutische bedrijven op Luxemburgse bankrekeningen te storten zonder deze op te geven aan belastingdienst en geld vervolgens naar Nederland te vervoeren.
1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM dan wel bewijsuitsluiting ex art. art. 359a Sv op de grond dat opvragen van debet- en creditcardmutaties van verdachte door belastingdienst op onrechtmatige wijze is uitgevoerd.
2. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM, nu door handelen van belastingdienst inbreuk is gemaakt op privacy van verdachte.
3. Verzoek tot verrichten van onderzoekshandelingen.
4. Gewoontewitwassen. Kan per witwashandeling bewezen worden verklaard dat witwasvoorwerp deels uit misdrijf afkomstig is? Kunnen bewezenverklaarde witwashandelingen worden beschouwd als combinatie van handelingen die erop waren gericht verdachtes vermogen aan zicht van autoriteiten te onttrekken?
5. Strafmotivering. Hoogte benadelingsbedrag. Door verdediging naar voren gebrachte omstandigheden betrokken bij strafoplegging?
Bestanddeel “deels” opgenomen in bewezenverklaring zonder omvang daarvan vast te stellen. Strafmaatverweer m.b.t. media-uitingen van OM t.a.v. verdachte.
HR: art. 81.1 RO.

Artikel 81 RO-zaken Strafrecht overig

8 oktober 2019
ECLI:NL:HR:2019:1544

Op 8 oktober 2019 heeft de Hoge Raad een artikel 81 ro-zaken procedure behandeld op het gebied van strafrecht. Het zaaknummer is 17/05109, bekend onder ECLI code ECLI:NL:HR:2019:1544.

Soort procedure
Instantie
Rechtsgebied
Zaaknummer(s)
17/05109
Datum uitspraak
8 oktober 2019
Datum gepubliceerd
7 oktober 2019
Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 17/05109

Datum 8 oktober 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 28 september 2017, nummer 23/004924-15, in de strafzaak

tegen

[verdachte]

,geboren te

[geboorteplaats]

op

[geboortedatum]

1946,hierna: de verdachte.

1

Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben W. de Vries en V.S. Huygen van Dyck-Jagersma, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman W. de Vries heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2

Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3

Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier B.C. Broekhuizen-Meuter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 oktober 2019.