Hiervoor werd ex-neuroloog Ernst Jansen Steur veroordeeld

18 mei 2015

Deze week behandelt het gerechtshof in Arnhem het hoger beroep tegen ex-neuroloog Ernst Jansen Steur. Jansen Steur werd in februari 2014 veroordeeld tot drie jaar cel. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als hijzelf ging in hoger beroep.

De rechtbank achtte bewezen:

– dat Jansen Steur zich schuldig heeft gemaakt aan het stellen van foutieve diagnoses bij acht patiënten en deze patiënten op medisch onverantwoorde wijze heeft behandeld. Met als gevolg zwaar lichamelijk letsel bij zeven patiënten en in één geval de dood.

– dat de dood van deze patiënt het gevolg is van de behandeling. Een patiënte pleegde zelfmoord nadat ten onrechte de diagnose van een ernstige ziekte was gesteld. Dat gebeurde toen Jansen Steur bij het Medisch Spectrum Twente werkte, waar hij in 2004 werd ontslagen.

– dat de voormalig neuroloog zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van een receptenblok, valselijk opmaken van machtigingsformulieren en recepten en aan verduistering.

– dat Jansen Steur de zorgplicht als arts en specialist heeft miskend. Dit op zodanig grove wijze, dat hem wordt verweten opzettelijk de gezondheid van de patiënten te hebben benadeeld.