Hersenbeschadiging en toerekeningsvatbaarheid ex-neuroloog Jansen Steur

Commentaar SIN-NL
Het is duidelijk dat de nadruk op hersenbeschadiging een truc is om Jansen Steur uit de cel te houden, na zijn veroordeling tot drie jaar celstraf vorig jaar. Indien Jansen Steur alsnog vrijuit gaat, betekent dit het definitief faillissement van de medische sector en de rechterlijke macht.
Zijn collega-artsen, huisartsen, artsen bij zorg- en aansprakelijkheidsverzekeraars allen lieten hem zijn waandiagnoses en behandelingen uitvoeren ten koste van de gezondheid van weerloze patiënten. De Raad van Bestuur van MST bestaande uit artsen Kingma, Zijlstra en manager-oud verpleegkundige Ramaker gaven hem 250.000 euro mee. Hebben al deze medeplichtige artsen ook een hersenbeschadiging?
De slachtoffers en nabestaanden van Jansen Steur hebben levenslang…….

Woensdag oordeel toerekeningsvatbaarheid ex-neuroloog Jansen Steur

Heeft Ernst Jansen Steur een hersenbeschadiging, opgelopen door een ernstig auto-ongeluk in 1990, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is? Deze vraag moet woensdag worden beantwoord tijdens de tweede zittingsdag van het hoger beroep tegen de ex-neuroloog.

Jansen Steur werd begin vorig jaar tot drie jaar celstraf veroordeeld. Het Openbaar Ministerie maakt woensdag ook de eis bekend; voor de rechtbank was zes jaar geëist.

Twee deskundigen hebben de afgelopen maanden aanvullend psychisch, psychiatrisch en neurologisch onderzoek gedaan naar de toestand van Jansen.

Dat zou iets kunnen zeggen over de vraag of hij toerekeningsvatbaar is, ofwel of hij verantwoordelijk mag worden gehouden voor zijn daden. De advocaat van Jansen Steur zegt dat zijn cliënt een hersenbeschadiging heeft en daarom niet aanwezig is tijdens de behandeling van het hoger beroep.

Zelfmoord
De voormalig neuroloog van het Medisch Spectrum Twente is veroordeeld voor het opzettelijk stellen van verkeerde diagnoses, met verstrekkende gevolgen voor zijn patiënten.

Hij vertelde hen dat ze een zeer ernstige ziekte hadden, zoals alzheimer of de spierziekte ALS, en schreef zware medicatie voor.

Een patiënte pleegde zelfs zelfmoord omdat ze dacht dat ze spoedig zou sterven. Achteraf bleken de diagnoses onjuist.

De zaak tegen de voormalig neuroloog wordt de grootste medische strafzaak in de Nederlandse geschiedenis genoemd. Waarschijnlijk is de uitspraak in het hoger beroep op 18 juni.
Door: ANP
nu.nl 20 mei 2015