Hergebruik big data gaat ten koste van kwaliteit: geef direct kopie medisch dossier aan de patient!

Commentaar SIN-NL
De kwaliteit van medische dossiers dus ook elektronische dossiers kan zonder directe inzage en directe correctie door patienten niet goed zijn en is dus ivm het ontbreken van deze mogelijkheid per definitie ondermaats.
Het is onethisch en onprofessioneel dat artsen – zoals al jaren de gewoonte is- zonder  directe inzage en directe correctie van de patient – een verslag van hun consult schrijven.
Robert Verheij en het NIVEL dienen zich hiervan bewust te zijn en ter verbetering van de kwaliteit van medische dossiers per direct alle patienten kopieen van al hun medische dossiers te laten sturen.


De gegevens uit elektronische patiëntendossiers worden voor steeds meer doelen gedeeld en gebruikt. Dit hergebruik kan echter ten koste van de kwaliteit van deze data gaan, zo waarschuwen onderzoekers van onder anderen het Nivel.

Onderzoeksinstituut Nivel beschreef samen met een internationaal consortium de factoren die de kwaliteit van deze Big Data kunnen beïnvloeden. Het rapport verscheen onlangs in het International Journal of Medical Internet Research (JMIR). Data uit patiëntendossiers worden gedeeld tussen professionals in de zorg, tussen professionals en patiënten, als verantwoordingsinformatie voor verzekeraars en burgers, en voor het managen van bedrijfsprocessen. Het is volgens de onderzoekers zeer de vraag of die data voor elk van die doelen geschikt zijn en of die doelen wel met elkaar te verenigen zijn.

Data gaan als het ware door een ‘voedselketen’, waarlangs gegevens worden geregistreerd, verzameld, opgeslagen en ter beschikking komen van gebruikers. Voor elke stap in die keten liggen er  gevaren er op de loer liggen ten aanzien van de kwaliteit van de gegevens. Zoals ook bij een echte voedselketen, komt iedere afwijking uiteindelijk bij de eindgebruiker terecht, maar deze is zich daar vaak niet van bewust. “Gebrekkige kwaliteit van gegevens is één van de belangrijkste obstakels om de zorg te kunnen verbeteren”, zegt Nivel-onderzoeker Robert Verheij.

Inzage door patiënt

Samen met zijn collega-onderzoekers stelde Verheij ook vragen over hoe de inzage dooor de patiënt de inhoud van het dossier beïnvloedt. “Over de omvang van dergelijke effecten weten we op dit moment erg weinig, maar ze kunnen gemakkelijk leiden tot verkeerde interpretatie van gegevens, zowel in de directe patiëntenzorg, als in onderzoek en in kwaliteitsinformatie.”