Helft jonge dokters overweegt weleens te stoppen

Dit toont onderzoek aan onder jonge dokters in Nederland, uitgevoerd door de stichting De Jonge Dokter en onderzoeksbureau Sardes. Er deden 622 mensen aan mee.

De artsen gaven aan regelmatig snel en onder tijdsdruk te moeten werken. Dit gaat soms ten koste van de kwaliteit van veiligheid van de zorg. Als er weinig zorgpersoneel voorhanden is, worden incidenteel veiligheidsvoorschriften genegeerd. De jonge dokters werken gemiddeld negen uur per week over, maar slechts een vijfde hiervan krijgt daarvoor betaald, en maar 10 procent krijgt compensatie in de vorm van vrije dagen.

De jonge dokters ervaren hun werk regelmatig als uitputtend en emotioneel belastend. Zo zocht zeker een op de zeven jonge dokters weleens psychologische hulp vanwege het werk.

De bevraagde dokters geven aan dat zij regelmatig snel en onder tijdsdruk moeten werken en dat dit soms ten koste gaat van kwaliteit en veiligheid van de zorg. Incidenteel worden veiligheidsvoorschriften zelfs genegeerd om het werk gedaan te krijgen, met name wanneer er weinig zorgpersoneel beschikbaar is. De jonge dokters werken gemiddeld 9 uur per week over. Slechts 20% van hen ontvangt hiervoor financiële compensatie en slechts 10% wordt gecompenseerd in vrije dagen.

Een derde van de jonge dokters ervaart wel eens machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie door een collega, bijna de helft ervaart dit wel eens in het patiëntencontact. Daarnaast geeft een meerderheid aan soms door collega’s gevraagd te worden iets doen waar hij of zij zich niet prettig bij voelt. Zo voert een deel van de jonge dokters wel eens een medische handeling uit waar diegene zichzelf nog niet bekwaam in voelt.

Hoewel het een groep jonge, relatief onervaren dokters betreft, heeft eenderde van de bevraagde basisartsen geen vaste begeleider in hun huidige baan. Daarnaast ervaren jonge dokters hun werk regelmatig als uitputtend en emotioneel belastend. Zo zocht zeker 1 op de 7 jonge dokters eens psychologische hulpverlening vanwege het werk en/of werkdruk.

Waarom zijn deze dokters (nog) niet gestopt? Respondenten noemen voornamelijk het plezier in het werk en patiëntencontact. Het merendeel van de jonge dokters vindt het werk inspirerend en is enthousiast over hetgeen ze doen. Deze bevlogenheid lijkt beschermend ten opzichte van uitval en uitstroom. Wel vindt 80% dat verandering van de huidige zorgstructuur noodzakelijk is en legt daarbij nadruk op vermindering van werkdruk, prestatiedruk en hiërarchie.

De Jonge Dokter, de organisatie die het onderzoek uitvoerde, pleit dan ook voor een transformatie van de werkomstandigheden waarin jonge dokters een start maken in het vak. Bewustwording en het bespreekbaar maken van de huidige situatie onder jonge dokters en hun leidinggevenden zijn hiervoor essentiële eerste stappen.