Ggz-kliniek Eindhoven vervolgd om dood patiënt

OM: GGZ Eindhoven schuldig aan dood cliënte
skipr.nl 21 februari 2019

De GGZ Eindhoven (GGzE) moet zich op 26 en 28 maart voor de rechtbank in Den Bosch verantwoorden voor de dood van een cliënte in mei 2013. Justitie verwijt de instelling voor geestelijke gezondheidszorg dood door schuld. Dat meldde de officier van justitie donderdag bij de rechtbank in Den Bosch tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Bij de GGzE werd de zorg voor de vrouw door personeelstekort overgelaten aan een arts die nog maar drie weken in opleiding was. De arts had niet door dat de vrouw de medicijnen niet goed verteerde en niet veel later overleed ze door een hartstilstand. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de GGzE nalatig geweest en daardoor schuldig. (ANP)

————-

Ggz-kliniek vervolgd om dood patiënt

Een overbelaste ggz-instelling moet zich voor de rechter verantwoorden voor de dood van een patiënt.

Het Openbaar Ministerie vervolgt GGZ Eindhoven (GGzE) voor dood door schuld. Mede door een nijpend personeelstekort overleed een patiënt binnen de muren van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

De zorgverleners hadden niet door dat haar nieuwe medicatie geheel verkeerd viel, gaven de vrouw niet genoeg aandacht en communiceerden ook niet goed met elkaar, oordeelde de inspectie al.

Dat het OM zich bemoeit met de zaak, is al uitzonderlijk. Maar dat het niet de artsen, maar de instelling als geheel strafrechtelijk vervolgt, is zeer uitzonderlijk, zeggen experts. Het is, voor zover na te trekken, tot nog toe alleen ooit bij een verpleeg­huis gebeurd.

Doden gevallen

De zaak tegen GGzE begint vandaag, op een precair moment: de inspectie voor de gezondheidszorg stelde deze maand in Trouw dat het gebrek aan personeel in de ggz levens in gevaar brengt. Volgens haar steekproef zijn er meerdere doden gevallen. Als GGzE schuldig bevonden wordt, heeft dat mogelijk verstrekkende gevolgen.

Volgens Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht, kan van de zaak een precedentwerking uitgaan. De vervolging kan er volgens hem ook toe leiden dat instellingen in deze tijd van wachtlijsten en personeelstekorten minder patiënten durven behandelen. Zo weten ze tenminste zeker dat ze kwaliteit kunnen bieden en niet voor de rechter gesleept worden.

De zaak van GGzE speelde in 2013, toen de personeelstekorten niet zo wijdverbreid waren als nu. De patiënt, geboren in 1983, liet zich vrijwillig opnemen op de afdeling spoedeisende psychiatrie. Haar hoofdbehandelaar ging met vakantie en droeg de zorg over aan een arts die pas drie weken in opleiding tot psychiater was. Een eerdere behandelaar had al besloten om de vrouw andere medicatie te geven, het antipsychosemiddel clozapine. De arts in opleiding besliste vervolgens in overleg met een collega de oude medicatie versneld af te bouwen.
———
www.omroepbrabant.nl

Strafzaak tegen GGZ Eindhoven om dood patiënte: ‘Slachtoffer van personeelstekort’

EINDHOVEN – De GGZ in Eindhoven wordt strafrechtelijk vervolgd voor de dood van een 29-jarige patiënte in 2013. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de aanklager is de patiënte slachtoffer geworden van een personeelstekort bij de instelling.

De vrouw lag op de afdeling spoedeisende psychiatrie. Ze had zich vrijwillig op laten nemen op deze afdeling, nadat ze in 2013 de diagnose schizofrenie kreeg. Hiervoor stond ze al zeven jaar onder behandeling bij de GGZ in Eindhoven.

De zorg van de patiënte was vanwege capaciteitsdruk overgelaten aan een arts die nog maar drie weken in opleiding was en niet bekend was met de medicatie van de vrouw. De patiënte kreeg van de arts het antipsychosemiddel clozapine en overleed aan een hartstilstand. Ze was overgevoelig voor het medicijn.

Waarschuwingen
De instelling was al meerdere keren gewaarschuwd voor de gevolgen van het personeelstekort. De krant meldt dat de hoofdbehandelaar van het slachtoffer vond dat door het personeelstekort het lot van bijna de helft van de patiënten werd overgelaten aan onervaren artsen in opleiding. Hij had daarom maatregelen geëist en dreigde zelfs ontslag te nemen.

Ook de ouders van het slachtoffer gaven al aan dat er iets goed mis was. Ze vonden dat hun dochter de weken voor haar dood werd verwaarloosd.

Strafzaak
De hoofdbehandelaar en de arts in opleiding worden niet vervolgd, laat het Openbaar Ministerie aan de krant weten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sleepten ze wel voor de tuchtrechter. Die toonde begrip voor de situatie, maar bepaalde ook dat de hulpverleners zelf verantwoordelijk zijn omdat ze werken in een omgeving waar geen verantwoorde zorg geboden kon worden. Ze kregen een berisping en een waarschuwing.

De GGZ Eindhoven is daarom de enige verdachte in de zaak. De strafzaak begint op 21 februari 2019 met een regiezitting.
———–

Strafzaak tegen GGZ Eindhoven wegens dood patiënte

DEN BOSCH/EINDHOVEN – De GGZ Eindhoven (GGZe) wordt strafrechtelijk vervolgd voor de dood van een 29-jarige patiënte in 2013. De aanklager denkt dat de vrouw het slachtoffer is geworden van een personeelstekort bij de instelling.

 

Vanwege capaciteitsdruk was de zorg van de patiënte op de afdeling spoedeisende psychiatrie overgelaten aan een arts die nog maar drie weken in opleiding was. De voormalig huisarts werd opgeleid tot psychiater en was niet bekend met de medicatie die aan de vrouw was voorgeschreven. De patiënte werd ziek van het antipsychosemiddel clozapine en overleed aan een hartstilstand als gevolg van overgevoeligheid voor het medicijn.

De GGZe was bovendien gewaarschuwd voor de gevolgen van het personeelstekort. De hoofdbehandelaar van de vrouw had maatregelen geëist vanwege de onderbezetting en dreigde daarom zelfs ontslag te nemen. Volgens hem werd het lot van bijna de helft van de patiënten op de afdeling overgelaten aan de zeer onervaren arts in opleiding.

Ouders

Ook de ouders van de patiënte trokken kort voor de dood van hun dochter aan de bel omdat ze meenden dat hun dochter in de weken voor haar dood werd verwaarloosd.

Volgens de aanklacht is de GGZe nalatig geweest omdat er onvoldoende bekwame artsen en verpleegkundigen op afdeling werkten en de werkdruk te hoog was.

De vrouw stond al zeven jaar onder behandeling bij de GGZ in Eindhoven en vanwege een onderzoek naar schizofrenie werd ze in het voorjaar van 2013 op eigen initiatief opgenomen op de afdeling psychiatrie.

De GGZe is de enige verdachte in de zaak die tot dusver onderbelicht bleef. De betrokken psychiater en de arts in opleiding worden niet vervolgd, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

Tuchtcollege

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sleepte de hoofdbehandelaar en de arts in opleiding wel voor de tuchtrechter. Het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg legde aan hen respectievelijk een berisping en een waarschuwing op. De tuchtrechter toonde begrip voor de benarde situatie van beide hulpverleners maar bepaalde dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn door te werken in een omgeving waar geen verantwoorde zorg geboden kon worden.

De strafzaak tegen de GGZe begint op 21 februari 2019  met een regiezitting. Voorafgaan wil de GGZe niet ingaan op het verweer. ,,Er is een cliënt geheel onverwacht overleden. We betreuren de kwestie maar geven onze toelichting in de rechtszaak’’, reageert een woordvoerder.

Juist woensdag werd bekend dat personeelstekort de grondoorzaak is van meerdere calamiteiten in de geestelijke gezondheidszorg. Op verzoek van dagblad Trouw en weekblad De Groene Amsterdammer analyseerde de inspectie twintig calamiteitenrapportages en concludeerde dat er doden zijn gevallen als gevolg van capaciteitsproblemen.