Getuigenissen slachtoffers medische fouten

Jacoba T. den Engelsman Mijn ervaring, de feiten, hoe ik zogenaamd borstkanker kreeg, na een val met mijn fiets en hoe de foute diagnose is vastgesteld.:
Het betreft een openhartig, indrukwekkend, puur ego-document over medische disfunctioneren en medische mishandeling. Waarschuwing: Op de omslag van dit boek staat een schokkende foto.

Gonda Hervaud :
Een kop geeft geëtter Extra kopzorgen in hersentumorland Een indringend verslag.
Lees de recensie door SIN-NL. Waardevol voor patiënten en zorgverleners.
Uitgeverij Piramidions, Eindhoven 2014 ISBN 9789491439643

P. L. (naam beschikbaar) Zorgvuldig feitenverslag met literatuurlijst:
Hoe een rechter van de Hoge Raad en tuchtrechters falend arts dr M. E. van der Ende, ErasmusMC beschermen P.L. doet verslag van zijn lijdensweg als slachtoffer van een vermijdbare medische fout. Zijn belang als patient werd ondergeschikt gemaakt aan het belang van de experimenterende arts. Hij beschrijft de onrechtmatige gang van zaken bij medisch tuchtcolleges en het Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg, alsmede het falen van de Medisch Officier van Jusitie Mw. M. van Eykelen.

Herman Raaphorst
Een klein deurtje dat weer open kon. Slachtoffer van ernstige medische fouten van longartsen die dankzij een adequate respectvolle longoperatie door een buitenlandse arts in mei anno 2014 nog leeft. Hij beschrijft hoe artsen in Nederland hun eigen belang boven het belang van de patiënt stellen. Hij geeft weer hoe Nederlandse artsen na de operatie hem weigeren als patiënt in strijd met hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht WGBO.

KLIK HIER VOOR :
EEN OVERZICHT VAN ALLE DOOFPOTDOSSIERS VAN FALENDE ARTSEN EN ZIEKENHUIZEN

Websites:

www.drlhofstra.com

www.drkuks.com

www.ini-hannover.info

www.jankuks.nl

www.jankuks.com

www.mijn-schouderoperatie-medinova.nl/202954540
klacht tegen orthopedisch chirurg van Ommeren

www.opendeurtje.nl

www.profsamii.de

www.professorsamii.info

www.tatagiba.de

www.drbenzylicz.org

www.zwartelijstartsen.nl