Gerechtshof Den Haag : na 3 jaar strafzaak hoger beroep ex-arts Rock Goerdin

Zie SIN-NL doofpotdossier Rock Goerdin, gynaecoloog

Deze gynaecoloog deed zich voor als plastisch chirurg, deed borstvergrotingen en bracht grote schade toe aan vele vrouwen.
De rechtbank Den `Haag sprak hem 30 oktober 2014 – ten onrechte- vrij van mishandeling, omdat hij als arts zich zogenaamd mocht beroepen op de medische exceptie.
De rechters sloegen de plank volledig mis. De medische exceptie geldt kort uitgedrukt alleen wanneer de arts volledig voldoet aan zijn zorgplicht, zie hieronder. Een duidelijk voorbeeld dat falende rechters bescherming bieden aan een ernstig falende arts.

De rechters tonen zich incompetent en dienen ontslagen te worden. Het betreft:
Mr H.N. Prabbuwe-Cohen Tervaert, Mr S.M. Krans en Mr A.M. Borgers, rechters sectie strafrecht rechtbank Den Haag. Zij staan allen op ww.zwartelijstrechters.org .
Lees ook 31-10-2014
Medische exceptie geldt niet bij schenden zorgplicht door borstendokter Goerdin


bron: skipr.nl

Hoger beroep tegen ‘borstendokter’ Rock G.

De Haagse ‘borstendokter’ Rock G. moet zich vanaf dinsdag opnieuw verdedigen. Hem wordt verweten dat hij patiënten heeft mishandeld, verminkt en opgelicht. Drie jaar geleden werd hij vrijgesproken door de rechter, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De medische tuchtrechter had G. eerder al definitief uit het artsenregister geschrapt.

De rechter oordeelde destijds dat G. fouten had gemaakt. Hij had de ingrepen niet in het juiste type operatiekamer verricht en niet onder de juiste hygiënische omstandigheden. Ook had hij geen goed onderzoek verricht naar de oorzaak van afstotingsverschijnselen.
Deze fouten waren volgens de rechter echter niet ernstig genoeg om hem te straffen. Er was drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De 58-jarige G. “baalt enorm” van de ellende die zijn patiënten ondervonden na zijn behandelingen. Maar het is niet zijn schuld, benadrukte hij dinsdag bij het gerechtshof in Den Haag. Het waren complicaties, geen fouten en zeker niet door zijn toedoen.

Deskundigen oordelen hard over de medische verrichtingen van G., zijn gebrek aan kennis en de technieken die hij gebruikte. Borstvergrotingen voerde hij uit met een ‘mama-navigator’, een experimenteel apparaat dat vergeleken kan worden met een kitspuit. Zijn kennis over protheses was beperkt – bij diverse patiënten waren de borstprotheses verkeerd om geplaatst – en hij gebruikte medische termen verkeerd. “De patiëntveiligheid is ernstig in het geding geweest”, luidde het deskundigenoordeel.

Hetze

G. zelf spreekt van een “hetze”. “Het liefst was ik nog lang en gelukkig door blijven werken. Maar alles is mij afgenomen”, zei hij met stemverheffing, om vervolgens excuus te maken aan het hof. “Het valt me soms een beetje zwaar. 8,5 jaar ben ik hier al mee bezig, alleen maar op basis van speculaties.”

In totaal hebben 121 voormalig patiënten zich sinds 2008 gemeld. Tien zaken worden tijdens het proces behandeld.

Voor het hoger beroep zijn drie dagen uitgetrokken, namelijk dinsdag, woensdag en donderdag. (ANP)


Hoger beroep Haagse borstendokter

Datum
Tijd
vanaf 09:00
Parket
Ressortsparket
Rechtbank
Gerechtshof Den Haag
Parketnummer
22-004797-14
Omschrijving

Let op, meerdere dagen: 7, 8, 9 nov. Requisitoir naar verwachting op 8 november.

Korte beschrijving

Mishandeling, zwaar lichamelijk letsel, althans enig lichamelijk letsel tot gevolg van tien vrouwen door plastische en cosmethische chirurgische / medische ingrepen  uit te voeren (vooral borstvergrotende operaties) waarbij verdachte

– niet, althans onvoldoende heeft gehandeld als goed hulpverlener

– niet, althans onvoldoende heeft gehandeld in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voorvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard ex art. 7:453 BW

– en aldus geen beroep of aanspraak kon doen op de medische exceptie

Plaats/gemeente waar het feit is gepleegd

Den Haag

Datum (inclusief jaar) wanneer het feit is gepleegd

Periode 1 mei 2008 t/m 27 juni 2009

Hoger beroep aangetekend door

OM

Strafeis OM in eerste aanleg

Gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk, onder de algemene voorwaarden, alsmede onder de (dadelijke uitvoerbaar te verklaren) bijzondere voorwaarde dat hij tijdens de proeftijd van 2 jaar zowel in Nederland als in het buitenland geen medische behandelingen zal verrichten.

Straf in eerste aanleg

vrijspraak

Type zitting

Inhoudelijk