Gerechtshof Arnhem verwijst SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens schijn van partijdigheid

Op 24 januari 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem op verzoek van Stichting SIN-NL de behandeling van het beklag ex art 12 Strafvordering wegens niet vervolgen van Officier van Justitie rechtbank Midden Nederland (naam bekend bij SIN-NL) verwezen naar Gerechtshof Amsterdam, op grond van art 62b Wet op de Rechterlijke Organisatie.
Reden: de brief van Mr. A. R. van der Winkel president van het Gerechtshof Arnhem, mede namens zes rechter-raadsheren aan Google om de zoekresultaten van twee websites van stichting SIN-NL te blokkeren.
De volgende rechters, griffiers en Advocaat Generaal van het Gerechtshof Arnhem zijn aldus toegevoegd aan www.zwartelijstrechters.org

Mr F. A. M. Bakker, rechter raadsheer Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag wegens niet vervolgen Officier van Justitie Rechtbank Midden Nederland (naam beschikbaar via info at sin-nl.org) verwezen naar Gerechtshof Amsterdam.

Mr. M. R. van der Bel, rechter raadsheer Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag wegens niet vervolgen Officier van Justitie Rechtbank Midden Nederland (naam beschikbaar via info at sin-nl.org) verwezen naar Gerechtshof Amsterdam.

Mr. J. P. Bordes, rechter raadsheer Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag wegens niet vervolgen Officier van Justitie Rechtbank Midden Nederland (naam beschikbaar via info at sin-nl.org verwezen naar Gerechtshof Amsterdam.

mevrouw Mr K. J. C. Geeve, rechter raadsheer Hof Arnhem wegens schijn van partijdigheid tijdens zitting jegens klager ogv art 12 Strafvordering wegens het  aantoonbaar onrechtmatig niet vervolgen van Officier van Justitie rechtbank Midden Nederland  (naam beschikbaar via info at sin-nl.org). Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag wegens niet vervolgen Officier van Justitie Rechtbank Midden Nederland (naam beschikbaar via info at sin-nl.org) verwezen naar Gerechtshof Amsterdam.

Mr D. van der Geld, griffier Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag wegens niet vervolgen Officier van Justitie Rechtbank Midden Nederland (naam beschikbaar via info at sin-nl.org) verwezen naar Gerechtshof Amsterdam.

Mr. M. G. J. M. van Kempen, rechter raadsheer Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag wegens niet vervolgen Officier van Justitie Rechtbank Midden Nederland (naam beschikbaar via info at sin-nl.org) verwezen naar Gerechtshof Amsterdam.

Mr. W. Peute, advocaat- generaal Hof Arnhem rechter raadsheer Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag wegens niet vervolgen Officier van Justitie Rechtbank Midden Nederland (naam beschikbaar via info at sin-nl.org) verwezen naar Gerechtshof Amsterdam.

J. R. M. Roetgerink griffier Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag wegens niet vervolgen Officier van Justitie Rechtbank Midden Nederland (naam beschikbaar via info at sin-nl.org) verwezen naar Gerechtshof Amsterdam.