Gerechtigheid voor Biendiya Ramgoelam? 17.6.2014 uitspraak hb falend gynaecoloog Buimer

Vandaag 17 juni 2014 uitspraak hoger beroep tegen falend arts Buimer

OM eist in hoger beroep voorwaardelijke celstraf en voorwaardelijke ontzetting uit het beroep tegen gynaecoloog

14 Maart 2014   | Medisch strafrecht

De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft in hoger beroep 1 maand voorwaardelijke celstraf met de bijzondere voorwaarde van storting van een bedrag van € 1.000 aan Make a Memory geëist tegen een gynaecoloog uit Hoorn. Het OM vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een moeder en van dood door schuld van haar baby die twee dagen na de bevalling overleed. Naast de geëiste straf vorderde het OM een voorwaardelijke ontzetting uit zijn beroep als gynaecoloog voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar.

De gynaecoloog was werkzaam in een ziekenhuis in Hoorn. Hij had op 5 mei 2009 dienst terwijl de vrouw een bevalling onderging die door haar medische voorgeschiedenis risicovol was. Gezien die medische voorgeschiedenis waren er vooraf afspraken gemaakt dat er zou worden ingegrepen met een keizersnede als een natuurlijke bevalling te lang zou duren. Dit gebeurde echter niet, met de dood van de baby en het letsel bij de moeder tot gevolg. Het OM houdt de gynaecoloog hiervoor eindverantwoordelijk. De gynaecoloog heeft volgens het OM zijn beroepsnorm geschonden door zijn patiënte niet goed te informeren over zijn behandelbeleid en de mogelijke alternatieven. Hij is, omdat hij onvoldoende contact heeft gehad met zijn patiënte, voorbij gegaan aan de wens van haar en haar man een keizersnee te ondergaan. Het OM verwijt hem bovendien dat hij een risicopatiënte (bij wie complicaties konden worden verwacht) heeft achtergelaten en naar huis is gegaan zonder duidelijke instructies aan de klinisch verloskundige die werkte in zijn opdracht. Thuis heeft hij onvoldoende controle gehouden op de toestand van moeder en baby.

Een medische misser is niet zonder meer strafbaar. Ieder mens kan fouten maken, ook een arts. Als hij zijn werk doet als een goed hulpverlener, zal er van strafvervolging geen sprake zijn. Voor een strafbaar feit is het nodig dat de arts op een grove wijze onzorgvuldig of nalatig heeft gehandeld. Het OM vindt dat in deze zaak sprake is van grove onzorgvuldigheid en dat de dood van de baby en het letsel van de moeder daarvan het gevolg zijn. Er is geen sprake van opzet. Ook de arts heeft dit gevolg niet gewild.

Het OM vindt dat de door de rechtbank opgelegde straf recht doet aan de ernst van het feit. “De pijn en het verdriet van de ouders van de baby is voelbaar. Deze gevoelens zijn het gevolg van het handelen van verdachte. Door zijn handelen zijn onverantwoorde risico’s ontstaan die hadden kunnen worden voorkomen als hij als een goed hulpverlener had gehandeld. Als hij had gesproken met zijn patiënte. Als hij haar die dag regelmatig in de gaten had gehouden. Als hij had gesproken met zijn ‘ogen en oren’, de verloskundige, als hij duidelijke instructies had achtergelaten voor de verloskundige toen hij naar huis ging en zelf de regie had gehouden. Hij heeft dat niet gedaan en daaromniet gehandeld als een goed hulpverlener. Daardoor is het dramatische gevolg ontstaan. Hij heeft het beginsel ‘dat hij iedere vrouw een natuurlijke bevalling gunt’ nagestreefd zonder rekening te houden met de wensen van zijn patiënte en de risico’s die zij liep. Ook al heeft de verdachte de onherstelbare gevolgen van zijn handelen niet gewild, hij heeft hier wel schuld aan. De geëiste straf is passend en geboden”, aldus de advocaat-generaal op de zitting.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot 1 jaar ontzetting uit zijn beroep als gynaecoloog voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en 1 maand voorwaardelijke celstraf met de bijzondere voorwaarde van storting van een bedrag van € 1.000 aan Make a Memory na een eis van de officier van justitie van eveneens 1 jaar ontzetting uit zijn beroep als gynaecoloog voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en 1 maand voorwaardelijke celstraf met storting van een bedrag van € 5.000 in het voornoemde fonds. De verdachte stelde hoger beroep in.

Bron: OM