Gemeenten en verzekeraars willen register malafide zorgaanbieders wegens fraude

Gemeenten en verzekeraars willen register malafide zorgaanbieders

Zorgverzekeraars en gemeenten willen een register van foute zorgbedrijven. Over twee weken gaan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland daarover in gesprek met het minister van VWS. Dat bevestigt een woordvoerder van de VNG na berichtgeving in Binnenlands Bestuur (BB).

Om gemeenten te helpen met (vermoedelijke) fraudezaken heeft de VNG in 2016 het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF) opgericht. Nu blijkt dat gemeenten daar nog meer gebruik van maken dan in eerste instantie werd verwacht.  Het OTF merkt ook dat de meldingen complexer worden. Sommige frauderende zorgbedrijven  opereren landelijk.

BB meldt dat de OTF in het eerste kwartaal van 2017 22 gemeenten heeft ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gekregen en hebben 154 informatie ingewonnen bij het steunpunt. Een woordvoerder van de gemeentekoepel bevestigt desgevraagd deze aantallen, die uit een interne voortgangsrapportage komen.

De gedupeerden zijn vaak kwetsbare zorgbehoevenden, zoals ggz-patiënten, dementerende ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Veel meldingen gaan over fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

Informatie delen

Ook de Zorgkantoren, die vanuit de zorgverzekeraars fraude opsporen, zien dat budgethouders slachtoffer worden van fraude die gepleegd wordt door zorgaanbieders. Volgens de wet is de budgethouder in die situatie aansprakelijk. Als er echter sprake is van fraude door de zorgaanbieders de budgethouder te goeder trouw was, dan legt het zorgkantoor onder bepaalde voorwaarden de vordering neer bij zorgaanbieders.

Op een recente bijeenkomst bespraken de Zorgkantoren, VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie SZW de aanpak van fraude met pgb’s. De partijen benadrukten hierbij de noodzaak van vroegtijdig onderling contact voor het opsporen van fraude. Informatie delen is ook van belang bij de afweging of een zaak in aanmerking kan komen voor mogelijk strafrechtelijk onderzoek.

Gemeenten benaderen de VNG dan ook vaak met de vraag of zij malafide zorgaanbieders op een zwarte lijst kunnen zetten. Zo’n register is er echter niet. De VNG wil daarom samen met ZN werken aan een waarschuwingsregister, waarin gemeenten melding kunnen maken van foute zorgbedrijven en kunnen inzien welke meldingen er in andere gemeenten zijn gedaan. Hierover gaan VNG en ZN over ongeveer twee weken in gesprek met het ministerie van VWS, aldus een woordvoerder van de gemeentekoepel.