Gehandicapten worden niet gehoord bij coronamaatregelen

Eerder riep het ministerie van VWS op tot samenspraak en locatiegericht beleid rond de versoepeling van de maatregelen. Beide komen onvoldoende tot hun recht, blijkt uit de enquête. Meer samenspraak op initiatief van de zorgaanbieder is niet vrijblijvend en moet beter van de grond komen, aldus KansPlus, de LFB en Ieder(in).

Versoepeling

Over de feitelijke versoepeling van de maatregelen met betrekking tot het bezoek, logeren en dagbesteding, lopen de meningen uiteen. Naast tevredenheid zijn er ook kritische geluiden over de bezoekregeling, is logeren niet voor iedereen mogelijk en is de dagbesteding nog lang niet overal op het niveau van voor de coronacrisis. Ook het vervoer van en naar de dagbesteding lijkt nog niet goed geregeld.

Aanbevelingen

KansPlus, LFB en Ieder(in) roepen zorgaanbieders op om op korte termijn in overleg te gaan met ouders, familie en bewoners c.q. cliënten over te nemen maatregelen in geval het aantal Covid-19 besmettingen weer toeneemt.  Alleen in samenspraak kunnen passende maatregelen worden voorbereid voor woonlocaties, dagbesteding, bij logeervoorzieningen en bij ondersteuning thuis, aldus de betrokken organisaties. Uitgangspunt voor  maatregelen bij een eventuele opleving moet een betere balans zijn tussen medisch- en sociaal-emotioneel welzijn.