Fraude door verzekeringsartsen in België: stopmisbruikverzekeringen.be

Zwarte Lijst Verzekeringsartsen België bron:stopmisbruik.be def 2016

Hierbij attendeert SIN-NL U op de Belgische website stopmisbruikverzekeringen.be.

Deze site bevat interessante informatie over fraude door verzekeringsartsen die de mate van invaliditeit van oa slachtoffers van verkeersongevallen aantoonbaar te laag inschatten, ter voorkoming van hoge schadevergoedingen.

De website bevat tevens een zwarte lijst met namen van ongeveer 320 corrupte verzekeringsartsen in België. 
Inmiddels is duidelijk dat ook in Nederland artsen zich schuldig maken aan deze praktijken.

Meer informatie

Bekijk de rapportage van het Belgische documentaireprogramma Panorama van 21 mei 2015.

Lees hier een belangrijke analyse door Wim Van den Eynde over de kwestie “Werkt die dokter voor u of voor een verzekering?” (21 mei 2015).

Bekijk de video over Anke Santens en de verzekeringsmaatschappij AG. Zij is slachtoffer van aantoonbare valse verslagen door medisch gerechtsdeskundigen.
Het is zaak om de stilte omtrent deze problematiek te doorbreken en slachtoffers van verkeers- en arbeidsongevallen een stem geven.