Flinke verschillen in zorguitkomsten binnen Europa

De uitkomsten van zorg verschillen tussen Europese landen en tussen regio’s binnen die landen behoorlijk. Dat blijkt uit het Europese project EuroHOPE, waar het RIVM aan deelnam. Zo varieert bijvoorbeeld de sterfte in het eerste jaar na een hartinfarct van 8 procent tot 32 procent in 100 regio’s in zeven landen. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Health Economics.

 Indicatoren zoals sterfte na ziekenhuisopname en verblijfsduur in het ziekenhuis bieden inzicht in hoe de gezondheidszorg presteert, stelt het RIVM. Het Europese onderzoeksteam ontwikkelde methoden om deze indicatoren in de gezondheidszorg gestandaardiseerd te vergelijken tussen landen en regio’s. Deze indicatoren werden voor 5 aandoeningen nader bezien: acuut hartinfarct, beroerte, gebroken heup, zeer laag geboortegewicht en borstkanker.

Variatie

De gevonden variaties tussen regio’s in de zeven deelnemende landen bleken slechts deels of helemaal niet te verklaren door patiënt- of regiokarakteristieken, zoals leeftijdsopbouw, geslacht of de omvang van de bevolking in een regio. Sommige verschillen bleken veroorzaakt te worden door  sociaaleconomische omstandigheden zoals werkloosheid en BBP per hoofd van de bevolking.

Kwaliteit en kosten

Hogere kwaliteit van zorg gaat niet per definitie samen met hogere kosten, zo is uit het onderzoek gebleken. Het RIVM stelt dat er meer inzicht nodig is in hoe de kwaliteit daadwerkelijk verbeterd kan worden zonder hogere kosten.