Falend neuroloog dr. Kuks UMCG weigert sinds 2005 te antwoorden
.

In mei 2005 vond een consult van Sophie Hankes, plaats bij dr Kuks, op schriftelijke verwijzing van haar revalidatiearts, met het verzoek om advies en behandeling van hartritme en bloeddruk regulatie problemen opgetreden na de operatie aan hersenstam en rechter vertebralisslagader 2000.
Sophie Hankes werd door de operatie vrijwel volledig invalide, en rolstoelafhankelijk.
Ondanks de schriftelijke verwijsbrief met correcte informatie, koos Kuks voor het verzwijgen en in de doofpot houden van het medisch falen van zijn collega’s, Duitse neurochirurgen.
Ook koos Kuks voor het aanspannen van procedures en incasseren van 150.000 euro van Sophie Hankes. Kuks staat met toestemming van de rechtbank Groningen sinds sept. 2009 op zwarteliijstartsen.nl . Voor meer informatie: drkuks.com

1. Wat was de reden dat het secretariaat van de poli neurologie een afspraak voor Sophie Hankes met u als neuroloog regelde mei 2005?

2. Heeft neurochirug Mooij uit het UMCG u in 2005 de verwijsbrief van de revalidatiearts over Sophie Hankes verstrekt?

3. Hebt u de brief gelezen?

4. Hebt u kennis genomen van het feit dat Sophie Hankes in november 2000 geopereerd is door neurochirug Prof. Samii, uit Hannover voormalig voorzitter van de Europese vereniging van neurochirurgen, ? Hebt U kennis genomen van het feit dat mevrouw Hankes juli 2001 opnieuw geopereerd is door Prof. Jannetta,  prominente Amerikaanse neurochirurg, overleden april 2016?
Weet U dat invaliditeit na een operatie,  heropname en heroperatie drie sterke aanwijzingen zijn voor een calamiteit oftewel medische fout?

5. Hebt u kennis genomen van het feit dat Prof. Samii teflon geplaatst heeft tussen de hersenstam en de rechter arterie vertebralis, alsmede tussen de rechter evenwichtszenuw en een ader in het hoofd?

6. Is u bekend wat de functies zijn van de hersenstam, zo ja, welke? en whoe de doorbloeding in de hersenstam geregeld is?

7. Worden vitale functies als bloeddruk, hartritme en ademhaling geregeld in de hersenstam?

8. Is het een gebruikelijke operatie om teflon tussen de hersenstam en de slagader te plaatsen, of is dit experimentele neurochirurgie?

9. Is dit een adequate oplossing, wanneer bewusteloosheid door te hoog hartritme en afsluiting van de rechter vertebralisslagader optreedt bij rechtsdraaiing van het hoofd?

10. Is U bekend dat dit het symptoom was waarvoor Sophie Hankes geopereerd is?

11. Is U bekend dat teflon als lichaamsvreemd materiaal granuloom (littekenweefsel) en hersenoedeem kan vormen en kan calcificeren?

12. Is U bekend wat het gevolg van teveel druk op de hersenstam en op de verwijde rechter verteerbaars kan zijn  als gevolg van calcificatie van teflon kan zijn?Gevolg=te hoog hartritme/hoge bloeddruk/te hoge hartbloeddruk en ademhalingsproblemen en ernstige doorbloedingsstoornis van deze slagader?

13a. Waarom heeft U in 2005, 2009  en 2012 geschreven dat er geen neurologische oorzaak is voor de problemen van Sophie Hankes? 
En waarom hebt U in 2010 toen u de 51 documenten in juni toegezonden kreeg, niet erkend dat er een direct verband is tussen de calcificatie van de teflon, hersenoedeem en het te hoge hartritme en te hoge bloeddruk en de doorbloedingsproblemen bij Sophie Hankes, waardoor zij vrijwel volledig invalide en rolstoelafhankelijk is?
b. Voldoet U aan Uw zorgplicht wanneer U geen bloeddruk en pols (hartritme) meet bij een patiente die lijdt aan hoge bloeddruk en hartritme stoornissen en waarvoor zij nb schriftelijk verwezen is door de revalidatie arts ?

14. Waarom beantwoordt U de brieven van Sophie Hankes niet?
Bent U bereid om de brieven van Sophie Hankes alsnog te beantwoorden? Zo ja wanneer?
Zo nee, waarom niet?

15. Waarom rectificeert U de ingezonden brief van 2009 niet? U schreef zelf in Medisch Contact 10 sept. 2009 dat de brief Sophie Hankes betrof. 
Waarom loog U bij de rechter 9 sept. 2009 en zei U dat de brief niet Sophie Hankes betrof?

16. Waarom zwijgt U Sophie Hankes dood, beantwoordt U geen brieven maar spant U uitsluitend procedures aan?

17. Waarom eist en incasseert u 150.000€ oa via inname van haar spaargeld en haar pgb van Sophie Hankes die zwaar ziek en invalide is en een laag maandelijkse inkomen heeft, terwijl U weet dat Sophie Hankes feiten, medisch- wetenschappelijke artikelen en verklaringen van artsen publiceert ?

18. Wat is naar Uw mening een integer arts? Hebt U een geweten?

19. Waarom betitelt U slachtoffers van medische fouten als:
besmettelijke zaken die de mensheid schaden en indringers in de spreekkamer MC28-5-2009?
20. Waarom maakt U Sophie Hankes die volgens de criteria van het Nivelrapport 2007 zonder twijfel slachtoffer is geworden van een foutieve medische behandeling tot dader door haar te verbieden om de waarheid over U te publiceren?

20. Waarom bent U beledigd dat de waarheid over U gepubliceerd wordt via wetenschappelijke artikelen en verklaringen van artsen, zie www.drkuks.com

21 Waarom spant U een procedure aan over belediging?
Is het incasseren van 150.000 euro niet genoeg voor U met een maandsalaris van 10.000 euro?

Hebt U ooit gehoord van de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht van een arts?