Is falend arts Jansen Steur een uitzondering?

Ten einde enigszins zorgvuldig te kunnen antwoorden dienen we de vraag toe te spitsen:
-als arts die na jaren disfunctioneren als neuroloog voor de strafrechter komt, op 4 nov. 2013?
Ja, dit is uitzonderlijk. Strafrechtelijke vervolging van artsen vindt zelden plaats.
Sterker nog: het Openbaar Ministerie stelt uitsluitend strafrechtelijke vervolging in wanneer de medische sector, lees de KNMG, hiermee instemt. Dit heeft Mr M. van Eykelen , Officier van Justitie medische zaken gezegd tijdens een congres van de VVD over patientveiligheid, 25 feb 2013!
Overigens….vervolging betekent nog niet dat de arts op serieuze wijze veroordeeld wordt.
Denk aan gynaecoloog M. Buimer die verantwoordelijk is voor de vermijdbare dood van baby Biendiya en een boete van 1000 euro kreeg, te betalen aan een stichting.
-als arts die een zwijgdeal met de IGZ maakte over zijn vertrek bij het MST en 250.000 euro meekreeg? Nee!
De IGZ heeft toegegeven dat zij zwijgdeals afsloot met falende artsen die vertrokken bij ziekenhuizen, maar pretendeert dat zij hierover geen schriftelijke gegevens heeft…..
-als jarenlang falend arts? Nee.
Wij weten dat Jansen Steur geen uitzondering is. Diverse rapporten oa van de Rekenkamer,  van het NIVEL tonen aan minstens 2000 patienten overlijden en minstens 38.000 patienten gezondheidsschade oplopen door ONNODIGE medische fouten in Nederlandse ziekenhuizen.
Dus door fouten van 40.000 artsen en verpleegkundigen!
Maar de namen van deze falende zorgverleners zijn nauwelijks bekend!
Redenen: artsen spreken hun falende collega’s nauwelijks aan op disfunctioneren, artsen registreren hun medische fouten nauwelijks  in medische dossiers, artsen melden hun  ernstige medische fouten- calamiteiten- ondanks wettelijke verplichting (art 4a Kwaliteitswet) nauwelijks bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).
-als arts wiens disfunctioneren jarenlang verzwegen is? Nee!
Let op Jansen Steur kon jarenlang doorknoeien met diagnoses, behandelingen, doorverwijzen voor onnodige hersenoperaties, receptenblokken stelen, verslaafd zijn aan zware medicijnen omdat iedereen zweeg ogv de onderlinge afspraak van artsen om te zwijgen over elkaars fouten*: de aansprakelijkheidsverzekeraars zoals Medirisk, Centramed, de zorgverzekeraars, de IGZ, de directie, het bestuur, het OM, de leden van de maatschap, collega’s in het ziekenhuis, secretaresses, verpleegkundige, huisartsen. Hierin is Jansen Steur geen uitzondering!

*Artsen hebben een onderlinge afspraak om te zwijgen over elkaars fouten, dat is herhaaldelijk aan SIN-NL toegegeven. Dit betekent dat een strafzaak alleen zin heeft bij overtuigend bewijs, dwz via documenten zoals medische dossiers, brieven van artsen, feiten, verklaringen onder ede van artsen.