IGZ: externe commissie onderzoekt UMC Utrecht

JWLeer De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een externe commissie ingesteld ter ondersteuning van een lopend onderzoek naar mogelijke misstanden bij het UMC Utrecht.

De inspectie kondigde begin november een onderzoek aan naar de patiëntveiligheid en het bestuur, naar aanleiding van twee calamiteiten en klachten over een angstcultuur op de kno-afdeling van het Utrechtse ziekenhuis.

Diverse artsen van de afdeling keel-, neus en oorheelkunde van het universitaire ziekenhuis brachten de zaak bij de IGZ aan.

De externe commissie moet onder meer onderzoeken of er sprake is van verhoogde risico’s voor de patiëntveiligheid op de afdeling kno. Daarnaast wordt de invloed van de bestuurscultuur op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg onderzocht.

————-
Zorgvisie.nl

Jan Willem Leer voorzitter IGZ-commissie over UMC Utrecht

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op vrijdag 11 december een externe commissie ingesteld, ter ondersteuning van haar onderzoek naar de patiëntveiligheid en kwaliteit op de afdeling KNO van het UMC Utrecht. Directe aanleiding is het beeld dat op 4 november in het TV-programma Zembla is geschetst van de situatie op de afdeling KNO. Voorzitter van deze nieuwe externe commissie is Jan Willem Leer, voormalig hoogleraar en hoofd van de afdeling Radiotherapie aan het Radboudumc.
Foto: Radboud UMC

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla heeft de inspectie haar toezicht op het ziekenhuis geïntensiveerd en doet zij onderzoek naar de patiëntveiligheid en kwaliteit in het UMCU. Onderzoek naar de door het ziekenhuis gemelde calamiteiten maakt daar deel van uit. Zoals de minister van VWS op 3 december aan de Tweede Kamer aankondigde, heeft de inspectie een externe commissie ingesteld die haar ondersteunt bij haar onderzoek. De inspectie heeft de externe commissie verzocht haar te adviseren door middel van een eigen onafhankelijk onderzoeksrapport of er sprake is van verhoogde risico’s voor de patiëntveiligheid op de afdeling KNO van het UMC Utrecht, en of wordt voldaan aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg en voor gezond en veilig werken. De inspectie heeft de commissie ook verzocht de invloed van de bestuurscultuur en het handelen van betrokkenen op de kwaliteit en de veiligheid na te gaan.

Jan Willem Leer

Voorzitter van de externe commissie is prof dr Jan Willem Leer, voormalig hoogleraar en hoofd van de afdeling Radiotherapie aan het Radboudumc, en voorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. De andere leden van de commissie zijn prof dr Martin Jan Schalij, cardioloog en hoofd van de afdeling Hartziekten aan het LUMC, en mr Wijnand Nuijts, afdelingshoofd van het Expertisecentrum Governance, Gedrag & Cultuur bij De Nederlandsche Bank. Secretaris van de commissie is dr Gerard Engel, zelfstandig adviseur in de gezondheidzorg. De leden zijn onafhankelijk en voeren hun taken uit op persoonlijke titel.

De inspectie heeft de externe commissie verzocht zo snel mogelijk van start te gaan en vóór 1 juli 2016 aan haar te rapporteren. De onderzoeksresultaten worden na afloop van het onderzoek openbaar gemaakt. In het belang van het onderzoek kan de inspectie gedurende het onderzoek hierover geen vragen van de media beantwoorden. Dat geldt ook voor de leden van de externe commissie.

Wouter van den Elsen