Er kan nog veel meer met uitkomstindicatoren

Publicatie 25 november 2015
Jaargang 2015
Rubriek Artikelen, eerst online
Auteur Paul van der Nat, Edgar Daeter, Jacques Koolen, Dennis van Veghel

KWALITEIT

De aanpak van Meetbaar Beter is gebaseerd op de klinische praktijk

Meetbaar Beter gebruikt uitkomstindicatoren om de hartzorg te verbeteren. Hiervoor is het niet altijd vereist dat de uitkomsten statistisch significant zijn. Klinische relevantie moet vooropstaan.

istock istock

Veel potentieel om de zorg transparant te maken en te verbeteren wordt nog onbenut gelaten. Hoewel steeds meer initiatieven gebruikmaken van uitkomst-indicatoren, blijft een gedeelte van de zorg nog buiten beeld. Dit komt onder andere doordat uitkomstindicatoren oorspronkelijk vooral gebruikt werden voor wetenschappelijk onderzoek. Bij klinische studies worden vaak harde eindpunten gedefinieerd, waarbij eisen worden gesteld aan uitkomstindicatoren op basis van de statistische significantie die nodig is om vergelijkingen te kunnen maken, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen. Op basis hiervan kunnen wetenschappelijke uitspraken worden gedaan over de effec-tiviteit van nieuwe interventies. Deze manier van kijken beperkt het praktisch gebruik van uitkomstindicatoren om de zorgverlening te verbeteren.

Lees verder