Eindhoven stopt ombudsman na kritisch Wmo-rapport

Commentaar SIN-NL
Compliment voor de ombudsman Harold Dijkstra.
Kwalijke rol van zorgwethouder Renate Richters, Groen Links en van de Eindhovense gemeenteraad. Zij tonen hiermee aan NIET de belangen te behartigen van burgers uit Eindhoven die WMO ondersteuning nodig hebben.


Eindhoven stopt met een pilot met een ombudsman voor het sociaal domein. Dat gebeurt kort na publicatie van een kritisch rapport van de ombudsman over de uitvoering van de Wmo door uitvoerder WIJEindhoven.

De Eindhovense gemeenteraad stemde in met het verzoek van zorgwethouder Renate Richters van GroenLinks om in april met de sociaal domein-ombudsman te stoppen, zo schrijft Binnenlands Bestuur op 16 maart. Volgens het Eindhovens Dagblad viel het rapport ook niet goed bij de raad.

Weeffouten

Ombudsman Harold Dijkstra concludeerde dat WIJEindhoven niet altijd verslag maakte van keukentafelgesprekken. Daardoor was het voor inwoners die geen recht zouden hebben op Wmo onmogelijk om bezwaar te maken. Daarnaast staat in het rapport dat Wmo-aanvragers bij het keukentafelgesprek niet werden gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Beide zaken zijn in strijd met de Wmo. Volgens de wethouder Richters, verantwoordelijk voor WIJEindhoven, is het de taak van de ombudsman om weeffouten in het systeem op te sporen en niet – zoals Dijkstra – in de uitvoering.

Papierbesparing

WIJEindhoven stelt dat inwoners bij wie de Wmo-aanvraag is afgewezen wel degelijk bezwaar kunnen maken tegen een negatieve beschikking. De reden dat niet alle gespreken worden vastgelegd is dat WIJEindhoven voldoet aan een eis van de gemeente om meer papier te besparen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Inmiddels zijn alle medewerkers van de Wmo-uitvoerder geïnstrueerd om bij keukentafelgesprekken te informeren over onafhankelijke cliëntondersteuning.