‘Duizenden gehandicapten verstoken van huisartsenzorg’

Ruim vijfduizend mensen met een beperking kunnen niet meer rekenen op algemene medische zorg, omdat steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren hen als patiënt op te nemen. Voor minimaal 13.000 mensen met een beperking staat de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren onder druk. De Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN) en Iedere(in) slaan in een gezamenlijk manifest alarm.

Uit recent onderzoek van de VGN blijkt dat ruim vier van de vijf zorgaanbieders problemen ondervinden met huisartsen en huisartsenposten. Zij geven aan dat voor tenminste 5.000 cliënten contracten zijn opgezegd. De huisarts uit de wijk en de huisartsenpost willen aan deze groep niet langer huisartsenzorg leveren. Ook nieuwe cliënten worden geweigerd. In een onlangs gepubliceerde leidraad geeft de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) aan dat de algemeen medische zorg voor Wlz-cliënten die in een instelling verblijven niet tot het basisaanbod van de huisarts behoort.

Burgerrecht

De VGN en Ieder(in) wijzen er op dat alle burgers recht hebben op toegang tot huisartsenzorg, ongeacht of ze in een instelling verblijven. De inzet van artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s) biedt hier geen soelaas, aangezien het hier een eigenstandig specialisme betreft dat zich richt op handicap-gebonden problematiek. Een AVG is niet opgeleid tot huisarts en dus niet geschikt om de algemeen medische zorg – bijvoorbeeld diabeteszorg – over te nemen van de huisarts.

Tijd en geld

De VGN en Ieder(in) vinden dat betrokken partijen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat op landelijk niveau een inspanning nodig is om de belemmeringen die huisartsen ondervinden zoveel mogelijk weg te nemen. “Het is essentieel dat een huisarts voldoende tijd en geld krijgt om cliënten met een beperking van zorg te voorzien en dat gegevensuitwisseling tussen verschillende disciplines verbeterd wordt”, aldus de twee partijen in een brief aan ministers De Jonge en Bruins.