DOOFPOTDOSSIERS ZORG: disfunctionerende artsen en bestuurders

Laatste update 5 juni 2015
42
doofpotdossiers medische zorg en 4 doofpotdossiers tandheelkundige zorg
zie ook: SIN-NL Zwarte Lijst artsen en Zwarte Lijst BIG-register

Artsen hebben de plicht hun patiënten volledig en correct te informeren, ook na medische fouten, Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO. Artsen hebben de plicht hun patiënten volledig en correcte zorg te geven, ook na medische fouten, WGBO. Artsen hebben de plicht tot melden van medische fouten waardoor patiënten ziek werden of overlijden, Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Dit gebeurt nauwelijks:

 Doofpotdossiers artsen

Doofpotdossiers tandartsen

IGZ: richtlijnen tandartsenzorg niet helder nav tandarts Davoudi

 Doofpotdossiers ziekenhuizen

Doofpotdossiers medische zorg

Doofpot over medische fouten: publicaties naar aanleiding van RTL-IGZ lijst calamiteiten