Doofpotdossier cardiologen IJssellandziekenhuis

Commentaar SIN-NL
Een berisping is een opgeheven vingertje en een belediging voor de rouwende ouders. SIN-NL zal de naam van deze cardioloog die 5 jaar in het BIG register vermeld zal staan, voor altijd op de zwarte lijst plaatsen. De berisping werd opgelegd aan cardioloog W.B. Meijboom, omdat hij in een brief aan de huisarts schreef dat wel de juiste diagnose was gesteld en ook al met medicatie was gestart.
Roos is dood, onnodig, voor altijd.
Wie was de cardioloog die de ernstige hartaandoening blijkbaar zichtbaar in de uitslag van de fietsproef over het hoofd zag. Wie waren de andere twee cardiologen die slechts een waarschuwing kregen en dus anoniem bleven? Wat is de naam van de huisarts?
SIN-NL ontvangt graag hun namen, zij zijn immers mede verantwoordelijk!

Rechter straft cardiologen na dood patiënt

Het medisch tuchtcollege bestraft drie cardiologen van het IJsselland Ziekenhuis vanwege een foute diagnose, die de 16-jarige Roos Velthoven het leven kostte in 2013. Het ziekenhuis in Capelle aan den IJssel neemt zelf ook maatregelen.

Dit meldt het Algemeen Dagblad.
Vakantie
Het meisje deed een fietsproef in het ziekenhuis, om haar hart bij inspanning in de gaten te houden. Ze bleek een ernstige hartafwijking te hebben, maar de cardiologen gingen af op het oordeel van een vierde collega die de afwijking over het hoofd had gezien. Een CT-scan werd gepland in september, na de vakantie van Roos Velthoven. De huisarts die vlak voordat Roos naar Italië vertrok belde namens de ongeruste ouders naar het ziekenhuis, maar kreeg te horen dat Roos ‘gerust op vakantie kon gaan’.

Haar hart stopte midden op het Lago Maggiore. Vier dagen later overleed ze in een plaatselijk ziekenhuis. De ouders stapten daarna naar de tuchtrechter. Die berispte één van de cardiologen, omdat hij in een brief aan de huisarts schreef dat wel de juiste diagnose was gesteld en ook al met medicatie was gestart. Op last van de rechter wordt zijn naam zowel in de krant als op internet gepubliceerd. De andere twee hartspecialisten krijgen een waarschuwing.
Oordeel van een collega

Het tuchtcollege vindt dat de drie cardiologen zelf de uitslag van een fietsproef hadden moeten bekijken. In plaats daarvan gingen ze af op het oordeel van een collega. Hierdoor werd de ernstige hartaandoening over het hoofd gezien. De ouders willen ook nog een klacht indienen tegen de vierde cardioloog, die als enige de resultaten van de fietsproef wél zag.

Het IJsselland heeft een hartspecialist van het Maasstad Ziekenhuis gevraagd drie weken mee te draaien op de afdeling cardiologie. “Omdat hij met vreemde ogen naar de werkwijze kijkt, kunnen we tot nieuwe inzichten komen,” zegt Peter Draaisma, voorzitter van de raad van bestuur. Verder heeft het ziekenhuis de dood van het Rotterdamse meisje inmiddels gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit had het ziekenhuis eerder nog niet gedaan.
Skipr Redactie 17 april 2015

Foute diagnose kostte Rotterdamse Roos het leven

Adrianne de Koning

Cardiologen bestraft, ’dochter zijn we kwijt’

Drie cardiologen van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel zijn door de tuchtrechter bestraft voor het stellen van een foute diagnose. Die kostte Roos Velthoven (16) uit Rotterdam het leven. ,,Als ze hun werk beter hadden gedaan, had onze dochter nog naast ons gezeten.”

 Als ze hun werk beter hadden gedaan, had onze dochter nog naast ons gezetenOuders van Roos

 

De jonge Rotterdamse ging in de zomer van 2013 op vakantie naar Italië, ongewis van haar ernstige hartproblemen en zonder de juiste medicijnen. Midden op het Lago Maggiore stopte haar hart met kloppen. 4 dagen later overleed ze in het ziekenhuis.

De drie cardiologen hadden de uitslag van de fietsproef, waarbij haar hart bij inspanning in de gaten was gehouden, volgens de tuchtrechter zelf moeten bekijken. Dit deden zij echter geen van allen, terwijl de fietsproef was gestaakt en de uitkomsten alarmerend waren. Zeker omdat de patiënte een jong meisje was, dat meerdere keren was flauwgevallen.

Uitslag
Een van de cardiologen verklaarde dat als hij de volledige uitslag wél had bekeken, hij de juiste diagnose had gesteld en Roos ‘onmiddellijk zou hebben opgenomen’. Dit gebeurde nu echter niet. Een CT-scan werd pas in september, na de vakantie, gepland. De huisarts die vlak voor vertrek naar Italië namens de ongeruste ouders naar het ziekenhuis belde, kreeg te horen dat Roos ‘gerust op vakantie kon gaan’.

De vakantie veranderde in een nachtmerrie, toen het hart van Roos stopte. Met spoed werd ze naar de kant van het meer gebracht. Haar ouders zagen hoe op de steiger, en later in het ziekenhuis, werd gevochten voor haar leven. 4 dagen later overleed ze, net 16 jaar oud.

Hart op hol
De Italiaanse artsen stelden dat ze de aandoening CPVT had, waarbij het hart eerst op hol slaat en daarna stopt. Zonder ‘ons zonnetje in huis’, ‘het nakomertje dat ons jong hield’ moesten John en Annabel Velthoven naar huis. ,,Nu is er een lege plek op de bank.”

De ouders stapten naar de tuchtrechter, vanwege de ‘arrogante bejegening’ van de cardiologen van het IJsselland Ziekenhuis na de dood van Roos. Een van de cardiologen schreef in een brief aan de huisarts dat wel de juiste diagnose was gesteld en ook al met medicatie was gestart. Omdat dit ‘in strijd met de waarheid’ was, kreeg deze arts een berisping van het tuchtcollege. Zijn naam wordt zowel in de krant als op internet gepubliceerd. De andere twee hartspecialisten krijgen een waarschuwing.

De ouders zijn tevreden met de uitspraak, ‘al krijgen we onze dochter er niet mee terug’. ,,Het is een keihard oordeel. Drie artsen van één ziekenhuis hebben een sanctie opgelegd gekregen.”

Fietsproef
Ze willen ook nog een klacht indienen tegen de vierde cardioloog, die als enige de resultaten van de fietsproef wél zag.

De drie bestrafte cardiologen gingen op zijn oordeel af, mede omdat de volledige uitslag van de fietsproef niet in het digitale dossier zat, maar in een papieren archief. ,,Merkwaardig in deze tijd van digitalisering,” aldus de tuchtrechter.

15.4.2015 AD.nl

 17.4.2015 AD.nl Ziekenhuis treft maatregelen na dood van Roos (16)
Door: Adrianne de Koning
 
Een foute diagnose, kostte de 16-jarige Roos uit Rotterdam het leven.

Na de foute diagnose, die de 16-jarige Roos Velthoven het leven kostte, heeft het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel meerdere maatregelen genomen.

 Dit was eens maar nooit meer

Peter Draaisma (Voorzitter raad van bestuur IJsselland)

De uitspraak van het medisch tuchtcollege in de zaak tegen drie cardiologen kwam deze week hard aan bij het Capelse ziekenhuis. Een arts, die in een brief aan de huisarts in strijd met de waarheid zei dat de juiste diagnose was gesteld en de Rotterdamse medicijnen kreeg, werd door de tuchtrechter berispt. Zijn twee collega’s kregen een waarschuwing.

In de ogen van het tuchtcollege hadden de drie zelf de uitslag van een fietsproef moeten bekijken. Zij gingen af op het oordeel van een collega en zagen de ernstige hartaandoening over het hoofd. Roos ging zonder medicijnen op vakantie waarvan zij nooit terugkeerde, omdat in het water van het Lagio Maggiore haar hart stopte.

Vreemde ogen
Een hartspecialist van het Maasstad Ziekenhuis is gevraagd drie weken mee te draaien op de afdeling cardiologie. ,,Omdat hij met vreemde ogen naar de werkwijze kijkt, kunnen we tot nieuwe inzichten komen,” stelt Peter Draaisma, voorzitter van de Raad van Bestuur. ,,Hij ziet het ook direct als de spanningen tussen de cardiologen toch tot problemen leiden. Die indruk heb ik nu niet.”

Verder heeft het ziekenhuis de dood van het Rotterdamse meisje gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hierna volgt een onderzoek, vooral naar de manier van werken. ,,Het valt op dat er nu zoveel cardiologen bij één patiënten betrokken waren.”

Inspectie
Eerder werd de dood van Roos niet gemeld aan de inspectie. Niet in de zomer van 2013, toen Roos overleed, en niet nadat de Raad van Bestuur hoorde van de tuchtzaak. De cardiologen lichtten hem hierover niet zelf in. Draaisma denkt niet dat de artsen bewust probeerden de zaak onder de pet te houden. ,,Achteraf gezien hebben ze een verkeerde inschatting gemaakt.”

Twijfel over de zorg door de cardiologen heeft hij ook niet. ,,We hebben in drie jaar tijd maar vier medische klachten gekregen en dat is echt weinig.” Met de arts die de onjuiste brief stuurde, volgt nog een extra gesprek. ,,Dit was eens maar nooit meer.”

Zie hieronder de cardiologen van het IJssellandziekenhuis

http://www.ysl.nl/specialismen-en-behandelingen/afdelingen-en-specialismen/cardiologie/cardiologen/ download 20.4.2015
De naam van de berispte cardioloog is nog niet geregistreerd in het BIG-register, 22.4.2015


CAR_vdBerg1A_k

 

drs. B.J. van den Berg

Aandachtsgebieden:
Algemene cardiologie, waaronder (hart)katheterisatie

 

CAR_houtgraaf

 

dr. H.J. Houtgraaf

Aandachtsgebieden:
Algemene cardiologie, waaronder (hart)katheterisatie

 

CAR_meiboom

 

dr. W.B. Meijboom

Aandachtsgebieden:
Algemene cardiologie, waaronder (hart)katheterisatie
CT onderzoek van het hart

 

CAR_muys1A_k

 

drs. W.M. Muijs van de Moer

Aandachtsgebieden:
Algemene cardiologie, waaronder (hart)katheterisatie
Ritmestoornissen en pacemakers
Perifeer vaatlijden (“etalagebenen”)
CT onderzoek van het hart

CAR_wassing1A_k

 

drs. J.G.P. Wassing

Aandachtsgebieden:
Algemene cardiologie, waaronder (hart)katheterisatie
Slokdarmechografie
Dotter- en stentbehandelingen