Uitkomstenregistraties van zorg

14 nov. 2019 Steeds meer hartcentra hebben inzicht in her-operaties 

14 febr. 2019 IKNL studie naar praktijkvariatie verschillen uitkomsten slokdarm-of maagkanker behandelingen 

27 dec. 2018 Vragenlijsten over uitkomsten van zorg nog niet optimaal

04 juni 2018  Chemotherapie resultaten bij borstkanker mede afhankelijk van uitkomsten 21 genen assay

21 dec. 2017 ZN brief: ziekenhuizen boycotten kwaliteitsregistraties

Tot op heden betalen zorgverzekeraars iedere declaratie van artsen en ziekenhuizen ongeacht de uitkomst, oftewel het resultaat van een medische behandeling.
Artsen en ziekenhuizen hadden geen enkele financiële reden om de kwaliteit van hun handelen te verbeteren.
Enkele jaren geleden besloten 19  cardiologische centra uit Nederland de krachten te bundelen en de uitkomsten van hun handelen te registreren teneinde de kwaliteit te meten en te verbeteren…..
Het werd de hoogste tijd. Uit onderstaande berichten kunt U begrijpen dat er gedurende vele jaren onnodig en vermijdbaar veel patiënten zijn overleden, enkel en alleen omdat artsen het niet nodig vonden de kwaliteit van hun handelen te verbeteren.
Uiteraard juichen wij de inzet van Meetbaar Beter toe, zij het dat de registraties door artsen geschieden, zonder enige controle door de patiënten waarover geregistreerd wordt. Dit betekent dat de uitkomsten mogelijk positiever weergegeven worden dan de werkelijke resultaten……
Anno eind 2017 zijn DICA en de NHR actief op het gebied van kwaliteitsregistraties.  Maar nog steeds vinden de registraties plaats door artsen en ziekenhuizen, zonder enige controle door patienten of andere betrokkenen.
Op het congres van de NHR nov. 2017 pleitte een cardioloog uit het ErasmusMC ervoor om uitsluitende gecontroleerde data te publiceren. Hij leek een roepende in de woestijn.
———————

Toelichting SIN-NL
Medisch Contact en andere media, zoals AD, zie hieronder,  publiceerden artikelen over initiatieven van de stichting Meetbaar Beter om sinds enkele jaren de uitkomsten van medisch handelen te registreren en te meten, ter verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg.
Dit leverde onderstaande reacties op.

—————-

“Het AD publiceerde hierover op 24 nov. 2015 onder de kop “Dialoog artsen redt hartpatienten”. Dit leidde tot de volgende publicatie 26 nov. 2015 van een reactie van een AD-lezer uit Rotterdam: Met stijgende verbazing, verbijstering en woede heb ik dit artikel gelezen. Beseffen we wel dat dit betekent dat tot voor kort al die dierbare mensen- vaders, moeders, en kinderen- zijn overleden omdat de ego’s van deze botte en elkaar hevig beconcurrerende medisch specialisten zonder enig empathisch vermogen kennelijk belangrijkers zijn? En dan nu spreken over “redden van levens”? Collectief aanklagen voor minimaal poging tot doodslag, zou ik zeggen. Misschien een tip voor deze specialisten: doe bij elke ingreep of het je eigen moeder of kind is. Gelukkig, zo weet ik uit ervaring, bestaan zulke artsen ook. Waarvan akte bij deze. ”

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL, juriste, utrecht – 30-11-2015 14:59

“Uitstekend initatief, echter jaren te laat, ten koste van de levens en levenskwaliteit van weerloze patienten.
Daar de uitkomsten zonder inzage-en correctierecht door de patienten geregistreerd worden, is de vraag gerechtvaardigd hoe betrouwbaar de registratie-data zijn.
Derhalve dringende oproep aan Meetbaar Beter om per direct inzage-en correctierecht door patienten in te voeren naar voorbeeld WGBO.
Overigens tevens heel waardevol om minimaal 1x per jaar vragenlijst naar patienten te sturen over kwaliteit van leven, conform voorbeeld Hamburg urologische Martini-kliniek”

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL, juriste, utrecht – 29-11-2015 14:36

——————

Artsen gaan dialoog aan om hartpatiënt te redden AD 24 11 2015

Chirurgen Van Straten (links) en Klein © Jeroen Jumelet.  De kans dat een patiënt na een hartoperatie overlijdt is de afgelopen 2 jaar met één derde gedaald. Dat komt omdat chirurgen elkaar niet meer zien als concurrent en samenwerken.

Er was geen prikkel om te verbeteren.Andere hartcentra zagen we min of meer als concurrenten.  Hartchirurg Van Straten

De opzienbarende resultaten worden deze week bekendgemaakt op het symposium Meetbaar Beter. Cardiologen en cardiothoracaal chirurgen (hart-long chirurgen) uit negentien Nederlandse ziekenhuizen doen inmiddels mee aan het samenwerkingsprogramma. Ze vergelijken overlevingspercentages, andere behandelresultaten en gevolgde procedures om zo tot een verbetering te komen.

Op het congres worden de resultaten van ingrepen bij 120.000 hartpatiënten gepresenteerd. ,,Bij een bypass-operatie is het overlijdensrisico gedaald van 3 naar 2 procent. Jaarlijks krijgen 8000 mensen een bypass. Ook bij de hartklepvervangingen daalde het risico van 3 naar 2 procent,” zegt directeur Dennis van Veghel van Meetbaar Beter.

Prikkel De samenwerking tussen hartspecialisten uit verschillende ziekenhuizen kwam vroeger niet van de grond. Hartchirurg Van Straten van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis. ,,We zagen de noodzaak niet. Als we ons werk langs internationaal onderzoek legden, deden we het goed. Dus er was geen prikkel om te verbeteren. Andere hartcentra zagen we min of meer als concurrenten. En er speelde nog iets: chirurgen zijn overtuigd van hun eigen kunnen. Die karaktereigenschap moet je hebben, anders kun je niet aan een operatie beginnen. Nu willen we kijken bij de ander en leren van elkaar.”

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wist de sterfte na een aortaklepoperatie omlaag te krijgen en ook de complicaties na een bypassoperatie.
In het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein daalde de sterfte na operaties waarbij tegelijkertijd een aortaklep werd vervangen en kransslagaderomleidingen werden aangelegd, een operatie met een verhoogd risico op overlijden.
,,In Nederland  worden per jaar ongeveer 16.000 hartoperaties verricht. Indien door een project als Meetbaar Beter het percentage patiënten dat overlijdt  met 1 procent daalt, dan zijn dat 160 mensen,”  zegt Patrick Klein, cardiothoracaal chirurg in het Antonius ziekenhuis.
Zijn collega Bart van Straten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: ,,Ons sterftepercentage in Eindhoven voor hartchirurgische ingrepen was 3,4 procent. Dat was keurig en daar zaten we al jarenlang op. We hebben heel ons proces minutieus doorgenomen en onze data vergeleken met andere ziekenhuizen. We zitten nu op 2,2 procent.”
Dotterbehandeling Cardioloog Giovanni Amoroso van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam noemt een ander voorbeeld: ,,Wij zagen dat onze prestaties bij dotterbehandelingen bij patiënten met nierinsufficiëntie net wat minder waren dan van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. We keken wat zij doen. Dat leidde tot een lijst aan verbeterpunten. Nu zijn onze resultaten bovengemiddeld. Bij deze groep patiënten hebben we het sterftepercentage teruggebracht van 9 naar 5 procent.” Dat lukte door de maximale hoeveelheid contrastvloeistof, die slecht is voor de nieren, per patiënt te berekenen. ,,Daarvoor hadden we voor iedereen dezelfde maximale hoeveelheid.”

———————

Artsen gaan dialoog aan voor patiënt

bron: skipr.nl door Skipr redactie

De kans dat een patiënt na een hartoperatie overlijdt is de afgelopen twee jaar met eenderde gedaald. Dat komt omdat chirurgen elkaar niet meer zien als concurrent en samenwerken, schrijft De Telegraaf.

 Deze resultaten worden deze week bekendgemaakt op het symposium Meetbaar Beter. Aan dit samenwerkingsprogramma doen inmiddels cardiologen en cardiothoracaal chirurgen (hart-long chirurgen) uit negentien Nederlandse ziekenhuizen mee. Ze vergelijken overlevingspercentages, behandelresultaten en gevolgde procedures om zo tot een verbetering te komen.

Op het congres worden de resultaten van ingrepen bij 120.000 hartpatiënten gepresenteerd. “Bij een bypass-operatie is het overlijdensrisico gedaald van 3 naar 2 procent. Jaarlijks krijgen 8000 mensen een bypass. Ook bij de hartklepvervangingen daalde het risico van 3 naar 2 procent,” zegt directeur Dennis van Veghel van Meetbaar Beter in de krant.

De samenwerking tussen hartspecialisten uit verschillende ziekenhuizen kwam vroeger niet van de grond. De chirurgen zagen de noodzaak niet, volgens hartchirurg Bart van Straten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Als we ons werk langs internationaal onderzoek legden, deden we het goed. Dus er was geen prikkel om te verbeteren. Andere hartcentra zagen we min of meer als concurrenten. En er speelde nog iets: chirurgen zijn overtuigd van hun eigen kunnen. Die karaktereigenschap moet je hebben, anders kun je niet aan een operatie beginnen. Nu willen we kijken bij de ander en leren van elkaar.”

Sterfte omlaag

Het Catharina Ziekenhuis kreeg de sterfte na een aortaklepoperatie omlaag, evenals de complicaties na een bypassoperatie. In het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein daalde de sterfte na operaties waarbij tegelijkertijd een aortaklep werd vervangen en kransslagaderomleidingen werden aangelegd, een operatie met een verhoogd risico op overlijden. “In Nederland worden per jaar ongeveer 16.000 hartoperaties verricht. Indien door een project als Meetbaar Beter het percentage patiënten dat overlijdt met 1 procent daalt, dan zijn dat 160 mensen,” zegt Patrick Klein, cardiothoracaal chirurg in het St. Antonius Ziekenhuis.