Tergooiziekenhuis Hilversum-longarts P. M. S. Schröder: de dood van Rogier Mooij (21)

16 febr 2018: Tergooi: Roorda vertrekt per 1.5.2018, J. Brink nieuw lid RvB

6 dec  2017: Ruurd Jan Roorda, Tergooi stapt op als bestuurder Tergooiziekenhuis

11 juli 2017: NRC hoe durf je: Longarts Schröder is wel schuldig aan de dood van Rogier Mooij

7 juli 2017: Medische misser. Als Rogier meteen behandeld was, was hij nu niet dood

4 juli 2017: OM vervolgt noch artsen Tergooi ziekenhuis noch bestuur dood Rogier Mooij 21 jr

3 juli 2017: Nog altijd mist Jeanne zoon Rogier :”alsof er gat in me is geslagen”

28 juni 2017 O.M rondt onderzoek dood Rogier Mooij Tergooiziekenhuis af

27 juni 2017 Waarom ging longarts Schröder Tergooi naar huis en liet hij Rogier Mooij doodgaan?

18 mei 2017 Medisch tuchtrecht en IGZ voorstander van de doofpot nav waarschuwing voor onnodige dood Rogier Mooij

18 mei 2017 Oproep IGZ melden zwijgcontracten nav de dood van Rogier Mooij

18 mei 2017 IGZ 55 meldingen zwijgcontracten en resultaten onderzoek zwijgcontracten zorg

18 april 2017 Open brief aan dr P. M.S. Schröder over de dood van Rogier Mooij

Longarts dr P. M. S. Schröder is verantwoordelijk is voor de onnodige dood van Rogier Mooij. Hij kreeg op 21 maart een waarschuwing van het medisch tuchtcollege. De IGZ zag af van hoger beroep.

Uitspraak tuchtcollege waarschuwing longarts Tergooiziekenhuis dood Rogier Mooij 21jr

Commentaar SIN-NL 21 maart 2017

Schokkend!
Een jongeman van 21 is onnodig overleden omdat de longarts weigerde om de jongeman zelf te zien.

Dit betekent dat de longarts wegkomt met de lichtste maatregel: een waarschuwing…..
Dit betekent dat de naam van de longarts onbekend blijft.
Dit betekent dat er geen hoger beroep ingesteld kan worden, volgens het reglement van het tuchtcollege.
Dit betekent dat het tuchtcollege de Muur van Stilte over verantwoordelijke artsen voor onnodige dood van Rogier handhaaft.

Deze tuchtrechters verdienen plaatsing op de zwarte lijst van SIN-NL .
Beslis zelf of U als patiënt U naar de spoedeisende hulp en de longartsen van het Tergooiziekenhuis wilt gaan.
U bent gewaarschuwd…………

Overigens is het even schokkend dat de Inspectie Gezondheidszorg uitsluitend de onbekende longarts heeft aangeklaagd en geen tuchtklachten heeft ingediend tegen de betrokken arts-assistenten en de betrokken internist.


Op 19 maart, 2 april en 9 april 2016 wijdde Argos een uitzending aan de dood van Rogier (21) die stierf door een ernstige fout van een longarts in het Tergooiziekenhuis.
Focus ligt op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) die blijkbaar kritisch is over de gang van zaken bij de ziekenhuisopname van Rogier en het zwijgcontract dat aan de moeder van Rogier werd opgelegd tegen ontvangst van een financiële vergoeding. Zij mocht geen tuchtprocedure of civielrechtelijke procedure starten, moest de aangifte bij het OM terugtrekken, en mocht niet met de media in contact zijn.
Op 21 maart 2017 kreeg de verantwoordelijke longarts van het medisch tuchtcollege te Amsterdam een waarschuwing. Hoger beroep is niet mogelijk.
SIN-NL heeft  een korte toelichting geschreven, zie hieronder.


In memoriam Rogier Mooij 27-11-1992 – 04-11-2014 youtube.com

Moeder Rogier Mooij praat over zwijgcontract 12 april 2016

21 maart 2017: Persbericht tuchtcollege Amsterdam waarschuwing longarts mbt dood Rogier 21 jr

21 maart 2017:Volledige uitspraak tuchtcollege Amsterdam waarschuwing dood Rogier 21 jr

21 maart 2017: Waarschuwing voor longarts verantwoordelijk voor dood Rogier Mooij

7 februari 2017: Medisch steekspel om Rogier Mooij en mening Prof. M. Kramer deskundige

3 februari 2017: Tuchtzaak longarts Tergooiziekenhuis Prof Kramer VUMC: Rogier had lage hartslag, was in shock

13 januari 2017: Tuchtzaak longarts Tergooiziekenhuis

19 dec 2016: IGZ: longarts Tergooiziekenhuis ernstig tekort geschoten in zorg Rogier Mooij

19 dec 2016: Ziekenhuis Tergooi erkent overlijden Rogier Mooij

19 dec 2016: Rapport Meurs: geen zekerheid verband falen longarts Tergooiziekenhuis en dood Rogier Mooij

19 dec 2016: Lees rapport cie Meurs over Tergooiziekenhuis en door Rogier Mooij (21)

19 dec 2016: Tergooi ziekenhuis geeft fouten dood Rogier Mooij toe

21 juni 2016: Tergooi laat media-aandacht dood tophockyer onderzoeken

14 mei 2016: Rogier Mooij dood: een vermoeide jongen met pijn op de borst

03 mei 2016: OM start strafrechtelijk onderzoek Tergooiziekenhuis naar dood Rogier Mooij (21)

15 april 2016: Al 21 meldingen zwijgcontracten bij IGZ

13 april 2016: Moeder van Rogier Mooij (21) vertelt over medische fout en zwijgcontract

12 april 2016: Moeder Rogier Mooij bevestigt bestaan zwijgcontract

9 april 2016 Youp van t Hek wil naam weten van de longarts Tergooiziekenhuis die verantwoordelijk is voor de dood van Rogier

8 april 2016: Eerste mensen melden zich bij IGZ met zwijgcontracten

8 april 2016: Minister Schippers wil verbod op zwijgcontracten zorg

3 april 2016 Tergooi ontkent dat er sprake is van zwijggeld over dood Rogier (21)

3 april 2016 Voorzitter RvB Tergooizkhuis RJ Roorda is kinderarts, mailde Argos, zweeg naar IGZ

2 april 2016: Tergooiziekenhuis betreurt  tekortschieten zorg maar herkent beeld zwijggeld niet

2 april 2016: Tergooiziekenhuis volgens Elsevier 4e beste ziekenhuis nov. 2015

2 april 2016: Tergooiziekenhuis Raad van Toezicht

2 april 2016: Tergooiziekenhuis Raad van Bestuur: R J Roorda en H den Hollander

2 april 2016: Tergooiziekenhuis namen  van de zes longartsen

2 april 2016: Argosradio: Zwijgovereenkomsten zorg zijn juridisch ongeldig, nietig.

2 april 2016: Argosradio: Zwijgovereenkomst Tergooiziekenhuis en moeder Rogier bekend

2 april 2016 : Argosradio: Rogier Mooij neefje Yolanthe overleden door medische blunder Tergooiziekenhuis

01 april 2016: NRC longarts Tergooiziekenhuis voor tuchtrechter om dood 21 jarige Rogier
——————

Commentaar SIN-NL

Prima dat Argos  uitzendingen wijdt aan de niet aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) gemelde dood van de 21-jarige Rogier en aan het zwijgcontract.

Ook Zembla wijdde enkele uitzendingen aan niet aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) gemelde calamiteiten oa bij KNO UMCU en bij KNO AMC.

Het is al jarenlang bekend dat er sprake is van ernstige onderrapportage bij de IGZ. Ook de IGZ zelf erkent dit. Waarom doet de IGZ hier niets aan? Waarom legt de IGZ geen sancties op aan de niet meldende zorgverleners en ziekenhuizen? Vriendjespolitiek???

Merkwaardig dat Argos en Zembla incidentenjournalistiek ten aanzien van medische fouten praktiseren, hoewel Argos aan het eind van de 1e  uitzending wel aangeeft dat er meer calamiteiten niet gemeld worden.

Waarom hanteren zij niet de Spotlight methode van onderzoeksjournalistiek, nl het publiceren van de structurele wantoestanden van slachtoffers van medische fouten, die geen info, diagnostiek en herstelbehandeling krijgen en nabestaanden van dodelijke slachtoffers van medische fouten waarvoor alle leden van de medische sector inclusief de IGZ verantwoordelijk en aansprakelijk zijn????

Grote vraag is: WIE is de schuldige longarts?
Ook dient de rol van de huisarts onderzocht te worden.
Waarom wordt het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg niet openbaar?
Wanneer is de tuchtzaak tegen de longarts?

Berichtgeving

————

21 maart 2016. Bron: SIN-NL

Welke longarts in het Tergooiziekenhuis is schuldig aan de dood van Rogier (21)?

Op 19 maart 2016 zond Argos radio een reportage uit over de dood van een 21 jarige jongen Rogier die binnen 13 uur na opname in het Tergooiziekenhuis op de afdeling longgeneeskunde overleed aan een ontstoken hartzakje- zonder diagnose, zonder behandeling en zonder gezien te zijn door een longarts. Rogier kreeg enkel paracetamol, diazepam ter kalmering(!) en een heel sterke pijnstiller Dipidolor…..
De klachtencommissie oordeelde dat er geen sprake was van een medische fout….

Hieronder vindt U de namen en foto’s van de zes longartsen van het Tergooiziekenhuis met enkele commentaren van patiënten op zorgkaartnederland.

De grote vraag is: Wie van de zes artsen verzuimd heeft om Rogier te onderzoeken en tijdig te behandelen?

Longartsen van Tergooiziekenhuis Hilversum

U vindt hieronder de longartsen die werken in Tergooi en enige commentaren van patiënten. Voor meer commentaren: zie zorgkaartnederland.nl


Hr P.M.S. Schröder

Schroeder_longarts

Voornaam: Michael
Geboortejaar: 1964
In Tergooi sinds: 2003

Waardering over Schröder, P.M.S. op 6 december 2015
Cijfer: 5.8

Toelichting
Deze arts luistert niet goed naar je. Hij geeft vaak geen antwoord op je vragen en communiceert slecht. Hij doet beweringen, die later niet blijken te kloppen. Ik kreeg klachten na gebruik van een medicijn, maar hij erkende niet dat dit medicijn die bijwerkingen gaf en wilde me doorsturen, ondanks dat dit een bijwerking was die op het farmacotherapeutisch kompas vermeld stond. Hij herkent de hulpvraag van de patiënt niet. Ik zou deze arts niet aanraden.


Hr Dr. J.M.W. van Haarst

VanHaarst-longarts

Voornaam: Jan Maarten
Geboortejaar: 1961
In Tergooi sinds: 2001

Waardering over Haarst, J.M.W. van op 31 januari 2016
Cijfer: 3

Toelichting
Door mij direct als een querulant weg te zetten en geen nader onderzoek te doen heeft Van Haarst bij mij een longembolie over het hoofd gezien en mijn herstel met maanden vertraagd.


Mw S.C.A.M. Hiep-van Casteren

HiepvCasteren-longarts

Voornaam: Silvia
Geboortejaar: 1961
In Tergooi sinds: 2006


Hr K.R. Liesker

Liesker-longarts

Voornaam: Koen
Geboortejaar: 1964
In Tergooi sinds: 2008

Waardering over Liesker, K.R. op 1 maart 2016
Cijfer: 5.2

Toelichting
Helaas krijg ik geen antwoorden op mijn vragen.


Hr P.M.B. van Tilburg

vanTilburg-longarts

Voornaam: Peter
Geboortejaar: 1968
In Tergooi sinds: 2009


Hr M.G. de Gier

Gier-de-longarts

Voornaam: Martin
Geboortejaar: 1980
In Tergooi sinds: 2015

————

Calamiteit in het ziekenhuis

Rogier, een 21 jarige jongen gaat op maandag 3 november 2014 naar de eerste hulp van een ziekenhuis, omdat hij hevige pijn op de borst heeft. Rogier wordt opgenomen. Dertien uur later overlijdt hij geheel onverwacht. Rogier lag niet aan de monitor, had geen diagnose en is niet gezien door een specialist.

Verschillende deskundigen vinden dit een calamiteit die gemeld had moeten worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het ziekenhuis vindt het niet nodig om dat te doen.Pas nadat de moeder van Rogier maanden later de dood van haar zoon wel meldt bij de inspectie, doet het ziekenhuis het ook.

Het afgelopen jaar zijn er meerdere calamiteiten in verschillende ziekenhuizen bekend geworden die niet gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

19 maart 2016. Bron: vpro.argos.nl.

Calamiteit in Tergooi-ziekenhuis niet gemeld aan Inspectie

Argos over het plotseling overlijden van een 21-jarige jongen, dertien uur na ziekenhuisopname, en het niet melden van ziekenhuiscalamiteiten.

Rogier, een jongen van 21 jaar, gaat op maandagmiddag 3 november 2014 met pijn op de borst naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Tergooi in Blaricum. Hij wordt daarna opgenomen op de andere locatie van Tergooi, in Hilversum. Die nacht overlijdt Rogier, onverwacht. Hij lag niet aan de monitor, er was geen diagnose en hij is niet gezien door een specialist. Het Tergooi vindt het overlijden van Rogier geen calamiteit en heeft het daarom niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deskundigen concluderen in het NPO Radio1-programma Argos dat hier wel sprake is van een calamiteit.

Niet-pluis-gevoel

De arts-assistent die Rogier in Blaricum als eerste zag, had een ‘niet-pluis-gevoel’. En ze deelde dit met haar supervisor, maar die zag geen aanleiding zelf naar Rogier te komen. “Dat is een van de omissies in deze geschiedenis”, zegt Rob Slappendel, bijzonder hoogleraar veiligheid in de zorg aan de Universiteit Tilburg. “De arts had zichzelf op de hoogte moeten stellen van de conditie voordat hij de nacht in ging met deze patiënt.”

Op de spoedeisende hulp in Blaricum wordt gedacht aan een klaplong, maar de diagnose wordt na een tweede foto herzien. Rogier wordt overgeplaatst naar de andere locatie van het Tergooi, in Hilversum. In de opnamepapieren staat nog de diagnose klaplong vermeld. Er wordt dus niet doorgegeven dat die diagnose achterhaald is.

Rogier is op de spoedeisende hulp alleen gezien door een arts-assistent. Bij opname in Hilversum is er geen specialist en geen arts-assistent bij hem geweest, alleen verpleegkundigen. ’s Nachts om 4 uur wordt Rogier dood aangetroffen in bed.

Cardioloog Don Hertzberger keek op verzoek van Argos naar het dossier van Rogier. Hertzberger was tot 2014 lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en is nu externe beoordelaar bij de necrologiecommissie in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Hij is duidelijk: “Er had een cardioloog bij gehaald moeten worden. Het lijkt erop dat men een beetje in het duister heeft getast en dat men maar wat heeft gedaan.”

Niet gemeld

Cardioloog Hertzberger vindt het kwalijk dat het ziekenhuis deze calamiteit niet bij de inspectie gemeld heeft. Voormalig inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Menso Westrouwen van Meeteren is ook kritisch: “Ik vind dit ook weer typisch een voorbeeld van een calamiteit. En die had gemeld moeten worden.” Van Meeteren, die nu als zelfstandig medisch adviseur beoordeelt of ziekenhuizen zorgvuldig hebben gehandeld, zegt verder dat het gemeld moet worden als zo’n jong iemand zonder diagnose plotseling overlijdt.

Het ziekenhuis Tergooi meldt het overlijden van Rogier niet als calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De moeder van Rogier doet dit wel, drie maanden na het overlijden van haar zoon. Een dag later meldt het Tergooi het overlijden alsnog.

Op verzoek van de inspectie doet het Tergooi onderzoek naar het overlijden van Rogier. De uitkomsten zijn volgens de inspectie onvoldoende, dus zij besluit in 2015 een eigen onderzoek in te stellen. “Het belang hiervan is het beantwoorden van de vraag of er sprake is geweest van verantwoorde zorg.”, aldus het conceptrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dat in het bezit is van Argos. De inspectie heeft haar onderzoek nog niet afgerond.

Openbaar Ministerie

Rogiers moeder heeft ook aangifte bij de politie gedaan. Het Openbaar Ministerie laat Argos weten de zaak nog in onderzoek te hebben.

De obductie wees uit dat Rogier een ontstoken hartzakje had. Maar het definitieve obductierapport hebben de nabestaanden nooit gekregen van het ziekenhuis Tergooi.

Meer ziekenhuiscalamiteiten

Onlangs waren er in de media  andere niet gemelde calamiteiten, waaronder in het UMC  Utrecht (Zembla, 4 november 2015 en 2 maart 2016) en in het AMC ( NOS, 2 januari 2016).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil niet reageren op deze casus. En ze wil niet ingaan op de bredere vraag waarom zoveel calamiteiten niet gemeld worden. Ook wil de inspectie geen cijfers geven over het aantal calamiteiten dat wel door ziekenhuizen wordt gemeld.

Het ziekenhuis Tergooi wil Argos niet te woord staan.

Om redenen van privacy laten we de achternaam van Rogier onvermeld.

De SP stelt kamervragen naar aanleiding van de uitzending. Lees ze hier en hieronder:

Schriftelijke vragen van de leden Leijten en Van Gerven aan de minister van VWS over het
niet melden van een calamiteit en het mogelijk betalen van zwijggeld aan nabestaande (n)
door het Tergooi Ziekenhuis
1. Wat is uw oordeel over de uitzending van Argos over het niet melden van een
calamiteit door het Tergooi Ziekenhuis? Is het juist dat ten onrechte een calamiteit niet
is gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg? 1
2. Wat is uw oordeel over het optreden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg die los
van de specifieke casus weigert uitleg te geven over het aantal calamiteiten en
eventuele onderrapportage in algemene zin door zorginstellingen? Is het niet in het
belang van goed en gerespecteerd toezicht dat zij juist wel op dit soort zaken ingaat,
niet wegduikt maar actief handelt?
3. Hoe komt het dat vele nieuwsberichten op rij duidelijk maken dat zorginstellingen
calamiteiten niet melden bij de IGZ? Wat zegt dit over de positie van de IGZ in de
zorgsector? Erkent u dat de positie van de IGZ wordt ondermijnd als calamiteiten niet
gemeld worden?
4. Denkt u dat het niet melden van calamiteiten wordt veroorzaakt door het feit dat
verschil tussen niet en wel melden niet gevoeld wordt?
5. Wat is er waar van de uitspraak door deskundigen in de Argos uitzending dat tot wel
90% van calamiteiten t niet zou worden gemeld? Zo ja, wat is daarvan de oorzaak? Zo
neen, om welk percentage en aantallen gaat het dan? Wat kan er worden ondernomen
om die onderrapportage terug te dringen?
6. Is het juist dat het ziekenhuis ‘zwijggeld’ heeft betaald aan de nabestaande (n). Wat is
uw oordeel daarover? Is dit wenselijk en toegestaan? Zo neen, welke stappen gaat u in
deze ondernemen? 2
7. Hoeveel niet gemelde calamiteiten zijn sinds 2010 jaarlijks bij het Openbaar
Ministerie aangebracht? Wordt dit jaarlijks bijgehouden? Zo neen, waarom niet?
8. Wilt u deze vragen voor het komende algemeen overleg over de Inspectie voor de
Gezondheidszorg beantwoorden?
1 Argos, 19 maart 2016.
2 Kamerbrief minister over zwijgcontracten in de zorg. 27 januari 2015.
——————

18 maart 2016. Bron: Tergooiziekenhuis 

Uitzending Argos over medische calamiteit in Tergooi

Aanstaande zaterdag zal het Radio-1-programma Argos aandacht besteden aan medische calamiteiten in ziekenhuizen en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan door direct betrokkenen en verantwoordelijken. In het programma wordt mogelijk ook een reconstructie uitgezonden over het onverwachte overlijden van een patiënt in Tergooi, eind 2014. Naar aanleiding van de vooraankondiging van Argos heeft ook de Gooi en Eemlander hierover contact met ons gezocht.

Tergooi heeft deze medische calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld. Dit is echter niet direct gedaan omdat er in eerste instantie geen aanwijzingen waren voor tekortkomingen in de zorg.

Wij benadrukken dat de zaken die met het overlijden van de patiënt te maken hebben in alle openheid met de familie zijn gedeeld en tussen partijen naar tevredenheid zijn afgehandeld. Wij hebben na het overlijden intensief contact gehouden met de familie en zo goed mogelijk nazorg en begeleiding geboden. Dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen.

Voorafgaande aan de uitzending is Tergooi door Argos benaderd met het verzoek om een reactie te geven. Wij hechten echter veel waarde aan de privacy van onze patiënten en hun familie en doen daarom nooit uitspraken over individuele dossiers. Bovendien was het niet mogelijk de reconstructie vooraf te beluisteren. Tergooi is daarom niet ingegaan op het verzoek van Argos. Dat hebben wij ook nadrukkelijk met en op verzoek van de familie afgesproken.

Wij hebben de redactie van Argos expliciet gewezen op het feit dat het overlijden van een kind voor de ouders altijd een onvoorstelbaar verdriet is. En dat ook voor direct betrokken artsen, verpleegkundigen en medewerkers een dergelijke gebeurtenis zeer ingrijpend is. Daarnaast hebben wij gesteld er zonder meer van uit te gaan dat de door Argos gemaakte reconstructie de privacy van patiënt hulpverleners respecteert en deze niet herkenbaar noch op de naam herleidbaar uitzendt.

Tergooi betreurt het dat Argos een andere afweging maakt door de reconstructie alsnog uit te zenden.