Tergooiziekenhuis: dood door val operatietafel

Tergooi ziekenhuis moet vervolgd worden:lees uitspraak  Hof Adam (PDF)

Commentaar SIN-NL
Vragen:
– Is deze calamiteit waardoor een patient onnodig overleden is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg conform de wettelijke plicht art 4a Kwaliteitswet?
-Waarom wordt uitsluitend het ziekenhuis, een stichting dus rechtspersoon vervolgd?
-Waarom worden de vijf medewerkers niet vervolgd voor grove nalatigheid?
-Waarom zijn er tegen de vijf medewerkers geen maatregelen genomen?
-Wie is de chirurg, wie is de anesthesist, wie zijn de andere medewerkers?
-Wie was de Officier van Justitie die niet wilde vervolgen?
Opnieuw een doofpot affaire!!!
Informatie svp naar info at sin-nl.org

———————

15 februari 2016 bron: medischcontact.nl

Tergooi vervolgd na val van operatietafel

Ziekenhuis Tergooi (Hilversum en Blaricum) wordt strafrechtelijk vervolgd vanwege het overlijden van een patiënt in 2010 na een val van de operatietafel. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam besloten.

Beeld: Shutterstock Beeld: Shutterstock

De calamiteit vond plaats na een operatie, toen de anesthesiemedewerker de rechterarm van de patiënt losmaakte uit de houder en teruglegde op haar lichaam. Op dat moment viel de patiënt onverwacht aan de andere kant van de tafel, waar de omloopassistent gedraaid naar het voeteneind stond en niet meer in staat was in te grijpen. De patiënt viel 1,5 meter en raakte met haar hoofd en rechterzijkant het eerst de grond. Zij liep daarbij zowel een fractuur als een subdurale bloeding op en overleed aan de gevolgen van de val. Op het moment van de val zat de chirurg naast het anesthesieapparaat de dossiers en de ok-formulieren in te vullen en de anesthesioloog had de operatiekamer verlaten. De kinderen en kleinkinderen van de patiënt deden op 26 augustus 2010 aangifte bij de politie tegen de betrokken medewerkers en tegen het ziekenhuis vanwege moord en doodslag.

Naar aanleiding van de melding van de calamiteit vanuit het ziekenhuis oordeelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg het vreemd te vinden dat de chirurg een verslag zat te schrijven en dat de anesthesioloog niet was opgeroepen. Beide medisch specialisten dragen verantwoordelijkheid voor de positionering van de patiënt – ook na de operatie. Volgens de inspectie, in de uitspraak, leek er in Tergooi sprake te zijn van een cultuur van snel wisselen en gehaast zaken afronden teneinde productie te draaien. Als de patiënt nog niet wakker is, moet er aan beide kanten van de operatietafel iemand staan om de patiënt te behoeden voor een dergelijke val. Al eerder, in november 2009, had de inspectie na een onaangekondigd bezoek geoordeeld dat het veiligheidsdenken niet was ingesleten in Tergooi.

Het Amsterdamse gerechtshof stelt in de uitspraak dat de verslagen van de gesprekken tussen de betrokken medewerkers en de inspectie niet beschikbaar zijn. Daardoor is de kans klein dat het bij strafvervolging van deze personen tot een veroordeling zou komen en wordt er niet individueel tot vervolging overgegaan. Wel moet er dus strafrechtelijk onderzoek worden gedaan naar de rol van het ziekenhuis, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van protocollen en mondelinge afspraken en de controle op de juiste uitvoering daarvan.

In een reactie op de eigen website stelt Tergooi dat het na het incident onmiddellijk maatregelen heeft getroffen. Sindsdien zouden de protocollen zijn aangepast en verbeterd en voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Simone Paauw

  • Tergooi voor rechter

    Het Gerechtshof in Amsterdam heeft onlangs bepaald dat Tergooi wordt vervolgd voor het overlijden van een patiënte in 2010 als gevolg van een noodlottige val van de operatietafel. Dit tragische ongeval heeft in 2010 plaatsgevonden en een grote impact gehad op de familie van het slachtoffer, op het ziekenhuis in het algemeen en op de direct betrokken OK-medewerkers. Afgelopen dagen hebben de media veel aandacht besteed aan de uitspraak van het Gerechtshof en de gevolgen daarvan voor Tergooi.

    Het ziekenhuis betreurt deze dramatische gebeurtenis ten zeerste en heeft het incident destijds direct bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld en is er meteen onderzoek gedaan. Alle zaken die met het overlijden van de patiënt te maken hebben zijn in alle openheid met de familie en de direct betrokken medewerkers gedeeld. Tevens hebben wij na het overlijden contact met hen gehouden en zo goed mogelijk nazorg en begeleiding geboden. Wij zullen dat ook in de toekomst blijven doen en de direct betrokken medewerkers zo goed mogelijk blijven (onder)steunen.

    Daarnaast zijn na het incident onmiddellijk maatregelen getroffen en in nauw overleg met de Inspectie de protocollen aangepast, verbeterd en geborgd. Deze voldoen sinds 2010 aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen, die jaarlijks door de Inspectie worden getoetst en goedgekeurd. Zo zijn de geprotocolleerde zorgpaden en audits van het operationele proces en de nazorg in het Toezicht Operatief Proces (TOP) verfijnd en worden de veiligheidsmaatregelen door o.a. Medirisk en NIAZ als zeer goed beoordeeld. Bovendien heeft Tergooi in 2013 het veiligheidsmanagement certificaat (VMS) gekregen.

    Met deze maatregelen en de permanente in- en externe controle daarop streeft Tergooi naar de kwaliteit en veiligheid van zorg van het allerhoogste niveau. Deze ontwikkeling in het proces heeft ons allemaal onaangenaam verrast. Vooral omdat wij ons terdege realiseren dat deze dramatische gebeurtenis alle betrokkenen diep heeft geraakt, maar ook omdat onze huidige werkwijze op de OK en in ons hele ziekenhuis sterk verbeterd is ten opzichte van de situatie van destijds. Het Openbaar Ministerie zal ons op korte termijn informeren over het vervolg.

25-06-2014 Veilig opereren vraagt om eenduidige regels
24-05-2012 Operaties veiliger, maar inspectie nog nodig

———————

Ziekenhuis vervolgd na fatale val patiënt in OK

Een operatiekamer in een ziekenhuis.

Een operatiekamer in een ziekenhuis. © ANP

Het Tergooi ziekenhuis in Hilversum moet vervolgd worden voor de dood van een patiënte die van de operatietafel is gevallen. ‘Een dramatisch ongeluk voor alle betrokkenen – ook de OK-medewerkers.’

Het Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hetTergooi ziekenhuis vervolgd moet worden voor de dood van een patiënte. De vrouw was net geopereerd in de Blaricumse vestiging – ze was nog onder narcose – toen ze van de operatietafel afrolde en anderhalve meter naar beneden viel. Ze kwam met haar hoofd op de vloer terecht, liep daarbij een fractuur en een hersenbloeding op en is uiteindelijk aan de gevolgen overleden.

De familie van de vrouw (die moeder en grootmoeder was) had in augustus 2010 aangifte gedaan van moord dan wel doodslag. De officier van justitie besloot aanvankelijk niet over te gaan tot vervolging van het ziekenhuis, maar daar hebben de nabestaanden zich nu met succes tegen verweerd. Het hof oordeelde op 29 januari 2016 in een zogeheten artikel 12-procedure dat de zaak moet voorkomen. Justitie moet overgaan tot vervolging van de Stichting Tergooi, maar niet van de vijf ziekenhuismedewerkers die bij de operatie betrokken waren.

Er lijkt sprake van een cultuur om gehaast zaken af te ronden teneinde productie te draaien

De Inspectie voor de Gezondheidszorg in rapportages

Onoplettendheid
Wonderlijk genoeg is het rond deze zaak stil gebleven en wordt nu pas duidelijk wat zich heeft afgespeeld. De patiënt was al geopereerd, maar nog onder narcose. Ze zou op een bed wakker worden gemaakt, niet op de operatietafel – zo was de afspraak. De chirurg was bezig met het invullen van formulieren en de anesthesioloog had de OK al eerder verlaten. Een OK-assistent was begonnen met het opruimen van de instrumenten.

Het ging mis toen de anesthesiemedewerker de rechterarm van de patiënt losmaakte uit de houder en op haar lichaam legde. De patiënt viel onverwacht aan de andere kant van de tafel. Daar stond de omloopassistent aan het voeteneind watten op te ruimen. Vanuit die positie kon ook die de val niet breken. De anesthesiemedewerker had in het begin van de val nog wel de hand van de patiënt vast, maar kon de patiënt niet meer houden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg reageerde in rapportages hard op de gebeurtenissen in de Gooise operatiekamer. ‘Protocollen en afspraken waren niet nageleefd, de patiëntveiligheid is uit het oog verloren en onoplettenheid heeft fatale gevolgen gehad’.

Ziekenhuis vervolgd na fatale val patiënt in OK
© Chantal van Wessel

Volgens de inspectie is niet duidelijk wat de val precies heeft veroorzaakt, wel dat de ‘barrières die de val hadden moeten voorkomen, hebben gefaald’. Zo luidt de afspraak dat omloop- en anesthesiemedewerker naast de operatietafel blijven staan tot de patiënt in bed ligt en de bedhekken zijn opgezet. Dat was hier niet het geval.

Verder vindt de inspectie het vreemd dat de chirurg al aan zijn rapport zat te werken en de anesthesioloog nog niet was opgeroepen, terwijl de patiënt nog niet in een ‘normale positie’ was gelegd. Ontwaken uit een narcose is een ‘kritisch moment’. Daar moeten de chirurg en de anesthesioloog  actief bij betrokken  zijn, stelt de inspectie. ‘Op de operatiekamers in Blaricum lijkt sprake van een cultuur om snel te wisselen en gehaast zaken af te ronden teneinde productie te draaien. Het veiligheidsdenken raakt zo op de achtergrond, met noodlottige gevolgen van dien’.

Operaties veiliger

Meer dan de helft van de medische fouten wordt gemaakt rond operaties. De Inspectie voor de Gezondheidszorg neemt daarom met bijvoorbeeld onaangekondigde bezoeken de werkwijze in de OK onder de loep. De afgelopen jaren is daar veel verbeterd: richtlijnen worden strikter nageleefd, de overdracht beter geregeld en meer veiligheidschecks worden gedaan.
Ook onderzoeksinstituut Nivel stelt dat ziekenhuizen veel veiliger zijn geworden. Stierven in 2008 nog circa 1970 mensen door een medische of organisatorische fout, in 2013 was dat meer dan gehalveerd naar 970.

Eerdere waarschuwingen
Daarbij komt dat Tergooi kennelijk niet heeft geleerd van eerdere waarschuwingen van de inspectie. In november 2009 brachten inspecteurs een onaangekondigd bezoek om te kijken of de zaken in de OK’s veilig en volgens de protocollen verliepen.

Volgens de inspectie schortte het aan wat zaken, maar die bleken bij een bezoek in maart 2010 verbeterd. Een maand later viel de patiënte van de operatietafel.

In een reactie laat een woordvoerder van Tergooi weten dat het ‘een dramatisch ongeluk is’, voor alle betrokkenen – ook de OK-medewerkers die het hebben meegemaakt. “Het is hard aangekomen en tot op de dag van vandaag heeft het invloed in ons ziekenhuis. Tegen de specialisten en assistenten zijn geen maatregelen genomen, wel zijn in overleg met de inspectie onmiddellijk de protocollen aangepast en verbeterd. Nog permanent kijken we of zaken beter aangepakt kunnen worden.”

Of er een schadevergoeding aan de nabestaanden is uitgekeerd, wil Tergooi niet zeggen.