Pennartz, J.N.J.M- huisarts

Pennartz, J.N.J.M.

maatregelen vermeld in het BIG-register

Naam

Pennartz Joseph Nicolaas Johannes Marie
Geslacht
Man
BIG-nummer
19034686801
Beroepsgroep
Artsen
Plaats
Heerlen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 12 september 2016 aangetekend dat de bevoegdheid van deze zorgverlener om het dit beroep uit te oefenen gebonden is aan bijzondere voorwaarden. Deze zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1) De arts gaat in psychotherapie bij een psychotherapeut, die de IGZ zal melden wanneer de behandeling wordt beëindigd.
2) De arts zal naar zijn werkgever(s) open moeten zijn over de problemen in zijn professionele functioneren in 2009 en 2014.
3) De arts zal alleen werkzaam zijn gedurende kantoortijden en geen avond-, nacht- en weekenddiensten doen. De maatregel is opgelegd vanwege: een geestelijke toestand die de beroepsuitoefening heeft beïnvloed.
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 12 september 2016 aangetekend dat deze zorgverlener gedeeltelijk het recht is ontzegd dit beroep uit te oefenen. Deze zorgverlener is niet meer bevoegd om directe, curatieve patiëntenzorg te verlenen en medicatie voor te schrijven. De maatregel is opgelegd vanwege een geestelijke toestand die de beroepsuitoefening heeft beïnvloed.
Commentaar SIN-NL
Deze huisarts was in 2003 !!! betrokken bij het onnodig overlijden  van baby Ashana.
Ondanks het feit dat dit kindje doodziek was regelde hij geen transport met life-support per ambulance naar het ziekenhuis. Pennartz werd destijds niet veroordeeld door het tuchtcollege, ondanks harde bewijzen van verwijtbaar handelen.
Lees: uitspraak Pennartz