Kleinsman, Richard tandarts

Kleinsman, R.

De inschrijving van tandarts Richard Kleinsman is doorgehaald in het BIG-register.

Volgens de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG, maakt de Wet BIG gebruik van de term ”doorhalen”:

  • op verzoek van de ingeschrevene,
  • op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
  • vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.

Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.

Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep: Kleinsman mag dus niet meer als tandarts werken in Nederland, totdat hij zich opnieuw inschrijft als tandarts in het BIG-register.
Doorhaling in Nederland  houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland. Vandaar dat hij zijn praktijk continueert in Duitsland samen met zijn broer Bertho Kleinsman.

Zowel Richard Kleinsman als Bertho Kleinsman hebben zich als tandarts uitgeschreven uit het BIG-register.

——————————————————————————————————————Update 1 februari 2018 bron: www.bigregister.nl

Naam
R.J.M. Kleinsman
Geslacht
Man
BIG-nummer
99910913302

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.

Beroep
Tandarts
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 6 juli 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.


Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 10 december 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.


De inschrijving in het register van tandartsen is per 21 juli 2016 voorwaardelijk geschorst voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. De proeftijd is ingegaan op 21 juli 2016 en loopt tot en met 20 juli 2018 . De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zich binnen de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als tandarts behoort te betrachten dan wel in strijd met het belang van de individuele gezondheidszorg. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose, onjuiste declaratie(s), verstrekking van onvoldoende informatie en onvolledige dossiervorming.

De doorhaling heeft plaatsgevonden omdat de zorgverlener niet gekozen heeft voor herregistratie om de reden dat hij geen praktijk houdt in Nederland.

Bron afbeelding: bigregister.nl tot ong. 1 febr. 2018

kleinsman tandarts maart 30 2017 big register

Tandarts Richard Kleinsman, zie zwartelijstartsen.nl heeft drie tuchtrechtelijke veroordelingen  door Nederlandse tuchtcolleges op zijn naam, waarvan twee berispingen, zie www.bigregister.nl en één voorwaardelijke schorsing, zie www.tuchtrecht.overheid.nl.
Kleinsman heeft hoger beroep ingesteld tegen een vierde berisping, dd 4 november 2016, door het regionaal tuchtcollege Zwolle.

Op 21 juli 2016 heeft het Centraal Tuchtcollege de voorwaardelijke schorsing bevestigd en gehalveerd tot drie maanden. Dit betekent dat er alle reden tot twijfel is over de kwaliteit van zijn professioneel handelen als tandarts.

Hij probeert tuchtklachten van patiënten te weren door te stellen dat hij niet door de Nederlandse tuchtrechter veroordeeld kan worden omdat zijn kliniek in Duitsland is gevestigd. Dit is echter niet van belang, getuige de drie veroordelingen door de Nederlandse tuchtrechter.
Tandarts Richard Kleinsman was in Nederland in het BIG-register geregistreerd als tandarts dus Nederlandse medische tuchtcolleges en het Centraal tuchtcollege zijn bevoegd om over zijn professioneel handelen te oordelen. Kleinsman woonde in Nederland, anno maart 2017 in Bocholt, Duitsland.

Lees www.achterdekiezen.nl website door slachtoffer Agnes Spaan over falend tandarts R.Kleinsman en toelichting door SIN-NL.

Trek Uw eigen conclusies of U door hem behandeld wilt worden.


Bron: www.bigregister.nl

Naam
R.J.M. Kleinsman
Geslacht
Man
Werkadres 1
Casinowall 1-3 46399 Bocholt DUITSLAND
BIG-nummer
99910913302
Beroepsgroep
Tandartsen
Beperking
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 6 juli 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.
Beperking
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 10 december 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.
Aantekening
De inschrijving in het register van tandartsen is per 21 juli 2016 voorwaardelijk geschorst voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. De proeftijd is ingegaan op 21 juli 2016 en loopt tot en met 20 juli 2018 . De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zich binnen de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als tandarts behoort te betrachten dan wel in strijd met het belang van de individuele gezondheidszorg.
De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose, onjuiste declaratie(s), verstrekking van onvoldoende informatie en onvolledige dossiervorming.

Toelichting SIN-NL
Tandarts Kleinsman kreeg drie tuchtrechtelijke veroordelingen, en heeft in zaak 4, de derde berisping hoger beroep in gesteld, zie www.tuchtrecht.overheid.nl :

zaak 1 berisping

Tuchtrecht _ Onjuiste behandeling_verkeerde diagnose _ ECLI_NL_TGZRAMS_2014_114
berisping Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 28 oktober 2014 nav klacht 25 jan. 2013
Tuchtrecht _Onjuiste behandeling_verkeerde diagnose _ECLI__NL__TGZCTG__2015__373
handhaving berisping door Centraal Tuchtcollege 15 dec 2015

zaak 2  berisping

lees www.achterdekiezen.nl  door patient Agnes Spaan
Tuchtrecht _ Onjuiste behandeling_verkeerde diagnose _ECLI_NL_TGZRZWO_2015_54 :
berisping Regionaal Tuchtcollege Zwolle 22 mei 2015

zaak 3 voorwaardelijke schorsing

Tuchtrecht _ Onjuiste behandeling_verkeerde diagnose _ ECLI_NL_TGZRZWO_2015_80:
voorwaardelijke schorsing 6 maanden: 14 aug. 2015 Regionaal Tuchtcollege Zwolle

Hiertegen is Kleinsman in hoger beroep gegaan:
Tuchtrecht onjuiste behandeling verkeerde diagnose
Staatscourant 6 sept. 2016 C 2015-354
uitspraak 21 juli 2016 Centraal Tuchtcollege 2016😐
voorwaardelijke schorsing 3 maanden

zaak 4 berisping WERD OP 1 FEBR. 2018: WAARSCHUWING

Tuchtrecht Berisping
ECLI_NL_TGZRZWO_2016_113
4 november 2016 door het regionaal tuchtcollege Zwolle.
Hiertegen heeft tandarts Richard Kleinsman hoger beroep in gesteld.
Op 1 februari 2018 heeft het Centraal Tuchtcollege de berisping vervangen door een waarschuwing
ECLI NL TGZCTG 2018_34

Tegen Nederlandse artsen met een BIG registratie die hun werkzaamheden in het buitenland uitvoeren en (beweren) in het buitenland te wonen kan een tuchtklacht worden ingediend bij een regionaal college, de klacht is ontvankelijk dus de klacht wordt behandeld door het tuchtcollege.