Gulsacan, S. en Gerards, J. – frauderende psychiaters

Deze zaak van miljoenenfraude door psychiaters speelt al vanaf 2009.
Pas 8 dec. 2015 !!! heeft het medisch tuchtcollege Amsterdam de beide “heren” uit het BIG-register geschrapt.
Pyschiater Sinan Gulsacan is per
Bij besluit van 8 nov 2016 heeft het Centraal Tuchtcollege het verwjideren uit het BIG-register voor psychiater Gerards gewijzigd in een voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar.
ECLI:NL:TGZCTG:2016:328
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2016.016
Klacht tegen psychiater/psychotherapeut. IGZ verwijt verweerder betrokken te zijn bij het stellen van zware diagnoses bij patiënten, zonder dat deze diagnoses voortvloeien uit de werkelijke toestand van de patiënten en waarbij deze patiënten als doel hadden gelden te innen bij het UWV en de CIZ.
Meer specifiek klaagt IGZ dat verweerder in zeven onderzochte dossiers niet heeft gehandeld overeenkomstig de professionele standaard en de voor hem geldende beroeps- en gedragscodes. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de inschrijvingen van verweerder doorgehaald, aan verweerder bij wijze van voorlopige voorziening een schorsing met onmiddellijke ingang opgelegd en publicatie van de beslissing gelast.
Bij tussenbeslissing heeft het Centraal Tuchtcollege de opgelegde schorsing opgeheven; vervolgens heeft het Centraal Tuchtcollege de beslissing in eerste aanleg vernietigd en aan verweerder opgelegdeen schorsing van zijn inschrijving in beide hoedanigheden voor de duur van een jaar en daarbij bepaald dat van die schorsing het gedeelte dat nog niet feitelijk is ondergaan ingevolge de door het Regionaal Tuchtcollege uitgesproken voorlopige voorziening, niet ten uitvoer wordt gelegd onder de voorwaarde dat verweerder zich in beide hoedanigheden, binnen een periode van twee jaren, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, niet schuldig maakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.Het Centraal Tuchtcollege gelast voorts publicatie van de beslissing.

Datum uitspraak: 08-11-2016 Datum publicatie: 10-11-2016
ECLI: ECLI:NL:TGZCTG:2016:328

————————

————————————-
Medisch Contact 10 december 2015

Psychiaters geschrapt uit BIG-register

De van fraude verdachte psychiaters Sinan G. en Jos G. zijn door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam per direct geschrapt uit het BIG-register.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het tweetal van grootschalige fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Zij stelden, volgens het OM tegen betaling, valse medische verklaringen op voor mogelijk 1600 veelal Turkse ‘patiënten’. Zo werden sommigen door de twee psychiaters ten onrechte schizofreen verklaard.

Met deze onjuiste diagnoses op zak vroegen de ‘neppatiënten’, geholpen door twee bemiddelaars, WAO/WIA-uitkeringen en pgb’s aan. De omvang van de fraude bedraagt volgens het OM enkele tientallen miljoenen euro’s. De twee psychiaters hebben volgens het tuchtcollege door hun handelen ‘niet alleen de kwaliteit, maar ook de integriteit van de psychiatrie in diskrediet gebracht (…) en ernstige schade toegebracht aan het vertrouwen in de gezondheidszorg’.

Het onderzoek naar de fraude begon in 2009 en leidde pas begin 2011 tot de aanhouding van Sinan G. en Jos G. De twee psychiaters en de verzekeringsartsen van het UWV beriepen zich op het medisch beroepsgeheim. Deze omvangrijke fraudezaak was destijds het startpunt van een nog altijd lopende discussie over de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim. Het strafrechtelijk onderzoek naar Sinan G. en Jos G. loopt nog. De zaak komt in 2016 voor de rechter.

Bas Knoop
@bknoop

Lees ook:

12-03-2014 IGZ moet psychiater schadevergoeding betalen
19-04-2012 Pgb-miljoenenfraude had veelvoud kunnen worden

—————————————-
LEES: Uitspraken tuchtcollege van Amsterdam
frauderende psychiaters SInan Gulsacan en Jos Gerards

—————————————–

bron: www.nos.nl 10 dec. 2015
Psychiaters geschrapt na fraude

De Rotterdamse psychiater Sinan G. en de Helmondse psychiater Jos G. zijn geschrapt uit het BIG-register wegens het opmaken van valse medische dossiers. Dat betekent dat ze hun beroep niet meer mogen uitoefenen.

De psychiaters verklaarden kerngezonde mensen geestesziek en schreven zware medicatie voor. De valse medische dossiers werden door patiënten gebruikt voor het aanvragen van persoonsgebonden budgetten en uitkeringen. Volgens het Openbaar Ministerie werden de psychiaters betaald voor de valse diagnoses.

Artsen van het UWV zagen geregeld cliënten voorbijkomen met zeer zware psychiatrische stoornissen zoals ernstige depressies of schizofrenie. Na herkeuring door het UWV bleken deze patiënten vaak kerngezond.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de psychiaters loopt nog. De zaak komt in 2016 voor de rechter.ANP

————————————-
bron: skipr.nl 9 dec. 2015

Psychiaters Sinan G. en Jos G. worden geschrapt uit het BIG-register voor artsen. Het regionaal tuchtcollege Amsterdam legt de maatregel op wegens fraude. De mannen zijn hun artsentitel kwijt en zijn voortaan strafbaar als ze hun beroep toch uitoefenen.

De psychiaters zouden te zware diagnoses hebben gesteld bij patiënten om miljoenen aan uitkeringsgelden op te strijken, zo schrijft de Telegraaf. Het UWV identificeerde 196 cliënten die waren behandeld door de artsen. Een groot deel bleek onterecht een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen te hebben. Eind 2014 besloot de IGZ daarom een tuchtrechtelijke klacht in te dienen tegen de artsen.

De psychiaters zouden tegen betaling valse medische verklaringen opgesteld hebben, waarmee patiënten aanklopten bij het UWV voor een uitkering. Zelf zeiden zij dat ze om de tuin zijn geleid door patiënten en tussenpersonen, die zich voordeden als mantelzorgers.

Het Medisch Tuchtcollege vindt de zwaarste maatregel noodzakelijk, want de psychiaters “structureel tekort geschoten in de individuele gezondheidszorg voor hun patiënten. Bovendien hebben ze niet alleen de kwaliteit maar ook de integriteit van de psychiatrie in diskrediet gebracht.”

Ook wordt de psychiaters het ontbreken van enige zelfreflectie verweten. De mannen zien zichzelf als slachtoffers die om de tuin zijn geleid door frauderende patiënten, aldus de Telegraaf.

————————————

wo 09 dec 2015 Telegraaf.

Psychiaters geschrapt uit BIG-register

Sophie Kluivers

Amsterdam – Fraudepsychiaters Sinan G. en Jos G., worden geschrapt uit het zogenoemde BIG-register voor artsen. Die maatregel legt het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam hen op. De mannen raken hun artsentitel kwijt en zijn strafbaar als ze hun beroep nog uitoefenen.

 De artsen hebben onjuiste diagnoses gesteld en te zware medicatie uitgeschreven aan hun, veelal Turkse, patiënten. Met de valselijk opgemaakte medische dossiers werden PGB’s en WAO/WIA-uitkeringen verkregen.

Volgens het Openbaar Ministerie stelden de twee de valse diagnoses tegen betaling. Het strafrechtelijk onderzoek naar de psychiaters loopt nog. Er zou voor miljoenen zijn gefraudeerd. De zaak komt in 2016 voor de rechter.

Structureel

Het Medisch Tuchtcollege vindt de zwaarste maatregel noodzakelijk. “Verweerders zijn structureel tekort geschoten in de individuele gezondheidszorg voor hun patiënten. Bovendien hebben ze niet alleen de kwaliteit maar ook de integriteit van de psychiatrie in diskrediet gebracht.”

Ook wordt de psychiaters het ontbreken van enige zelfreflectie verweten. De mannen zien zichzelf als slachtoffers die om de tuin zijn geleid door frauderende patiënten. Volgens de tuchtrechter is dit niet aannemelijk gezien de frequentie van de onjuiste diagnoses en de gebrekkige dossiervorming. Het feit dat Sinan G. de betrokken uitkeringsinstanties en huisartsen niet informeerde en dat Jos G. zonder blijk van enig kritisch bewustzijn patiënten van Sinan G. heeft overgenomen, maakt het ook ongeloofwaardig volgens het tuchtcollege.

Tussenpersonen

Het onderzoek van het OM naar de fraude met sociale zekerheidsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten loopt sinds 2008. Behalve Sinan G. en Jos de G. zijn er nog twee andere hoofdverdachten. Zij zouden als ‘tussenpersonen’ hebben opgetreden. Ze begeleidden de Turkse patiënten tijdens bezoeken aan de arts en uitkeringsinstantie, traden op als vertaler en zouden een deel van de ontvangen uitkeringen hebben geïnd.

——————————–

wo 11 jul 2012 Telegraaf

‘Foute’ psychiater gewoon weer aan het werk

ROTTERDAM – Psychotherapeut Sinan G., die wordt verdacht van miljoenenfraude, is weer aan het werk. Hij moest vorig jaar onmiddellijk stoppen als arts, psychiater en therapeut omdat de Inspectie voor de Gezondsheidszorg (IGZ) twijfelde aan de kwaliteit van zijn zorg. De man werkt weer maar staat nu onder permanent toezicht van een andere psychiater. „Er is een verdenking van fraude, maar dat wil niet zeggen dat hij niet goed is in zijn werk als psychiater”, zei een woordvoerster woensdag.

Ze zei dat G. iedere dag verantwoording moet afleggen aan „een supervisor in wie IGZ het volste vertrouwen heeft dat hij zijn rol op adequate en verantwoorde manier kan invullen.”

De mogelijke fraude kwam vorig jaar aan het licht en zou enkele tientallen miljoenen euro’s omvatten. Volgens de verdenking zou G. daarbij hebben samengewerkt met een andere psychiater. Ze zouden voor mogelijk 1600 patiënten onterecht een uitkering of persoonsgebonden budget (pgb) hebben aangevraagd.

——————————

RTL nieuws 19 augustus 2011

Psychiater moet stoppen na miljoenenfraude

Psychotherapeut Sinan Gülsaçan moet met onmiddellijke ingang stoppen met zijn werkzaamheden als arts, psychiater en therapeut. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hem bevolen, liet de IGZ vrijdag weten.

De inspectie zegt aanleiding te hebben om te twijfelen aan de kwaliteit van zijn zorgverlening. De man zou niet hebben meegewerkt aan een inspectieonderzoek, waarop de IGZ hem donderdag heeft bevolen te stoppen met zijn werkzaamheden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Gülsaçan en een collega-psychiater van grootscheepse fraude. Samen met twee handlangers zouden de twee artsen voor mogelijk 1600 ,,patiënten” onterecht een uitkering of persoonsgebonden budget (pgb) hebben aangevraagd en gekregen. De fraude zou enkele tientallen miljoenen euro’s bedragen.

Twee keer verscheen Gülsaçan niet op afspraken die de IGZ had gemaakt om over de verdenking te praten. Mocht de man toch aan het werk gaan, dan wacht hem een dwangsom.

——————————

Telegraaf 31 maart 2011
Hoop voor frauderende medici

door Bart Mos

AMSTERDAM – Justitie in Rotterdam is mogelijk in moeilijkheden gekomen tijdens het omvangrijke strafrechtelijk onderzoek naar twee Rotterdamse psychiaters. Zij worden verdacht van een miljoenenfraude met uitkeringen. Maar door onrechtmatig verkregen bewijs bestaat er een kans dat de zaak stukloopt.

Het onderzoek naar de frauderende medici uit de Maasstad loopt al twee jaar, en kwam aan het rollen doordat een voormalige medewerkster van een van de hoofdverdachte psychiaters Sinan G., aangifte deed tegen haar baas.

Volgens de medewerkster verklaarden de psychiaters hun patiënten tegen betaling ernstig geestesziek, waardoor zij jarenlang voor diverse uitkeringen in aanmerking kwamen. Op deze manier werd naar schatting tientallen miljoenen euro’s ten onrechte uitgekeerd aan zogenaamde patiënten uit vooral de Turkse gemeenschap.

Uit een recent rapport van het Rotterdams openbaar ministerie blijkt nu dat het onderzoek volledig gebaseerd is op het aanreiken van 170 patiëntendossiers door de ex-werkneemster van Sinan G. Zonder hulp van deze aangeefster ’had het onderzoeksteam niets gehad om op te rechercheren en was de zaak op dit moment al beëindigd’, stelt het OM vast in het rapport, dat bedoeld is om meer handvatten te krijgen bij toekomstig onderzoek naar frauderende medici. Maar onbedoeld roept het rapport de vraag op hoe deze aangeefster aan de geheime patiëntendossiers is gekomen, en of dat wellicht illegaal is gebeurd.

Volgens een ingewijde is dat laatste meer dan waarschijnlijk: „Daar kun je eigenlijk wel vanuit gaan.” Peter Plasman, advocaat van Sinan G., is zeer verbaasd over de merkwaardig openhartige mededelingen van justitie: „Hiermee wordt duidelijk dat de aangereikte dossiers en verklaringen van deze mevrouw de enige ingang tot deze zaak zijn geweest.

Het roept vragen op over de rechtmatigheid van de behandeling van de dossiers, of zij ze wel had mogen afstaan, of zij ze wel in bezit mocht hebben, en of zij zelf haar eigen geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden”, aldus Plasman. „Als hier ook maar íets mee mis is, loopt de strafzaak gevaar doordat justitie het bewijs dan mogelijk onrechtmatig heeft verkregen”, zegt hij dreigend. In dat geval zouden de verdachten namelijk volledig vrijuit gaan.

Het OM in Rotterdam was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
—————————-
31 maart 2011

HelmondDe gigantische uitkeringsfraude waarvoor de Helmondse psychiater Jos G. (57), de Rotterdamse psychiater Sinan G. (46) en hun 2 handlangers eind januari aangehouden werden, was bij de keuringsdiensten van het UWV al lange tijd bekend. Vanwege het medische beroepsgeheim konden keuringsartsen de medische dossiers van de betreffende cliënten van deze psychiaters niet overdragen aan justitie. Het gevolg is dat veel cliënten daarna nog jarenlang een onterechte uitkering genoten. Deze bevindingen staan in het rapport (een pdf die je kunt downloaden) van het Rotterdams openbaar ministerie (OM) en de Bovenregionale Recherche Zuid-West.
Het onderzoek naar de 2 psychiaters richt zich op het oplichten van uitkeringsinstanties ten behoeve van hun cliënten. Met door hen opgestelde valse medische dossiers zouden deze 2 tegen betaling PersoonsGebonden Budgetten en WAO/WIA-uitkeringen voor hun cliënten regelen. Uit het onderzoek van de betreffende dossiers is inmiddels gebleken dat er bij die cliënten geen of nauwelijks sprake was van een psychiatrische voorgeschiedenis. Ook hun huisartsen wisten niets van het ziektebeeld.
Sinds december 2008 is dit crimineel samenwerkingsverband in beeld bij het Bovenregionale Recherche Zuid-West. Het rechercheteam beraamt de totale schade voor de samenleving op tientallen miljoenen euro’s. Maar dat er op nog veel grotere schaal op deze wijze werd gefraudeerd, wordt door hen zeker niet uitgesloten.
In het rapport staat ook de werkwijze van de 4 verdachten. De psychiaters constateerden bij hun ‘patiënten’ zware psychiatrische aandoeningen waardoor ze niet normaal konden functioneren. De ‘patiënt’ werd vervolgens getraind om deze stoornis te veinzen. Handlangers van de psychiaters gingen als ‘neef’ mee naar de gesprekken bij de instanties. Zij deden daar het woord omdat de ‘patiënt’ in kwestie daartoe niet in staat zou zijn.
Verder staan in het rapport vele aanbevelingen aan instanties als het UWV en CIZ. Aanbevelingen hoe deze instanties de vernuftige manier van de verdachten om de gaten in het systeem van uitkeringen en zorgbudgetten te misbruiken, kunnen tegengaan. Voorgesteld wordt dat uitkerings- en pgb-dossiers van ernstig zieke psychiatrische patiënten die thuis wonen op fraude moeten worden gecontroleerd. Verder zouden deze patiënten ter controle onaangekondigd thuis bezocht moeten worden.
Naar verwachting zal Jos G. eind april voor de rechter verschijnen.

—————————
www.bigregister.nl download 9 dec. 2015


Naam
S. Gülsaçan
Geslacht
Man
BIG-nummer
89043825501 
Beroepsgroep
Artsen
BIG-nummer
59043825516 
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Specialisme
Psychiatrie (psychiater)

—————————–
LinkedIn download 9 dec. 2015

Sinan Gulsacan

Psychiater at GGZ Traject

Rotterdam en omgeving, Nederland
Geestelijke gezondheidszorg
Huidig
  1. GGZ Traject
Vorig
  1. ITHSAB,
  2. Medikal,
  3. Zorginstelling Together
Opleiding
  1. Hacettepe Üniversitesi
Websites
  1. Bedrijfswebsite
500+ connecties

Ervaring

Talen

  • Turkish

  • Dutch

  • English

Vaardigheden

Opleiding

Groepen