Verminkt door permanente fillers plastisch chirurg Maasstad ziekenhuis

Update
Lees het bericht van de IGZ dd 19 april 2016:
Actief toezicht richting aanbieders behandeling permanente fillers:
permanente fillers  mogen uitsluitend voor reconstructieve chirurgie en niet voor cosmetische doeleinden gebruikt mocht worden.

——————-
Deze plastisch chirurg heeft zonder de patiente te informeren  over mogelijke negatieve bijwerkingen een veel te grote hoeveelheid van de rimpelvuller Dermalive ingespoten rond de mond en zonder toestemming te vragen extra Dermalive ingespoten rond de neus. Het betrof hier een middel dat net nieuw op de markt was en waarvan niet duidelijk was wat dit op de lange termijn zou doen.

De ingespoten Dermalive is vervormd tot zeer grote knobbels plastic in haar gezicht en zij heeft inmiddels diverse operaties moeten ondergaan om deze knobbels chirurgisch te laten verwijderen. Foto’s zie hieronder.

Tot verbijstering van de patiënte heeft het Centraal Tuchtcollege op 12 jan 2016  het hoger beroep ondanks diverse sterke bewijzen afgewezen.

Het is juridisch gezien onrechtmatig om bewijzen van medisch nalatig handelen waardoor aantoonbaar ernstige fysieke schade is ontstaan te negeren.
Zie: zwartelijstartsen.nl

Extra informatie:

Nadat patiënte door plastisch chirurg, Maasstad ziekenhuis, na het inspuiten van een permanente rimpelvuller allemaal harde bulten in haar gezicht en lippen krijgt moet de dokter op 2 februari 2010 voor het Regionaal Tucht College verschijnen.

Echter pas na de afwijzing van de klacht in 2010 kan na 6 operaties welke zijn vastgelegd  op beeld, wettelijk en overtuigend worden bewezen dat de bulten in het gezicht en lippen van patiënte uitsluitend gevormd worden door harde plastic klonten. Het vloeibaar gemaakte middel is tijdens het uithardingsproces in het gezicht van mevrouw verkleefd aan spiertjes, zenuwen en huidweefsel.

Een plastic klont wordt uit het gezicht van mevr. van Hooft gehaald.

Een plastic klont wordt uit het gezicht van patiente gehaald.

Een plastic klont wordt uit de lip verwijderd.

Een plastic klont wordt uit de lip verwijderd.

Hechtingen in de lip van mevr. Van Hooft.

Hechtingen in de lip van patiente

Potje met verwijderde acrylaat stukken

Potje met verwijderde acrylaat (plastic) klonten

Deze ontwikkeling was wel degelijk te voorzien. Hij nam hiermee dan ook een onaanvaardbaar risico.

Bijsluiter van Dermalive

Bijsluiter van Dermalive. Klik voor vergroting.

Uit de bijsluiter blijkt dat de permanente rimpelvuller Dermalive door de plastisch chirurg nooit in het lippenrood van patiënte gespoten had mogen worden!

Het Maasstad ziekenhuis dreigt na het verschijnen van patiënte in De Wereld Draait Door (21 okt. 2013) in de media aangifte te doen van smaad en laster (Zorgvisie, 23 okt. 2013).

Daarom stelt patiënte voor om in het bijzijn van een onafhankelijke notaris van haar volgende operatie wederom beeld en geluidsopnamen te laten maken en de nog te verwijderen klonten uit haar gezicht en lippen door deze notaris te laten verzegelen voor  medisch forensisch technisch onderzoek.

Patiënte heeft door de vele operaties voldoende wettelijk en overtuigend bewijs dat de harde plastic klonten in haar gezicht en lippen aantoonbaar uithardingen van het ingespoten middel zijn.

Doordat de plastisch chirurg steeds heeft verklaard dat de ontwikkeling zoals deze zich heeft gemanifesteerd  in het gezicht en lippen van patiënte door hem niet te voorzien was, is de klacht door alle instanties afgewezen.

Nieuwsmedia

26 nov. 2015: NOS:
Tuchtzaak tegen plastisch chirurg Maasstad ziekenhuis Rotterdam

——————————

www.nationaleklachtenbank.nl

http://www.nationaleklachtenbank.nl/klachtendetail.asp?IDKlacht=7&Provincie=Zuid-Holland&Plaats=Rotterdam&Ziekenhuis=Maasstad+Ziekenhuis

 

download 26 nov 2015

Plastische chirurgie

Datum: 08-05-2009

Behandeling:
Letsel:     x
Bejegening:     x
Service:
Privacy:
Anders:

Verminking door roekeloos handelen

Niet alleen klinieken maken zich schuldig aan onverantwoordelijke praktijken, ook gerenommeerd plastisch chirurgen, werkend vanuit een ziekenhuis verkiezen “het snelle geld” boven hun verantwoordelijkheid als arts.

Hierbij mijn verhaal; hoe de geldzucht van een chirurg mij een verminkt gezicht heeft bezorgd en het ziekenhuis waar hij werkt mij in de kou laat staan. Sterker nog het ziekenhuis doet er alles aan om hun chirurg uit de wind te houden.

In maart 2000 ( ik ben dan 39 jaar ) vraag ik plastisch chirurg, werkend vanuit een groot ziekenhuis te Rotterdam of hij een oplossing weet voor enkele fijne rimpeltjes rond mijn mond. Ik was al enige tijd patiënt  en vertrouwde hem volkomen. Hij staat bekend als een prima chirurg. Ik heb er destijds bewust voor gekozen om niet naar een of andere kliniek te gaan maar mijn vraag voor te leggen aan een gerenommeerd plastisch chirurg die ik vertrouwde.

Deze plastisch chirurg heeft mij op 23 maart 2000 zonder mij op mogelijke complicaties te wijzen in 1 behandeling 3 ampullen van 0,8 ml Dermalive ingespoten.
Hij heeft rimpelvuller Dermalive niet alleen rond mijn mond gespoten, maar heeft ad hoc tijdens het behandelen, zonder dat ik hier om gevraagd had !, tevens besloten ook mijn neus/ mond plooien vol te spuiten met de resterende vloeistof.
Ik weet nog dat injecteren van het punt waar nu de grootste complicatie zit bijzonder pijnlijk was, waarschijnlijk heeft hij toen in een spier gespoten. Ik was bont en blauw en het heeft nimmer geholpen voor wat betreft de rimpeltjes rond mijn mond.
Foto’s uit deze tijd (ook de foto die gemaakt is vlak voor de behandeling ) laat overduidelijk zien dat 2,4 ml een absurde overdosis is geweest. Ik had nauwelijks rimpels. Als ik foto’s uit die tijd laat zien vragen mensen zich af wat die man bezield heeft om mij zo een grote hoeveelheid in te spuiten. Ik was 39 !

Jaren later zal ik ontdekken dat “snel even wat zwart bijverdienen” de enige reden geweest kan zijn. Enkele jaren na de inspuitingen, ongeveer in 2004, manifesteerde zich complicaties in de vorm van ingekapselde bulten en in de navolgende jaren worden de bulten steeds groter.

Ik heb hiervoor de arts in de afgelopen jaren diverse malen geconsulteerd. Hij heeft lang beweerd dat ik een uitzondering was met deze klachten.. In 2008 kreeg ik bij toeval de bijsluiter van Dermalive uit mijn behandelperiode onder ogen en was uitermate geschokt. Ik ontdekte ik behandeld was met een middel wat totaal ongeschikt is voor mij ! Het betrof hier een middel dat net nieuw op de markt was en waarvan niet duidelijk was wat dit op de lange termijn zou doen.

Er was totaal geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan zoals bij geregistreerde geneesmiddelen Door de registratie worden onveilige en ondeugdelijke middelen van de markt geweerd en is de werkzaamheid en veiligheid van de toegelaten geneesmiddelen gewaarborgd.

Dermalive bleek slechts een CE markering te hebben, dit betekent dat het om een medisch hulpmiddel gaat. (SIN-NL: dit middel is NIET getest op mensen).
De arts wist ten tijde van de behandeling dat het een permanent middel was wat nooit meer uit mijn gezicht zou gaan. En toch heeft hij dit zomaar in mijn gezicht en lippen gespoten. De bulten in mijn gezicht groeien explosief en door het afnemen van huidvolume worden deze steeds meer zichtbaar.

Ik ben in de jaren nadat de bulten steeds groter werden verschillende malen terug geweest. Hij beloofde mij te helpen en te kijken of er buiten wegsnijden een oplossing zou zijn. Er zitten inmiddels door heel mijn gezicht en mond bulten, wegsnijden zou betekenen dat ik een gezicht vol littekens zal krijgen!

Ik ben ten einde raad. Doordat de bobbels een “kralensnoer” vormen, is de huid gaan hangen onder het gewicht van de steeds groter wordende harde knobbels. Mede dankzij internet ben ik steeds meer te weten gekomen over de complicaties na inspuiting met permanente fillers. De gevolgen zijn verschrikkelijk !

Ik heb een aantal vrouwen gesproken die door een ontsteking van de bulten (ook complicaties inspuitingen fillers) ten gevolge van verminderde weerstand of tandartsbezoek een abces kregen wat het gezicht in no time zo deed opblazen dat de enorme ontsteking een krater in het gelaat sloeg, om zo de geïnfecteerde inhoud naar buiten te werken.

Een ander gevolg had een bloedvergiftiging kunnen zijn. De bulten vormen een tikkende tijdbom in het gezicht. Ik heb een jaar lang onderzoek gedaan.

Ik heb over de hele wereld vele slachtoffers van permanente fillers gevonden.

Bij toeval vond ik de nota die ik destijds van de arts heb gekregen. Het betreft hier een nota op briefpapier van het ziekenhuis met daarop het rekeningnummer van de arts. Opvallend is dat de nota geen notanummer heeft. Dit kan natuurlijk nooit in zo’n groot ziekenhuis.

Deze plastisch chirurg heeft nooit kunnen vermoeden dat ik de bijsluiter van 9 jaar terug onder ogen zou krijgen. De bijsluiter maakt duidelijk dat Dermalive voor mijn enkele fijne rimpeltjes een totaal ongeschikt middel is.

Dermalive mag niet in de lippen gespoten worden, is ongeschikt voor mensen met een gevoelige huid, ongeschikt voor oppervlakkige rimpeltjes en zo las ik nog enkele punten die tot de volgende conclusie hebben geleid; er zijn 2 opties: 1. De arts heeft nimmer een bijsluiter gelezen ! (Ik heb in tegenstelling tot andere vrouwen ook nimmer een aansprakelijkheidsverklaring hoeven tekenen) of … 2. de arts heeft mij opzettelijk een totaal ongeschikt middel ingespoten.

Het is in de medische branche gebruikelijk dat nieuwe middelen worden gepromoot met behulp van free samples. Ik heb een jaar lang het ziekenhuis vele malen gevraagd om mijn dossier te mogen inzien, hier zat tenslotte de foto in die vlak voor de behandeling is genomen.

Ik heb ondanks dat dit wettelijk is toegestaan een jaar lang mijn dossier niet mogen inzien. Er was geen bijsluiter van Dermalive in mijn dossier. Ik heb in 2008 via Silvia Veerman de originele bijsluiter gekregen.

Ik heb deze, op de hoorzitting van de klachtencommissie van het ziekenhuis, laten zien. Pas na een aantal dagen kwamen zij ineens aanzetten met een bijsluiter die dateert van enkele jaren na mijn behandeling.
Zij wilden in de eerste instantie de indruk wekken dat deze uit mijn dossier kwam, echter deze dateert van na 2004.

Het ziekenhuis doet er alles aan om hun plastisch chirurg uit de wind te houden. Zij hebben de nota zonder notanummer gezien, maar reageren hier niet op.

Ik ben op het hoogste niveau bij de FIOD geweest. De FIOD zag voldoende aanleiding om de zaak in onderzoek te nemen. Echter, helaas rust er een verjaringstermijn van 7 jaar op bewaren van een boekhouding.

Ik ben bij de recherche geweest, zij hebben de zaak aan de Officier van Justitie voorgelegd. Helaas kampt het strafrecht met beperkte mogelijkheden om deze arts strafrechtelijk te vervolgen.

De beroepsaansprakelijkheid verzekering waar nagenoeg alle medici in Nederland zijn aangesloten, erkent in mijn geval geen aansprakelijkheid.
Vreemd genoeg erkent die zelfde beroepsaansprakelijkheid verzekering de zaak van 2 andere slachtoffers van Dermalive wel. Wellicht is de reden dat mijn behandeling zwart is uitgevoerd…

Mij rest niets anders dan een civiele zaak aan te spannen tegen het ziekenhuis en hun plastisch chirurg. Ik zal er alles aan doen om samen met de SSCA en met behulp van letsel specialist Pals voor mijn zaak erkenning te krijgen.

Want dat inspuiten van fillers een lucratieve business is, moge duidelijk zijn. Een behandeling van 15 minuutjes levert al snel enkele duizenden euro’s op.

Ik had in 2000 slechts enkele fijne rimpeltjes en heb mij hiervoor bewust tot deze goed bekend staande chirurg gewend en zit nu door zijn roekeloos handelen met een verminkt gezicht. Oh ja… de nota bedroeg fl. 2250,=. G v H