Blickman, Hans – ontslagen radioloog, UMCN

Commentaar SIN-NL
Wederom kennen zowel het Gerechtshof Arnhem als de Hoge Raad een medisch specialist een zeer hoge financiële vergoeding toe.
Beide instanties kenden eerder falend neuroloog Kuks een volstrekt onterechte schadevergoeding toe, en negeerden 51 ingediende bewijsmiddelen die de fraude door Kuks bewezen. Nederland rechtsstaat? Forget it. Nederland: graaipot voor falende artsen, op kosten van patienten!

Radboudumc moet ontslagen radioloog mogelijk miljoen betalen

NIJMEGEN – Het Radboudumc moet definitief een afkoopsom van 4 ton betalen aan een hoogleraar radiologie die in 2008 met ontslag moest.

De arts is volgens de Hoge Raad ten onrechte beschuldigd van fraude. In cassatie, aangetekend door het Radboudumc, is de uitspraak hierover van het Arnhemse gerechtshof ten gunste van de hoogleraar bevestigd.

Schadevergoeding

De arts gaat nu een schadevergoeding eisen waardoor het te betalen bedrag tot boven het miljoen uitkomt.

Onschuldig

De radioloog moest per oktober 2008 met ontslag, omdat hij volgens toenmalig bestuursvoorzitter Emile Lohman niet goed zou functioneren. Hij zou weggaan met een vertrekpremie van 4 ton. Dat bedrag kreeg hij niet meer toen hij volgens de ziekenhuisdirectie vliegtickets onterecht zou hebben gedeclareerd. Hij werd openlijk beschuldigd van fraude.

Volgens het gerechtshof en nu ook de Hoge Raad was daar echter geen sprake van.

 

De ontslagsoap die negen ton kostte 11 oktober 2013

Het Radboudumc moet diep in de buidel tasten om een op onterechte grond ontslagen hoogleraar radiologie te compenseren, zo blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Vier ton krijgt hij sowieso mee en daar komt wellicht nog een half miljoen aan rente en schadevergoeding bij. ‘Vreemd dat een ziekenhuis denkt hiermee weg te kunnen komen.’

In het voorjaar van 2008 krijgt het toenmalig hoofd van de afdeling radiologie – het gaat om Hans Blickman, leert navraag – zijn ontslag. Reden: een reorganisatie. Blickman en het ziekenhuis komen een ontslagvergoeding van 4 ton overeen. Tot zover geen probleem. Totdat de hoogleraar één dag voor zijn ‘gewone’ vertrek plots op staande voet wordt ontslagen, vanwege het frauduleus declareren van privékosten – zo zegt het ziekenhuis. De radioloog ontkent. Het is het begin van vijf jaar lang juridisch touwtrekken. In eerste instantie krijgt het ziekenhuis gelijk, maar eind september oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tijdens het hoger beroep in het voordeel van de hoogleraar, zo kwam gisteren naar buiten via Medisch Contact.

Er zijn weliswaar fouten gemaakt met declareren, zo oordeelt het gerechtshof, maar dat is niet genoeg reden voor ontslag op staande voet. ‘Verbaasd ben ik niet’, zegt de advocate van de hoogleraar Else Loes Pasma desgevraagd. ‘Het recht heeft eindelijk gezegevierd. Het gerechtshof heeft zich goed in de zaak verdiept en dan kan het alleen maar zo uitpakken. Het heeft erg lang geduurd, maar op dit moment is mijn cliënt vooral erg opgelucht.’

Schadevergoeding
Maar wie denkt dat er met de laatste uitspraak van het gerechtshof een einde is gekomen aan het hele circus heeft het fout. De vier ton (exclusief rente en vergoeding van de juridische kosten) die Blickman nu toegewezen heeft gekregen is ‘slechts’ een ontslagvergoeding. De hoogleraar heeft volgens het gerechtshof ook recht op een nader te bepalen schadevergoeding, zowel materieel als immaterieel. ‘Mijn cliënt voelt zich diep onheus bejegend door het ziekenhuis. Wanneer je zo’n vooraanstaand persoon, die ook nog hoogleraar is en promovendi begeleidt, op staande voet ontslaat dan heeft dat een enorme impact. Of ik het vreemd vind dat het ziekenhuis hiermee denkt weg te kunnen komen? Ja. Hopelijk leidt dit tot een kritische analyse binnen het ziekenhuis, want hier is iets tot op het hoogste niveau misgegaan. ’

Nieuwe procedure
Tijdens het vorige proces schatten Blickman en zijn advocaat de schade op nog eens 425.000 euro, een bedrag dat nu opnieuw vastgesteld zal worden. ‘Dat is redelijk eenvoudig te doen. We weten nu dat het ziekenhuis aansprakelijk is en dat was de grootste hindernis. Mijn cliënt heeft altijd open gestaan om dit in overleg met het ziekenhuis te regelen – ook nu nog – maar het ziekenhuis staat daar vooralsnog niet voor open. Dus het zou kunnen dat we hier opnieuw over moeten procederen.’

Het ziekenhuis is benaderd voor een reactie en wil alleen kwijt ‘erg verrast te zijn door het vonnis, aangezien het 180 graden anders is dan de vorige’. Woordvoerder Marloes de Vink van het Radboudumc geeft aan dat het ziekenhuis overweegt in cassatie te gaan. Advocaat Pasma ziet zo’n eventueel cassatieverzoek met volle vertrouwen tegemoet. ‘Een cassatieverzoek maakt alleen kans als er vermoedens zijn dat het recht niet juist is toegepast. Dat is hier totaal niet aan de orde, maar goed – er zijn wel vaker zinloze procedures gestart.’ / Tim van Ham

 

10 oktober 2013 Radboud moet radioloog ruim 4 ton betalen

Het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen moet een voormalig hoogleraar en hoofd van de afdeling Radiologie een afkoopsom van 4 ton betalen. Dat bevestigt een woordvoerster tegenover Medisch Contact. Daarnaast is het academische ziekenhuis aansprakelijk voor de schade die zijn onterechte ontslag heeft veroorzaakt. In totaal kan de rekening voor het ziekenhuis oplopen tot ruim 9 ton, aldus de advocaat van de radioloog.

In 2008 liet het Radboudumc de vooraanstaande radioloog weten als gevolg van een reorganisatie niet meer met hem verder te willen, en bood hem een afkoopsom van 4 ton aan. Vlak voor zijn definitieve vertrek in oktober werd de hoogleraar echter op staande voet en zonder afkoopsom ontslagen wegens vermeende fraude met kostendeclaraties.

De man stapte naar de rechter. Volgens hem had het academische ziekenhuis de fraudebeschuldiging opgevoerd om de afgesproken afkoopsom niet te hoeven betalen. Vorig jaar stelde de rechtbank in Arnhem zijn werkgever echter in het gelijk, en veroordeelde de radioloog tot betaling van een schadevergoeding van 177.000 euro. Daarop ging hij in hoger beroep.

Uit een recent arrest van het gerechtshof in Arnhem, dat in handen is van Medisch Contact, blijkt dat de radioloog zijn hoger beroep op vrijwel alle punten heeft gewonnen. Het Hof oordeelde dat er geen sprake was van fraude. Weliswaar nam de man in een aantal gevallen te gemakkelijk aan dat bepaalde kosten voor rekening van het ziekenhuis kwamen, maar dit rechtvaardigde geen ontslag op staande voet, aldus de rechters.

Het Radboud moet de voormalige hoogleraar nu alsnog de afkoopsom van 4 ton betalen. Na verrekening van enkele marginale onterecht gedeclareerde bedragen resteert een bedrag van 396.151 euro. Ook moet het academische ziekenhuis de rente en de juridische kosten vergoeden, die vele tienduizenden euro’s bedragen. Ten slotte zal het Radboud de arts een forse schadevergoeding moeten betalen. In eerdere instantie eiste de man daarvoor 425.000 euro.

Volgens zijn advocaat Else Loes Pasma, die spreekt over een volledige rehabilitatie van haar cliënt, moet de schade echter ‘opnieuw op een rij’ worden gezet. ‘Het Hof heeft vastgesteld dat er sprake is van reputatieschade en materiële schade.’ Zo legde het umc onder meer jarenlang beslag op een pand, dat inmiddels door de vastgoedcrisis in waarde is gedaald. Pasma staat open voor een schikkingsvoorstel. ‘Met dit arrest staan wij sterk, maar wij zijn bereid tot overleg.’ Volgens de advocaat heeft het Radboudumc die uitnodiging echter afgeslagen, waardoor zij binnenkort de procedure moet beginnen waarbij de schade definitief wordt vastgesteld door de rechter.

Volgens woordvoerster Marloes de Vink van het Radboudumc kwam de verloren rechtszaak als volslagen verrassing. ‘De uitspraak verbaast ons, zeker ook gezien de eerdere uitspraken. We beraden ons op de vraag of we cassatieberoep instellen.’

Mathijs Smit

 

Ontslag ‘vliegende en frauderende radioloog’

21 september 2012 Laatste update  23 januari
NIJMEGEN – Een hoogleraar Radiologie van UMC St Radboud in Nijmegen is in 2008 op staande voet ontslagen, omdat hij ten onrechte voor tienduizenden euro’s aan vliegkosten zou hebben gedeclareerd. Dat meldde woensdag het artsentijdschrift Medisch Contact.

De hoogleraar ontkent en stelt volgens zijn advocaat Else Loes Pasma dat het UMC hem heeft ontslagen om een afkoopsom niet te hoeven uitkeren. Hij eist schadevergoeding van 825.000 euro, onder meer vanwege reputatieschade. Een hoger beroep met de radioloog als eiser vindt aanstaande oktober plaats voor het gerechtshof in Arnhem.

De radioloog mocht volgens contract van 2000 tot 2007 twaalf keer per jaar op kosten van het UMC naar zijn gezin in Boston. Vanaf 2007 mocht dat nog maar zes keer per jaar, vanaf 2008 niet meer. De hoogleraar bleef de vliegtickets echter indienen, ook nadat zijn secretaresse hem erop had gewezen dat dit niet meer was toegestaan. Daarbij declareerde hij tegen de afspraken in ‘business-‘ in plaats van ‘economyclass’.

Als verweer voert de hoogleraar aan dat hij nooit heeft ingestemd met een nieuwe regeling. Hij zou niet geweten hebben dat het ongeoorloofd was, omdat het UMC zijn declaraties bleef betalen.
© De Gelderlander 2014,

 

Radboud ontsloeg radioloog wegens fraude

Publicatie     Nr. 39 – 19 september 2012
Jaargang     2012
Rubriek     Nieuws
Auteur     Mathijs Smit

Het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen heeft een voormalig hoogleraar en afdelingshoofd radiologie ontslagen wegens fraude met kostendeclaraties. Dat bevestigt zijn advocaat Else Loes Pasma desgevraagd. De prominente radioloog verloor eerder dit jaar zijn rechtszaak, waarin hij het ontslag aanvocht en een vergoeding van 825.000 euro eiste. Binnenkort dient het hoger beroep. ‘Dit is een gerechtelijke dwaling’, aldus Pasma.

De in Nederland geboren maar in de VS opgeleide radioloog kwam in 2000 naar Nijmegen, waar hij werd benoemd tot hoogleraar. In zijn oratie kondigde hij aan te streven naar een verregaande samenwerking tussen radiologen en clinici. Samen met hoogleraren heelkunde en neurochirurgie stond hij aan de basis van het multidisciplinaire Minimaal Invasief Technologisch expertise Centrum (MITeC) van het Radboud. Ook was hij enkele jaren voorzitter van het stafconvent.

Begin 2008 kreeg de hoogleraar te horen dat het academische ziekenhuis als gevolg van een reorganisatie – waarbij werd gezocht naar een ‘afdelingshoofd nieuwe stijl’ – niet meer met hem verder wilde. De radioloog moest zijn functie in mei neerleggen. Het ziekenhuis zou zijn salaris van ruim 17.000 euro per maand tot oktober doorbetalen. Daarnaast zou hij een afkoopsom van 4 ton meekrijgen.

Declaratiefraude
Maar vlak voor zijn definitieve vertrek ontsloeg het UMC Radboud de hoogleraar op staande voet en zonder afkoopsom, mede wegens fraude met declaraties. De radioloog zou onder meer ten onrechte voor vele tienduizenden euro’s privéreizen naar zijn gezin in de VS hebben gedeclareerd en ontvangen. Ook werden reizen gedeclareerd die na zijn vertrek zouden plaatsvinden, en ruim een halve ton aan advocaat- en advieskosten die hij zou hebben gemaakt in het kader van zijn vertrekregeling.

De radioloog stapte vervolgens naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten en te eisen dat het umc hem alsnog de afkoopsom betaalde. Daarnaast eiste hij een schadevergoeding van 425.000 euro. Het academische ziekenhuis eiste op haar beurt dat de voormalige hoogleraar de schade (onder meer de ten onrechte betaalde declaraties en kosten van Hoffmann Bedrijfsrecherche) zou vergoeden. Eerder dit jaar verwierp de rechtbank in Arnhem de eisen van de radioloog. Hij werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 177.000 euro.

Verkeerde afslag
Volgens advocaat Pasma heeft het academische ziekenhuis de fraudebeschuldiging opgevoerd om de afgesproken afkoopsom van 4 ton niet te hoeven betalen. ‘De declaraties uit het verleden zijn allemaal door het Radboud gefiatteerd en uitbetaald. De declaraties die volgens het Radboud ten onrechte zijn ingediend, zijn niet betaald. Dus daar is evenmin sprake van fraude.’ Pasma schrijft het verlies van de rechtszaak mede toe aan een wisseling van rechters. ‘De nieuwe rechter heeft de partijen nooit gezien, en heeft de verkeerde afslag genomen.’ In oktober dient het hoger beroep. ‘Wij zien het oordeel van het Hof met vertrouwen tegemoet.’

Het UMC St Radboud onthoudt zich van commentaar. ‘Zolang de zaak onder de rechter is, kunnen we er niets over zeggen’, aldus woordvoerster Viola Peulen.

Mathijs Smit