Muller, Robert W. J. – (vaat) chirurg

25 jan. 2017: Maakt falend chirurg Robert Muller nu ook slachtoffers in ziekenhuis in Zuid-Afrika?

22 jan 2017: Banned surgeon Robert Muller acccused of botching op

01 dec. 2016: CT bevestigt uitspraak tuchtcollege Zwolle 2015: Muller mag nooit meer als chirurg werken

01 sept. 2015: NRC interview met R. Muller chirurg zonder papieren

27 maart 2015: Tuchtcollege legt verbod aan chirurg R. Muller op om als chirurg te werken

27 maart 2015: RTV Drenthe: Oud chirurg Bethesda mag vak niet meer uitoefenen

Op 9 aug 2013 heeft chirurg Muller zich laten doorhalen in het BIG-register.
Zijn naam staat nog steeds in het  BIG-overzicht van zorgverleners tegen wie een maatregel is opgelegd.
Op 31 juli 2013 legde de Inspectie Gezondheidszorg een verbod op tot het verrichten van complexe vaatschirurgische operaties, als maatregel art 87a Wet BIG
zie Brief -igz-drrobertmuller07082013

www.bigregister.nl download 13 febr 2015
BIG-nummer: 59022912901
De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald.
Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.
Naam R.W.J. Muller  Geslacht Man  BIG-nummer 59022912901
Beroepsgroep Artsen  Specialisme Heelkunde (chirurg)
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 1 augustus 2013 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. De inhoud van dit bevel luidt als volgt: de arts mag met ingang van 1 augustus 2013 geen complexe vaatchirurgische ingrepen verrichten totdat uit het door de Inspectie te entameren nader (dossier)onderzoek is gebleken dat hij in staat is verantwoorde (complexe) vaatchirurgische zorg te verlenen conform artikel 40 van de wet BIG dan wel totdat de rechter zich onherroepelijk heeft uitgelaten over zijn bevoegdheid daartoe en/of zijn professionele handelen.
Op 9-08-2013 heeft doorhaling op eigen verzoek plaatsgevonden, daarmee is het bevel van rechtswege komen te vervallen.

Vaatchirurg Muller erkent schuld bij overlijden 2 patiënten Hoogeveen

13 februari 2015 door: Skipr Redactie
‘Onvindbare’ chirurg trekt boetekleed aan

De chirurg die betrokken was bij de dood van twee patiënten in Hoogeveen, erkent dat hij fouten heeft gemaakt. “Ik trek het boetekleed aan”, zei chirurg Robert Muller vrijdag tijdens een tuchtzaak in Zwolle. De chirurg vertrok na de incidenten en was een tijdlang onvindbaar.

In april 2012 moest een patiënt na een operatie aan zijn buikslagader acuut opnieuw worden geopereerd. De chirurg die de hersteloperatie deed, meldde het college van bestuur van het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen dat de eerste operatie “volstrekt ondeskundig was uitgevoerd”. Deze patiënt overleefde het niet. Ook een tweede patiënt overleed door onprofessioneel handelen, aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Inspectie verbood Muller eerder al om complexe vaatchirurgische handelingen uit te voeren en wil dit in stand houden. De man zou een gevaar zijn voor de veiligheid van patiënten.

Operaties van nog eens vier overleden patiënten werden tegen het licht gehouden maar de verslagen ontbraken. Hoe ernstig de patiënten er ook aan toe waren: volgens de Inspectie waren ze beter af geweest als de chirurg niet op zijn wijze had ingegrepen.
Mengele
De Inspectie meldde in 2013 dat ze niet wist waar Muller zich bevond. Onbekend was of hij nog in Nederland werkte. Volgens de advocaat van Muller leidde deze ‘oproep’ tot een heksenjacht naar de vindplaats van zijn cliënt. De advocaat meende dat de chirurg al openbaar gestraft is na berichtgeving door de Inspectie. Via sociale media werd Muller al vergeleken met nazi-arts Mengele, zei hij. De twee patiënten overleden door ‘een ongelukkige samenloop van omstandigheden’. De ervaren chirurg die hem kon bijstaan, was onbereikbaar. “Mijn cliënt moest wel ingrijpen.”

Muller zelf wil graag weer aan het werk. “Ik wil in staat gesteld worden mijn registratie als algemeen chirurg terug te krijgen.” Het Openbaar Ministerie en het ziekenhuis meldden het overlijden destijds bij de Inspectie. Het OM meldde desgevraagd dat er geen strafrechtelijk onderzoek loopt tegen de chirurg. Vonnis in de tuchtzaak op 27 maart 2015 . (ANP)

Geschokt door ophef rond ex-chirurg Ziekenhuis Bethesda, RTV Drenthe

13 augustus 2013

Directeur Kees Klarenbeek van het Sint Maarten Medical Center

HOOGEVEEN / SINT MAARTEN – Het Sint Maarten Medical Center is geschrokken van de ophef die is ontstaan rond Robert Muller, de ex-chirurg van het Hoogeveense ziekenhuis Bethesda.

Anderhalve week geleden werd bekend dat de arts in Hoogeveen complexe vaatchirurgische operaties heeft uitgevoerd, die hij helemaal niet had mogen doen. In ieder geval één patiënt overleed na zo’n operatie. Daarnaast zijn er nog vier verdachte sterfgevallen.

Twee maanden actief op Sint Maarten

Sinds mei blijkt de chirurg twee maanden lang te hebben gewerkt in het ziekenhuis op het eiland Sint Maarten. Toen directeur Kees Klarenbeek van het Sint Maarten Medical Center hoorde van de problemen in Hoogeveen heeft hij direct alle dossiers gecontroleerd. Muller blijkt op Sint Maarten alleen als algemeen chirurg te hebben gewerkt, hij heeft daar geen vaatchirurgische ingrepen gedaan. Ook zijn er geen problemen met patiënten gemeld.

Controle achtergrond oud-chirurg Bethesda

Volgens Klarenbeek is voor de aanstelling van Muller zijn achtergrond gecontroleerd. Op dat moment waren er nog geen problemen bekend. De omstreden chirurg vertrok uiteindelijk bij het ziekenhuis op Sint Maarten, omdat hij naar eigen zeggen een langere aanstelling zou kunnen krijgen bij een ziekenhuis in Frankrijk. Klarenbeek laat weten dat hij deze verklaring niet gelooft. Naar welk Frans ziekenhuis Muller zou zijn vertrokken, is niet bekend.

“Verdwenen chirurg op St. Maarten”, NOS
10-08-2013
Een Nederlandse chirurg die verdacht wordt van fatale fouten, is aan de slag gegaan in Sint Maarten. De website van Today, een krant op Sint Maarten, blijkt op 17 mei melding te hebben gemaakt van de aanstelling van chirurg Robert Muller bij het Medisch Centrum van Sint Maarten (SMMC).

Chirurg Muller heeft volgens de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg ernstige fouten gemaakt in de periode dat hij opereerde in het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. De zaak kwam aan het rollen toen een van zijn patiënten in maart 2012 na de operatie overleed.

Zijn betrokkenheid bij andere sterfgevallen wordt nog onderzocht. Muller bleek complexe vaatoperaties uit te voeren, die hij als algemeen chirurg niet mocht doen. Na de ophef rond zijn handelen was de chirurg spoorloos.
Frankrijk

De directeur van het ziekenhuis op Sint Maarten, Kees Klarenbeek, heeft tegenover het Dagblad van het Noorden verklaard dat Muller Sint Maarten inmiddels weer heeft verlaten. Hij zou een baan in Frankrijk hebben gevonden.

Begin augustus heeft de Inspectie de chirurg via diens advocaat laten weten dat hij geen complexe chirurgische vaatingrepen meer mag uitvoeren. Op Sint Maarten heeft Muller volgens zijn werkgever alleen als algemeen chirurg gewerkt.

Onvindbare chirurg Muller week uit naar Sint Maarten, Drost.nl

Letselschade nieuws | 10/08/2013
Chirurg Muller

De in opspraak geraakte chirurg Robert W.J. Muller blijkt na zijn dramatisch verlopen dienstverband bij het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen aan de slag te zijn gegaan in een ziekenhuis op Sint Maarten. Dat blijkt uit een artikel van het dagblad Today. De chirurg blijkt voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg onvindbaar te zijn.

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) legde chirurg Muller via een bevel een verbod op voor complexe operaties. De chirurg bleek niet-gecertificeerd te zijn voor het doen van complexe vaatchirurgische ingrepen. De directe aanleiding voor het verbod is het overlijden van een patiënt in april 2012 aan ernstige complicaties. De chirurg had de patiënt in maart van dat jaar geopereerd aan een acuut verwijde buikslagader. De techniek die hij daarvoor gebruikte, week sterk af van wat gebruikelijk is.
Ook ziekenhuis Sint Maarten ernstig in opspraak

Muller blijkt in mei 2012 als algemeen chirurg aan de slag te zijn gegaan in het Sint Maarten Medical Center (SMMC) op het Nederlandse deel van het eiland. Het Sint Marten News Network meldde in augustus 2012 dat volgens de verantwoordelijk Inspectie op het eiland, het Sint Maarten Medical Center onverantwoorde zorg biedt aan patiënten. Het ziekenhuis zou zelfs gesloten moeten worden als er op het Nederlandse deel van het eiland een ander ziekenhuis was geweest.

Volgens bronnen zou Muller inmiddels ook niet meer in het Sint Maarten Medical Center werkzaam zijn. Eerder zou de chirurg werkzaam zijn geweest in Zuid-Afrika en het Duitse Bocholt.
Chirurg Muller werkt nu mogelijk in Frankrijk

De directeur van het ziekenhuis op Sint Maarten, Kees Klarenbeek, heeft tegenover het Dagblad van het Noorden verklaard dat Muller Sint Maarten inmiddels weer heeft verlaten. Muller zou een baan in Frankrijk hebben gevonden. Het Dagblad van het Noorden werd op het spoor gezet door de Hengelose letselschade-expert Yme Drost die de kwestie in onderzoek heeft.
Onrust over chirurg Robert Muller 09 augustus 2013, ED.nl

HELMOND – De vereniging Hartpatiënten Nederland maakt zich zorgen over de veiligheid van het Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen. Aanleiding is de dood van twee patiënten die werden geopereerd door de Helmondse chirurg Robert Muller.
Bekijk ook… Helmondse arts onvindbaar na dood patiënten

De vereniging heeft een meldpunt ingericht voor patiënten van Muller of nabestaanden.
De arts was van maart 2011 tot maart 2012 in Hoogeveen werkzaam als algemeen chirurg. In die periode stierven zeker twee patiënten na een vaatoperatie, uitgevoerd door Muller.

Vaatchirurgen in deze regio kennen de arts niet. Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft nooit iets met Muller te maken gehad. Het Elkerliek de afgelopen dagen niettemin veel ongeruste telefoontjes van patiënten na een eerste publicatie in deze krant over de omstreden arts.

Chirurg Muller mag geen complexe vaatchirurgische ingrepen uitvoeren, igz.nl
Nieuwsbericht | 02-08-2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft chirurg R.W.J. Muller, die werkzaam was in het Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen, een bevel gegeven. Het bevel houdt in dat chirurg Muller geen complexe vaatchirurgisch zorg meer mag verlenen. De inspectie is van oordeel dat dit een reëel gevaar oplevert voor de veiligheid van patiënten.
Aanleiding

Naar aanleiding van meldingen van het Openbaar Ministerie in 2012 en door het Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen over een calamiteit waarbij de patiënt is overleden, heeft het ziekenhuis op verzoek van de IGZ een intern onderzoek ingesteld. Het ziekenhuis heeft de inspectie over de onderzoeksresultaten en conclusies geïnformeerd. De aard van de meldingen en de resultaten van dit onderzoek naar de calamiteit, waren voor de inspectie aanleiding om aanvullend onderzoek te doen naar het optreden van de chirurg.
Bevindingen

Op basis van het onderzoek van de calamiteitencommissie en de door het ziekenhuis aangetrokken externe deskundige naar het overlijden van de patiënt, is geconstateerd dat de chirurg naar de mening van de inspectie, in strijd heeft gehandeld met de KNMG-gedragregels voor artsen en ernstige fouten heeft gemaakt. Dit wordt voorgelegd aan de tuchtrechter.

De inspectie heeft in maart 2013 een overzicht gekregen van de patiënten die door chirurg Muller in het ziekenhuis zijn geopereerd. Uit dat overzicht bleek dat behalve de patiënt van de calamiteitenmelding, ook andere patiënten tijdens of na de opname zijn overleden. Bij één van deze patiënten ging het eveneens om een complexe vaatchirurgische ingreep. De inspectie laat naar aanleiding van dit overzicht door een extern deskundige (dossier)onderzoek verrichten.

Het bevel geldt totdat naar het oordeel van de inspectie uit het nader onderzoek is gebleken dat chirurg Muller in staat is verantwoorde (complexe) vaatchirurgische zorg te verlenen, of totdat de tuchtrechter zich onherroepelijk heeft uitgelaten over zijn bevoegdheid daartoe en/of het professionele handelen van de chirurg.
Meer informatie
Bevel_Muller_2013-07-3027-03-2014 | IGZ PDF-document, 54 kB:

St. Maarten Hospital adds two specialists POSTED: www.todaysxm.com  05/17/13

GREAT BAY – The St. Maarten Medical center SMMC had added General Surgeon Dr. Robert W.J. Muller and pediatrician Dr. Martijn E.C. Tilanus to its staff of specialists.

Dr MullerDr. Muller, who has 25 years of experience in his field, started working at the hospital last Monday. Dr. Tilanus will begin on June 1.

“The employment of these specialists is an important initiative in providing quality care to the general public,” the SMMC stated in a press release. “The new general surgeon and pediatrician will be working together with General Surgeon Dr. Holiday and Pediatrician Dr. Offringa respectively. St. Maarten Medical Center looks forward to a good working relationship with the specialists and hopes to employ more specialists to serve the community of St. Maarten and its neighboring islands.”

Next week Saturday SMMC-representatives will be at the Flinx Recruitment Expo Dutch Caribbean (Fred) at the World Trade Center in Rotterdam to attract more specialists and medical professionals to work in St. Maarten.

is dit ook dr Robert W.J. Muller??? www.porscheforum.nl download 13 2 2015

Bericht Aanschaf 996 17 aug 2010
Beste mede-Porsche liefhebbers,

Ik ben woonachtig in NL en werkzaam in Duitsland alwaar ik een zg. 2de domicilie heb en derhalve dus met een duits kenteken rond mag rijden. Ik ben al enige tijd op zoek naar een 996 en heb nu, na lang zoeken, een voor mij betaalbare en aantrekkelijke auto gevonden die ik nu overweeg aan te schaffen:
het betreft een 996 Carrera 2 Tiptronic uit (mei) 2001, 2de eigenaar (1ste eigenaar, tot mei 2003, was Porsche Stuttgart), (aantoonbaar) 67000 km op de klok, vrijwel altijd door lokale Porsche-dealer onderhouden, met alle papieren ter inzage. Kleur: metallic groen, een kleur die ik zelf erg mooi vind maar potentieele kopers minder, althans volgens het Autohaus dat de auto (in consignatie) te koop aanbiedt. Om deze reden is de auto 2 maanden terug voorzien van een witte vinyl wrapping. Overigens staat de 996 reeds 5-6 maanden te koop, volgens het Autohaus vanwege de kleur (maar waarschijnlijk ook wegens de economische recessie).
De auto is, voor zover ik dat kon zien, olielekvrij en rijdt fantastisch.
Ik laat de auto het liefst door de plaatselijke Porsche-dealer (aankoop-)keuren, op mijn kosten (varierend van 150 tot 800 Euro, de laatste prijs wanneer ook de cylinderdrukken gemeten worden). Helaas heeft de Porsche-dealer het zeer druk en kan ik op zijn vroegst over 2 weken een afspraak krijgen. Een door het Autohaus voorgesteld alternatief is keuring door Dekra dan wel TUV maar eigenlijk betreft dit meer een zg. Strassefaehigkeit-keuring dan een werkelijke aankoopkeuring.
Overigens heeft de auto geen Porsche-garantie daar een Porsche-Duitsland garantie alleen voor auto’s tot max. 9 jaar geldt en deze auto 9 jaar en 2 maanden oud is.
Vandaar dus hierbij mij bericht: wie kan mij adviseren aangaande de evt. koop, waar vooral op te letten, etc.etc.?
Bijgaand een aantal foto’s.
In de hoop op vele nuttige reacties,
met Porsche-groeten,

Robert W.J. Muller