Wijckmans, Roger per 5.6.2015 IGZ bevel opgeheven

Bevel voor tandarts Wijckmans in Ridderkerk opgeheven

bron igz.nl Nieuwsbericht | 05-06-2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het bevel aan tandarts Roger G. J. E. Wijckmans uit Ridderkerk opgeheven. De praktijk van de tandarts voldoet weer aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Op 27 mei 2014 gaf de IGZ de tandarts het bevel toen de inspectie tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek constateerde dat er hoge risico’s voor de veiligheid en kwaliteit van zorg bestonden. Tijdens een herinspectiebezoek op 12 mei 2015 is vastgesteld dat de praktijk inmiddels voldoet aan de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. De praktijk is verbouwd en alle benodigde voorzieningen zijn nu aanwezig. De grond voor het bevel is hiermee komen te vervallen en de tandarts mag de behandeling van patiënten in zijn praktijk hervatten.
Registratie in het BIG-register
Naam
R.G.E.J. Wyckmans
Geslacht
Man
BIG-nummer
99038085902 
Beroepsgroep
Tandartsen
Beperking
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 27 mei 2014 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. Dit bevel houdt in: dat tandarts Wyckmans met ingang van 27 mei 2014, 08:00 uur geen tandheelkundige zorg meer mag verlenen en zijn praktijk gesloten dient te houden, totdat hij naar het oordeel van de inspectie weer voldoet aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen aanbieden. IGZ heeft bepaald dat het bevel met ingang van 30 mei 2015 niet langer meer van kracht is. Dit betekent dat tandarts Wyckmans met ingang van 30 mei 2015 zijn werkzaamheden in zijn praktijk te Ridderkerk weer kan hervatten en aldaar weer patiënten kan behandelen.

 

27 mei 2014 – IGZ bevel: tandarts R. Wijckmans in Ridderkerk moet stoppen met tandheelkundige praktijk

Wijckmans -IGZ-2014 bevel 26 mei 2014

http://igz.nl/actueel/nieuws/bevel_voor_tandarts_wijckmans_in_ridderkerk.aspx

Bevel voor tandarts Wijckmans in Ridderkerk

Nieuwsbericht | 27-05-2014

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) heeft tandarts R. Wijckmans in Ridderkerk het bevel gegeven om per 27 mei  2014 te stoppen met het verlenen van tandheelkundige zorg en zijn praktijk te sluiten.

Tijdens een inspectiebezoek op 22 mei 2014 constateerde de inspectie ernstige tekortkomingen. De praktijk voldeed niet aan de Kernenergiewet en de WIP- richtlijn voor hygiëne  ‘Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk’ wordt nauwelijks of niet gevolgd. Daarnaast was er een veelvoud aan verlopen (steriele) materialen in de praktijk aanwezig. De inspectie concludeert dat de geconstateerde tekortkomingen een acuut risico vormen  voor de veiligheid van patiënten.

De tandarts is verplicht om aan het bevel te voldoen. De tandarts mag pas  open als hij naar het oordeel van de inspectie weer verantwoorde zorg kan leveren.

http://www.skipr.nl/actueel/id18537-tandarts-in-ridderkerk-moet-werk-neerleggen.html

27 mei 2014 door: Skipr Redactie

Tandarts in Ridderkerk moet werk neerleggen

In de praktijk van een tandarts uit Ridderkerk was zo veel mis, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de tandarts heeft gesommeerd de deuren te sluiten. De tandarts maakte er op meerdere gebieden een potje van, waardoor er grote, acute risico’s voor de patiënten en medewerkers waren.

De tandarts mag pas weer aan het werk als hij naar het oordeel van de inspectie weer verantwoorde zorg kan leveren, zo heeft de IGZ dinsdag laten weten. (ANP)