Poldermans, Don – internist -fraudeur

http://www.spijkenissemc.nl/specialisme/inwendige-geneeskunde
Poldermans works as consultant internal medicine in Spijkenisse MC Netherlands

Update:

20 febr. 2016: Dr Don Poldermans nu Spijkenisse MC: Fall-out van een fraudezaak

Febr 11 2015: Zembla tv why the Inspectorate of Healthcare refuses information about disfunctioning doctor Poldermans

Febr. 11, 2015: Zembla tv on fraud by Prof. D. Poldermans and the consequences

Febr 10, 2015: Is Prof J.Bax cardiologist LUMC  co-author pubication D. Poldermans also guilty?

April 17, 2012: Is Eric Boersma statistician Erasmus MC also guilty?

English Febr 11, 2015:
Prof Poldermans was dismissed in nov. 2011 at the Academic Medical Center Erasmus in Rotterdam due to scientific malpractice. Scientific researchers Darrel and Francis (3 and 4) found that Poldermans might be responsible for the death of 800.000 patients, due to his false guidelines on the peri-operative use of betablockers.
Since spring 2012 Poldermans works as doctor in Spijkenisse Medical Center small hospital near of Rotterdam, which went bankrupt in 2012 due to serious medical misconduct by cardiologists.
It is remarkable that Wikipedia mentioned on nov 4th 2014 that Poldermans is a former -in Dutch voormalig– consultant internal medicine. Would this be to coverup his present activities as a physician? Feb 11, 2015, the text does mention he still works as a doctor.
Apparently the Dutch Inspectorate of Healthcare refuses to provide information on Poldermans and refuses to remove Poldermans medical license.

Nederlands
Anno november 2014 werkt Poldermans als arts- internist in Spijkenisse MC voorheen Ruwaard van Puttenziekenhuis, na zijn ontslag wegens fraude als hoogleraar aan het ErasmusMC Rotterdam, november 2011 (1) en (2), zie hieronder.
Uit de wetenschappelijk artikelen(3,4 en 5),zie hieronder door Cole, researcher en Francis Professor cardiologie, beiden verbonden aan het Imperial College London, zie hieronder blijkt dat Poldermans mogelijk verantwoordelijk is voor de vermijdbare dood van 800.000 patienten in Europa door het opstellen van een frauduleuze richtlijn mbt gebruik van bètablokkers.
SIN-NL acht het onaanvaardbaar dat Poldermans nog steeds werkzaam is als arts en eist dat Poldermans per direct uit het BIG-register geschrapt wordt.
(1)Nov 16th 2011
Erasmus Rapport Poldermans 16 nov. 2011

(2)July 25 2014
Rapport ErasmusMC vervolgonderzoek inz Poldermans wetensch. integriteit 25juli 2014

(3)Sept 21 2014 European Heart Journal
Cole and Francis on delivering reliable science and guidelines after Poldermans fraud
Graham D. Cole is a BHF Clinical Research Fellow and Honorary Specialty Registrar in Cardiology,
Imperial College London.
Darrel Francis is a Professor of Cardiology, Imperial College London

(4)Jan 14  2014:
Medicine or massmurder 800.000 deaths in Europe by Poldermans fraudulent guideline?
Article www.forbes.com by Larry Husten on scientific publications which indicate serious harm by Poldermans guideline on use of betablockers.
(5)July 31 2014
European heartguidelines based on disgraced research may have caused thousands of deaths,
article by Larry Husten

(2)July 25 2014
Rapport ErasmusMC vervolgonderzoek inz Poldermans wetensch. integriteit 25juli 2014
ErasmusMC maintains conclusions on dismissal of Poldermans in 2n report
Erasmus MC handhaaft conclusies inzake Poldermans en zijn ontslag in vervolgonderzoek

(1)Nov 16th 2011
Erasmus Rapport Poldermans 16 nov. 2011
Erasmus Medical Center publishes report and decides to dismiss Professor Poldermans

Nov. 17 2011
Erasmus MC dismisses professor

Erasmus MC dismissed Prof. D. Poldermans on 16 November because of violation of academic integrity. Research carried out under his leadership was not always performed in accordance with current scientific standards.

An inquiry committee on Academic Integrity concluded that the professor was careless in collecting the data for his research. In one study it was found that he used patient data without written permission, used fictitious data and that two reports were submitted to conferences which included knowingly unreliable data.

Regret
The professor agrees with the committee’s conclusions and expressed his regret for his actions. Poldermans feels that as experienced researcher he should have been more accurate but states that his actions were unintentional.

Action
The study that gave rise to the inquiry committee having to take action was the health of patients who had to undergo surgery. The aim of the study was to identify which factors can contribute to being able to better estimate the risks of complications. There were no medical implications for the patients who took part in the studies.

Apologize
Erasmus MC will, however, endeavor to inform the patients concerned personally and apologize to them.

For more information, see the press release.

Date published: 17 November 2011

Rapport ErasmusMC vervolgonderzoek inz Poldermans wetensch. integriteit 25juli2014
ErasmusMC handhaaft conclusies inzake Poldermans en zijn ontslag

http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2014/4761230/ 25 juli 2014

Vervolgonderzoek wetenschappelijke integriteit: overige publicaties Poldermans doorgelicht

Rapport tweede vervolgcommissie gepubliceerd op website Erasmus MC

Het tweede vervolgonderzoek naar het werk van dr. Don Poldermans is afgerond. Dat onderzoek richtte zich op publicaties die nog niet eerder waren onderzocht. Er zijn in die publicaties geen aanwijzingen gevonden voor vervalste gegevens, maar wel van bij herhaling optredende onzorgvuldigheden.

Na rapportages in 2011 en 2012 over de wetenschappelijke integriteit van publicaties van voormalig hoogleraar dr. Don Poldermans, zijn  de overige publicaties waarbij Poldermans hoofd- of leidinggevende co-auteur was, onderzocht. De commissie die dit onderzoek heeft uitgevoerd, heeft op 25 juli gerapporteerd. Het rapport is gepubliceerd op www.erasmusmc.nl.

De commissie heeft 247 wetenschappelijke artikelen onderzocht.Van de nog beschikbare gegevensbestanden heeft de commissie een relevante selectie onderzocht. De onderzochte gegevens stemden op hoofdlijnen overeen met de gepubliceerde resultaten.  Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het werken met vervalste gegevens.

Wel heeft de commissie onzorgvuldigheden in de rapportage aangetroffen, die vallen onder de door de Erasmus MC Research Code gehanteerde definitie van schending van de wetenschappelijke integriteit. Deels betrof dit het rapporteren van goedkeuring door de Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC) terwijl deze er niet was en formeel ook niet nodig was. Deze onzorgvuldigheid heeft geen gevolgen voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Een ander deel van de onzorgvuldigheden betrof het te gunstig voorstellen van de volledigheid van de verzamelde gegevens. Dat kan theoretisch leiden tot vertekening van de resultaten, maar dat is niet meer vast te stellen. De commissie heeft ook stilgestaan bij een veel besproken onderzoek naar het beschermende effect van bètablokkers bij grote operaties (DECREASE-1). Dit onderzoek vond plaats in de jaren negentig, waardoor de gegevensbestanden grotendeels niet meer beschikbaar zijn. Mede daarom kan de commissie mogelijke twijfel over de conclusies van deze studie bevestigen noch wegnemen.

De conclusies van de eerdere commissies van 2011 en 2012 blijven onverkort van kracht. Het volledige rapport is te vinden op www.erasmusmc.nl.