Praktijkvariatie: verschillen in behandelingen & uitkomsten

Praktijkvariatie is een mooi helaas verhullend woord om de grote verschillen in medische behandelingen door artsen en uitkomsten daarvan  aan te geven. Artsen blijken vaak van hun eigen richtlijnen af te wijken en te kiezen voor bv operatieve behandeling terwijl medicamenteuze behandeling evengoede resultaten zou opleveren of bv patiënten in het ziekenhuis opnemen terwijl poliklinische controle voldoet.
Artsen worden betaald per verrichting en operaties en opnames leveren hen meer geld op……

21 nov 2019 Deltaplan moet praktijkvariatie in behandeling alvleesklierkanker verminderen

03 dec 2018 Zorginstituut signaleert praktijkvariatie: zorg lage rugpijn kan worden verbeterd

21 nov 2018 Marcel Levi over verbetermogelijkheden van praktijkvariatie

23 maart 2018 Grote verschillen overlevingskansen maag- en slokdarmkanker per ziekenhuis

14 dec 2017 Mogelijke overbehandeling cytologische baarmoederafwijkingen

30 aug 2017 Grote verschillen zorg hoofd-halstumoren

11 dec 2015 Nederlandse artsen ontnamen maagkankerpatienten kans op genezing

11 dec 2015 Flinke verschillen in zorguitkomsten behandelingen in Europa

2 okt. 2015 Ongewenste variatie in kankerzorg terugdringen zie ook 21.9.2015

21 sept. 2015 Promotie variatie in zorg voor kankerpatienten

2 april 2014:
NLse chirurgen verwijderen vaak onnodig blinde darm door afwijken van eigen richtlijnen
28 aug 2014
Zorgverzekeraar VGZ maakt praktijkvariatie heupvervanging openbaar

4 april 2011 Presentatie over praktijkvariatie

Voorbeelden praktijkvariatie:
-Overgaan tot operatie/therapeutische interventie terwijl conservatieve behandeling (niet-opereren) een (tenminste evengoed) alternatief is. Tonsillen, Hernia, Baarmoederverwijdering zijn de klassieke voorbeelden,
-Patiënt in follow-up houden terwijl terugverwijzen naar 1e lijn een (tenminste evengoed) alternatief is. Voorbeelden: Follow-up zorg bij Acuut Myocard Infarct ( AMI), Cerebrovasculair Accident  (CVA).
-Overgaan tot opname terwijl poliklinische (of evt. dag-)behandeling een (tenminste evengoed) alternatief is. Voorbeeld: ‘Even aankijken bij pijn op de borst’
-Variatie in intensiteit van geleverde zorg Bijv. gedurende laatste zes maanden van het leven