Janssen, Martin – plastisch chirurg, Janssen Kliniek Oisterwijk

25 januari 2012 toegevoegd aan de Zwarte Lijst van SIN-NL:
Drs Martin Janssen plastisch chirurg, Janssen Kliniek te Oisterwijk.
De zwarte lijst is een middel, een noodmaatregel.
Doelen zijn:
eerlijke diagnostiek, eerlijke informatie en adequate herstelbehandeling voor slachtoffers van medische fouten, voorzover mogelijk.
registratie, onderzoek en preventie van medische fouten.

Stand van zaken januari 2012:

3 waarschuwingen en 3 berispingen van tuchtcolleges, zie oa:
Waarschuwing 3 jan. 2012 regionaal tuchtcollege gezondheidszorg Eindhoven
Waarschuwing 22 dec. 2008 regionaal tuchtcollege gezondheidszorg Eindhoven
Berisping 22 dec. 2008 regionaal tuchtcollege gezondheidszorg Eindhoven
Zijn 37-jarige patiente Trudy ter Beek overleed in 2006 na een bodyliftoperatie:

sept. 2009 legde het Centraal tuchtcollege te Den Haag Janssen een waarschuwing op.
Ook legde het Centraal tuchtcollege te Den Haag Janssen een berisping op.
Drs. Janssen is werkzaam in zijn eigen Janssen Kliniek in Oisterwijk.
Zijn inschrijving in het BIG-register is voorwaardelijk geschorst voor 3 maanden gedurende een proeftijd van 2 jaar, ingaande 7 april 2011 eindigend op 6 april 2013. De voorwaarden houden geen beperking van de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen.