Maasstadziekenhuis – Klebsiellabacterie en directeur P. Smits

Het ziekenhuis had waarschijnlijk sinds oktober 2010 te maken met de gevaarlijke multiresistente Klebsiellabacterie. Dit kwam pas in 2011 naar buiten. Deze bacterie heeft zeer waarschijnlijk drie patiënten het leven gekost. Tot nu toe hebben 107 patiënten van het ziekenhuis de bacterie opgelopen, 28 van hen zijn overleden. Tussen de 1000 en 2000 andere patiënten worden nog onderzocht.

Wie zijn de drie microbiologen van het Maasstadziekenhuis die berispt zijn op 14 mei 2013 door het Regionaal Tuchtcollege Den Haag?
Mei 2013 zijn deze drie microbiologen werkzaam in het Maasstadziekenhuis bron: < a href=”http://www.maasstadziekenhuis.nl/Aandachtsgebieden_MaasstadLab/Laboratorium_Medische_Microbiologie/Specialisten_artsen”>
www.maasstadziekenhuis.nl :
Dhr. dr. J. M. Ossewaarde Bacteriologie, SOA, Dhr. dr. O. Pontesilli Klinische virologie en Mevr. drs. J.M. van Duin Mycologie

14-05-2013 Berisping voor drie microbiologen Maasstadziekenhuis ivm klebsiellabacterie

12-06-2012 Klebsiella-bacterie kost Maasstadziekenhuis miljoenen

29-03-2012 NPCF geen recht tot spreken mbt falen Maasstadziekenhuis inz. Klebsiellabacterie

29-03-2012 Rapport Lemstra focust op collectieve schuld artsen Maasstadziekenhuis….

27-01-2012 Prof Klein erkent nav Maasstadziekenhuis: artsen ontkennen medische fouten

27-12-2011 IGZ bracht overhaast rapport uit inzake Klebsiella-uitbraak in Maasstadziekenhuis

22-11-2011 Bestuurder Westerlaken Erasmus MC wordt voorzitter Maasstadziekenhuis

02-11-2011 IGZ: Ernstige fouten Maasstadziekenhuis bij aanpak K.bacterie

Overzicht crisis Maasstad Ziekenhuis 21 september 2011 – 6 juni 2011
Het verscherpt toezicht op het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is opgeheven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om de veiligheid weer te garanderen.
Een overzicht van de gebeurtenissen de afgelopen maanden:
31 mei 2011: Het ziekenhuis meldt dat het te kampen heeft met een uitbraak van de Klebsiellabacterie. De directie geeft toe dat ze niet alert genoeg heeft gereageerd. Het spoor van de uitbraak loopt terug tot oktober 2010.

6 juni 2011: Het Maasstad Ziekenhuis gaat patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis, onderzoeken op de bacterie. Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag hoe de zogeheten Oxa48-bacterie zich heeft verspreid.

12 juli 2011: Directeur Paul Smits geeft toe dat bij pogingen de besmetting de kop te drukken niet alles goed is gegaan.

9 augustus 2011: Paul Smits legt per direct zijn functie neer. Een Kamermeerderheid vindt dat hij zijn gouden handdruk van bijna 236.000 euro moet teruggeven.

17 augustus 2011: Peter Weeda vervangt Paul Smits. Hij is benoemd tot interim-bestuurder en wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het ziekenhuis. Weeda was sinds 2005 lid van de raad van toezicht van het ziekenhuis en legt die functie per direct neer.

23 augustus 2011: Letselschadebureau Palsgroep heeft twee schadeclaims in voorbereiding van patiënten.

2 september 2011: De Klebsiellabacterie heeft zeer waarschijnlijk drie patiënten het leven gekost. In tien overlijdensgevallen kan niet worden uitgesloten dat de bacterie de doodsoorzaak was.

13 september 2011: Een onafhankelijke commissie van externe personen gaat onderzoeken hoe de uitbraak van de Klebsiellabacterie heeft kunnen plaatsvinden. De commissie staat onder leiding van professor Wolter Lemstra. Het onderzoek duurt naar verwachting een half jaar.
Commentaar SIN-NL:
Lemstra is niet onafhankelijk. Hij was voorzitter van de NVZ Ned. Vereniging van Ziekenhuizen. Ook was hij van mening dat de falende bestuurders van het Medisch Spectrum Twente inzake het handhaven van de doofpot van disfunctionerend neuroloog Jansen Steur gewoon konden aanblijven. Lemstra is part of the problem and not part of the solution.