Bruin, Cees W. de – orthopeed Waterlandziekenhuis Purmerend

14 juli 2015: Chirurg de Bruin wordt niet vervolgd door OM

18 febr. 2015: Geen arts wil slachtoffer falend orthopeed de Bruin helpen

14 mrt 2013: OM doet nader onderzoek naar falend orthopeed de Bruin

25 okt 2012: Rapport Inspectie Gezondheidszorg over falend orthopeed de Bruin
12 mei 2012: Falend orthopeed de Bruin tweemaal berispt door Centraal Tuchtcollege (CT)

8 mei 2012: Uitspraak 2010.111 CT inzake dr de Bruin: handhaving berisping
8 mei 2012: Uitspraak 2010.112 CT inzake dr de Bruin: handhaving berisping
26 okt. 2011: Centramed weigert verzoeken schadevergoeding slachtoffers dr de Bruin
Vraag svp eerst advies aan SIN-NL voordat U de vragenlijst opstuurt naar de politie!
16 sept. 2011: Raad voor Journalistiek: Radar mocht naam en foto van dr de Bruin tonen
5 juni 2011: Vragenlijst politie aan slachtoffers dr de Bruin Waterlandziekenhuis
5 juni 2011: brief politie aan slachtoffers inzake aangifte tegen dr de Bruin

9 mei 2011: Tros Radar oproep patienten dr de Bruin ivm onderzoek door politie
5 mei 2011: Politie en justitie onderzoek naar dr de Bruin:
oproep aan patienten om zich te melden.

Dr. de Bruin, 25 jaar orthopedisch chirurg Waterlandziekenhuis Purmerend.
Door medische fouten maakte hij meer dan 300 slachtoffers,
Tros Radar 21 maart 2011. Juli 2010 is hij ontslagen.
Dr Oey, anesthesist/pijnbstrijder en dr Selen, neurochirurg beiden Waterlandziekenhuis Purmerend zagen vele slachtoffers en voldeden niet aan hun meldplicht aan de Inspectie Gezondheidszorg, art 4a Kwaliteitswet.
Ook dr Pavlov, orthopedisch chirurg Maartenskliniek Woerden zag vele slachtoffers en zweeg.
Artsen dekken elkaar en zijn medeplichtig aan vermijdbaar leed

 

dr A. Oey dr P. Pavlov dr W. Selen

21 maart 2011: dr de Bruin maakte geen 150 maar 300 slachtoffers
zie Tros Radar: de ongeschreven artsencode en dr de Bruin :

artsen verzwijgen fouten van collega-artsen
SIN-NL plaatst dr P. Pavlov, Woerden, dr W.Selen en dr A.Oey Purmerend op zwarte lijst

 

14 januari 2011 : dr de Bruin maakte geen 125 maar 150 slachtoffers,
zie artikel Zorgvisie 14 januari 2011, onderaan

De doofpot bij dr de Bruin: orthopedisch chirurg Waterland ziekenhuis: 125 slachtoffers.
in de media gebracht door RTV Noord-Holland vnl 2010 en 2011 en Tros Radar 10 jan. 2011.

Dr C.W. de Bruin was ongeveer 25 jaar werkzaam in het Waterland ziekenhuis en heeft in de loop der jaren een spoor van vernieling achtergelaten, in de vorm van minstens 125 slachtoffers van zijn medisch nalatig handelen.
Eind juli 2010 is hij ontslagen. Na de medische fouten, bleef de Bruin weg bij zijn slachtoffers en ook ziekenhuis Waterland faalt ernstig in de zorg voor de slachtoffers, zie 8. en 9.
Dr de Bruin is op de zwarte lijst van SIN-NL geplaatst.
Dit dossier bevat:

1. samenvatting rapport dd 8 juli 2010 inzake het disfunctioneren van dr de Bruin.
2. Achtergrond artikel van Tros Radar als toelichting op hun uitzending op 10 januari 2011 over het jarenlang disfunctioneren van dr de Bruin, de gevolgen voor de slachtoffers en het gebrek aan eerlijke informatie en adequate medische begeleiding door dr de Bruin en het Waterland ziekenhuis.
3. Reactie van het Waterlandziekenhuis te Purmerend 10 jan. 2011
4. Reactie van Zorgbelang Noord-Holland inzake de slechte behandeling van de slachtoffers van de Bruin, zowel door de Bruin zelf als door ziekenhuis Waterland
5. Namen van de twee leden van de maatschap Orthopedie
6. Namen van de leden van het bestuur van de wetenschappelijke vereniging orthopedie de Nederlandse Orthopedische Vereniging.
7. Andere organisaties en zorg-professionals die de doofpot van medische fouten in stand hielden.
8. Falen van zorg aan de slachtoffers van de Bruin, door de Bruin zelf en ziekenhuis Waterland.
9. Twee rapporten over het falen in de zorg aan de slachtoffers van de Bruin.
10. Artikelen van SIN-NL inzake de doofpot van medische fouten bij dr de Bruin