VUMC – artsenconflict

Laatste update 23 dec. 2014
Zie tevens: www.nu.nl en Medisch Contact

nb: 21 aug. 2012:
Waar is Prof. dr. G. van der Wal, (vml) Inspecteur-Generaal IGZ in het VUMC-conflict?
21 aug. 2012: VUMC-
31 mei 2012:
Elmer Mulder voorzitter VUmc verdachte in strafrechtelijk onderzoek. Ook SIN-NL in bezit van bezwarende documenten tegen Mulder.
NIEUWS

2014/12/23 VUMC verzet tegen WOB verzoek Argos inz. VUMC artsenconflict en longarts Paul
2014/03/06 Minister Schippers: geen hulp VUMC longarts Rick Paul door broer Insp.Generaal van NVWA
2014/02/01 Radio 1 Argos 1.2.2014 14u VUMC conflict deel 3 oa over collegialiteit artsen
2013/09/12 E Klasen (vml LUMC) en Mr J L Burggraaf (Allen en Overy) in RvT VUmc
2013/07/24 Rapport IGZ over VUmc aug 2012-maart 2013: RvB gaf onjuiste info aan IGZ
2013/07/24 Rapport IGZ over VUmc aug 2012-maart 2013 openbaar
2013/06/21 Schikking OM: VUmc 30.000,Eyeworks 20.000,Mulde &Bonjer ten onrechte vrijuit!
2013/06/10 Klokkenluider VUmc longchirurg Rick Paul weer aan de slag
2013/06/04 Ziekenhuisbestuurders Mulder, VUMC , Bruggeman UMCG en Büller ErasmusMC topgraaiers
2013/05/30 Oud-VUmc topman Elmer Mulder is een megagraaier en krijgt 4 ton vertrekpremie
2013/05/17 Longartsen VUMC sturen patienten voor operaties naar andere ziekenhuizen
2013/04/19 Klokkenluider VUmc Prof. dr Pieter Postmus wil zwijgen strafbaar stellen
2013/03/01 Voorzitter MCH W.Geerlings nu ook lid Raad van Toezicht VUMC
2013/02/20 VUmc blijft nog onder verscherpt toezicht van IGZ
2012/12/30 VUMC geeft inzage rapport overleden vader eerder, mogelijk door druk media
2012/12/30 VUMC weigert snelle afgifte rapport overleden vader ondanks verzoek Ombudsman
2012/12/15 Raad van Toezicht VUMC faalde afgelopen vijf jaar, 3 leden treden af
2012/12/11 NZa onderzoekt declaraties VUmc afd. kindergeneeskunde 2008 t/m 2011
2012/11/30 Longarts Postmus weer aan het werk bij VUMC, voorwaarden onbekend
2012/11/13 Rechter: Postmus VUMC geen afdelingshoofd maar wel hoogleraar en longarts
2012/11/11 VUMC verbood Eyeworks mogelijke bewijs medische fout aan patienten te tonen
2012/11/10 Liet juni 2012 chirurg VUMC longarts Paul vlak voor operatie in de steek ?
2012/11/09 Argos radio: VUMC meldde overlijden op longchirurgie aug. 2011 niet aan IGZ
2012/10/31 Uitspraak kort geding longarts Postmus en VUMC 13 nov. 2012
2012/10/27 Negende patient VUMC overleden door mogelijk vermijdbare medische fout
2012/10/23 Longarts Postmus VUmc ziet af van kort geding, longchirurg Rick Paul ziek thuis
2012/10/23 Nieuw conflict bij VUMC op de afdeling klinische genetica?Kg Postmus?
2012/10/18 Klokkenluider longarts Postmus spant kort geding aan tegen VUmc
2012/09/30 VUMC: gesprekken gaande over terugkomst klokkenluider longarts Postmus
2012/09/14 IGZ bezoekt tweemaal onverwacht het VUMC…..
2012/09/10 Ondernemingsraad VUmc wil vertrek Stalman
2012/09/06 Wannneer stappen de leden RvT VUMC op ? Zijn zij zeer belangrijke personen?
2012/09/05 VUMC dwingt klokkenluider Postmus tot formuleren plan van aanpak
2012/09/04 Doofpotdossier artsenconflict VUMC
2012/09/04 Klokkenluider longarts Postmus VUMC stelt plan van aanpak op
2012/08/30 Klokkenluider Postmus en VUMC in gesprek: kort geding afgeblazen
2012/08/29 Wanneer stapt prof dr W. Stalman, derde lid Raad van Bestuur VUMC op?
2012/08/29 Prof dr P. Postmus, klokkenluider vecht ontslag aan via kort geding tegen VUMC
2012/08/28 VUMC nieuwe leden Raad van Bestuur : F. Plukker voorzitter en F. Corstens
2012/08/27 Conflict VUMC:komt longarts Postmus terug na vertrek leden RvB Mulder en van Eewijk ?
2012/08/25 VUMC artsenconflict: patienten van artsen Postmus en Paul worden niet geinformeerd
2012/08/25 Conflict VUMC: onderzoek Raad van Bestuur enToezicht VUMC betaald door VUMC
2012/08/25 Conflict VUMC: ook Raad van Toezicht faalde, volgens voormalig lid Hans Berg
2012/08/24 VUMC artsenconflict: voorzitter Elmer Mulder en vice-voorzitter W. van Eeuwijk nemen ontslag
2012/08/23 Eenvandaag: VUmc in opspraak vanwege patiëntveiligheid en ontslag
2012/08/23 NOS corrigeert: VUMC stelt klokkenluider Prof Postmus afd. longziekten op non-actief
2012/08/23 Conflict VUMC: Raad van Bestuur ontslaat klokkenluider longarts Prof. P. Postmus
2012/08/21 Waar was Prof. dr. G. van der Wal, Inspecteur-Generaal IGZ in het VUMC-conflict?
2012/08/21 Het artsenconflict bij het VUMC: om wiens belang gaat het?
2012/08/21 Leden van de raad van bestuur en toezicht VUMC dienen ontslagen te worden
2012/08/21 VUMC namen falende leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht:.
2012/08/21 VUMC stopt tijdelijk longchirurgie na onder toezichtstelling door IGZ
2012/08/21 VUMC artsenconflict: VUMC zes maanden onder verscherpt toezicht IGZ
2012/08/21 Conflict VUMC dr Armand Girbes Intensive care, en longarts Rick Paul sinds 2011
2012/08/21 Conflict VUMC: na longchirurg Rick Paul nu ook arts Postmus op non-actief
2012/08/19 Argos radio: conflict artsen VUMC kan leiden tot onnodig overlijden van patienten
2012/06/01 OM beraadt zich op stappen in VUmc-affaire inz. schending beroepsheim
2012/06/01 Directeur VUmc per 1 juni 2012 met ontslag ivm Eyeworksprogramma febr. 2012
2012/05/31 Elmer Mulder voorzitter VUmc verdachte in strafrechtelijk onderzoek
2012/05/14 CBP: VUmc en Eyeworks in de fout bij filmen van patienten
2012/02/29 Meer aangiftes tegen VUmc. VUmc maakt excuses aan patienten……
2012/02/29 Waarom begrijpt schrijfster Enquist het privacy-belang van VUmc patienten niet?
2012/02/28 Hartpatienten Nederland boos over schrijver in witte jas bij cardiologie VUmc
2012/02/25 Aangifte patiënten SEH tegen VUmc en Eyeworks wegens schending beroepsgeheim en privacy
2012/02/24 RTL stopt uitzending programmas 24 uur SEH op verzoek VUmc
2012/02/23 Filmopnames bij VUmc zonder toestemming: schending privacy en beroepsgeheim
2012/01/16 Komt er verbetering van de zorg op de Intensive Care VUMC?
2011/12/19 Cees Veerman wordt toezichthouder VUmc
2011/12/14 Misstanden door ruzies medisch specialisten Intensive Care VUMC
2011/12/12 Prof A.Girbes hoofd Intensive Care VUMC tijdelijk op non-actief als voorzitter
2011/12/06 IGZ rapport: VUMC reageerde niet alert op overlijden patient door fout
2014/03/04 Sterftecijfers ziekenhuizen verschillen van 62-123. Geen uniforme registratie!
2014/02/27 NTVZ rapport ‘Tussen Besturing en Samenleving pleit voor andere rol RvT
2014/01/27 27 jan 2014: behandeling strafzaak hoger beroep falend gynaecoloog Buimer bij Gerechtshof Adam
2013/12/23 IGZ adviseert check op allergieën vóór plaatsing siliconen borstimplantaten
2013/12/17 Onderzoek toont aan: borstimplantaten zijn wel schadelijk voor gezondheid, verwijdering raadzaam
2013/11/18 Nivelrapport: ongeloofwaardige daling zorggerelateerde sterftes en schades van patienten door vermijdbare medische fouten in NLse ziekenhuizen
2013/11/12 Neurologen Snoek en Scheltens keuren diagnose en behandeling door Jansen Steur mbt Alzhmer af
2013/11/12 Rechter staat getuigendeskundigen toe bij ondervragingen Jansen Steur, JS erkent twijfel
2013/11/06 Skipr en 2 arts-deskundigen: charmeoffensief voor Jansen Steur ondanks foute diagnose
2013/10/29 Hebben patienten toestemming verleend voor gezamenlijk EPD zkh Lievensberg en Franciscus?
2013/10/09 Onderzoek: ACE-remmers lijken kans op Alzheimer te vergroten
2013/10/03 Berwick bepleit blamefree melden medische fouten, ook aan het slachtoffer?
2013/05/11 Zorgfraude: ziekenhuizen en artsen declareren onterecht miljoenen euros
2013/05/10 NZA start grootscheeps onderzoek naar fraude met ziekenhuisrekeningen
2013/03/27 Ziekenhuissterfte varieert sterk per provincie
2013/03/18 Artsen twijfelen aan kwaliteit darmkankertest
2013/02/09 DOOFPOTDOSSIERS disfunctionerende artsen
2013/01/11 Scheltens en De Leeuw pseudo-critici van artikelen Jansen Steur, zelf ongeloofwaardig
2012/12/19 Ruwaard:ook sterfte door morfine op IC, long- en interne geneeskunde afd.?
2012/12/07 Eenvandaag Herre Kingma, Wytze Patijn: schijnheiligheid verbetering na medische fouten
2012/12/04 Commissie Ruwaard onderzoekt 800 dossiers sterfgevallen vanaf 1 jan. 2010
2012/11/26 Slechte borstkankerzorg volgens Europese normen in 40 NLse ziekenhuizen
2012/11/26 Al jarenlang problemen bij Ruwaard van Putten, waarom geen actie?
2012/10/05 Rijnstate RvT : 2 nieuwe leden onder voorzitter en PvdAer Kim Putters
2012/09/02 Exit Elmer Mulder als voorzitter NFU, Guy Peeters (AZM) nieuwe voorzitter
2012/08/24 Mw R. van Diemen, kinderarts-nefroloog toppositie GGZ benoemd tot Inspecteur-Generaal IGZ
2012/08/24 GroenLinks wil versterking positie klokkenluiders zorg
2012/08/24 Van Vollenhoven beschermt arts-klokkenluider maar niet de patient-klokkenluider
2012/08/17 Nauwelijks verbetering patientveiligheid ondanks veiligheidsprogramma VMS
2012/03/08 Medische schijnopenheid : Arjan Dasselaar www.nu.nl 3 maart 2012
2012/03/07 Schippers voorstandster terugvorderen kosten voor onterecht verleende zorg.
2011/12/20 Sterftecijfers ziekenhuizen onbetrouwbaar ivm verschillen in registratie
2011/11/28 Bert Bruggeman, strafrechteliijk medeplichtig toch prijs….
2011/01/06 Antwoord Minister Schippers op kamervragen inzake slachtoffers van medische fouten
2010/11/10 Fonds Slachtofferhulp vertraagt hulp aan slachtoffers van medische fouten.
2007/04/27 Medische fouten: onbedoelde gebeurtenissen? Nivel/Emgo conclusie:ziekenhuizen zijn niet veilig. Wanneer krijgen de slachtoffers van medische fouten goede informatie en goede medische zorg?