Kingma, Herre – cardioloog, IGZ en MST

‘Kingma wist van foute diagnoses Jansen Steur’  skipr.nl 24/09/2009

Herre Kingma, bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente in Enschede, had kunnen weten dat er iets aan de hand was met neuroloog Ernst Jansen Steur. Kingma tekende destijds als inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een brief waarin staat dat de inspectie wist van de foute diagnoses van Jansen Steur. Dat meldt RTV Oost.
Positie Kingma
Kingma heeft tot nu toe ontkent dat hij op de hoogte was van de foute diagnoses. Maar een ex-patiënt zou hem medio vorig jaar al het advies hebben gegeven om actief op zoek te gaan naar meer slachtoffers. Ook heeft hij in 2005 als hoogste baas van de IGZ gecorrespondeerd met een weduwnaar van een ex-patiënt van de neuroloog. Dat blijkt uit een uitzending van ‘In de wandelgangen’ op RTV Oost. Hoogleraar Bob Smalhout zegt in de uitzending dat Kingma het nu niet langer kan ontkennen. Smalhout denkt dat Kingma zich ongemakkelijk voelt onder zijn huidige en vroegere functies. Aanvankelijk was hij cardioloog, toen werd hij inspecteur-generaal bij de IGZ en daarna bestuurder bij het MST. Smalhout verwacht dat hij vanuit zijn huidige functie probeert om “er op alle mogelijke manieren onderuit te komen” om de naam van het MST hoog te houden.
Tekortkoming inspectie
Kingma vindt het hele zware verwijten en meent dat Smalhout een romantisch beeld van de IGZ schetst. Kingma wijst erop dat de inspectie geen individuele klachten behandeld en stelt dat hij op het moment dat hij de klacht van de weduwnaar beantwoordde in zijn fuctie als inspecteur-generaal niet had kunnen weten hoe ernstig de zaak daadwerkelijk was. Kingma zegt wel voor de volle honderd procent verantwoordelijk te zijn voor de brief. Maar het is volgens Kingma een tekortkoming van de inspectie dat bij een individuele klacht niet wordt nagegaan of er meer aan de hand is. Bekijk de gehele uitzending van RTV Oost.

Zie meer hieronder:

————————–

http://tst.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=ka_me.Kingma&nieuws=13336
download 6 november 2010
# Overzicht hoe IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg de afgelopen 30 jaar is omgegaan met medische fouten en kwakzalverij.
Een onthutsend beeld. Artikel update 11 september 2009

11 september 2009: In verband met betrokkenheid van Cees Renckens bij het verzwijgen van medische missers in het Westfriesgasthuis in Hoorn en de betrokkenheid van Herre Kingma bij het verzwijgen van de praktijken van de neuroloog hier nog maar eens een overzicht dat Frank voor ons maakte naar voren gehaald. Het is veel maar geeft wel een onthutsend beeld naar mijn mening

februari 2009: Met dank aan Frank die ons een overzicht stuurde van hoe de Inspectie voor de Volksgezondheid in het verleden is omgegaan, ook in de media, met medische fouten en kwakzalvers enz. enz. Het is echt heel veel maar wel verhelderend als je je erdoorheen kunt worstelen en zet minister Klink zijn berichtgeving van vandaag in perspectief. Alles is voor verantwoording van Frank, wij hebben er niets aan gewijzigd..

HERRE KINGMA EN O.A. MEDISCHE FOUTEN

U kent hem wel Herre Kingma cardioloog en voormalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg. In deze functie weigerde hij 5 jaar lang zgn individuele medische fouten te onderzoeken….

http://www.dimitri.nu/site/index.php?option=com_content&task=view&id=3126&Itemid=86

# Apr 1984: Reportage van over patiënten die het slachtoffer werden van medische fouten en die zich gaan verenigen om klachten over medisch falen aan de kaak te stellen. Interview met o.a. W. van Gestel, hoofdinspecteur Volksgezondheid. (‘Brandpunt’, 06-04-1984; KRO, Willibrord Fréquin)

# Apr 1987: Medische fouten: Gesprekken met o.a. – drs. J.L.H. Beyaert, coördinator medische zaken AMC, mn over medisch/juridisch onderzoek door politie en inspecteur van Volksgezondheid na een gemaakte medische fout. – mr. B. Schultsz, inspecteur Volksgezondheid, mn over de “macht” en het werk van zijn functie. (‘Televizier’, 28-04-1987; AVRO; Heidi van Barneveld, Mieke Benda, Karel van de Graaf, Bart in ’t Hout)

1985-2000: Cardioloog / directeur R&D Cardiologie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

# Jan 1990: Hartoperaties: Dr. J.H. Kingma schat dat er jaarlijks 100 patiënten onnodig overlijden omdat ze te lang hebben moeten wachten. (televisie; ‘Televizier’, 15-01-1990; AVRO )

# Sept 1993: Opvallend was de bijdrage en invloed van de twee specialisten. De cardioloog Kingma ging genuanceerd in op de wachtlijstproblematiek. Hij verricht onderzoek naar de prioriteitsstelling voor en de gevolgen van wachtlijsten. Hij gaf aan dat er in ons land een op de drie dagen een patient die wacht op een dotterbehandeling aan acute hartdood sterft. Hij stelde zich kwetsbaar op. Zo gaf hij toe dat hij zijn beslissingen niet alleen op medische gronden neemt, maar dat hij ook wel eens sociale omstandigheden een rol laat meespelen. Hoewel minder goed met wetenschappelijke gegevens gefundeerd dan Kingma won de vaatchirurg Rauwerda de sympathie van het publiek. ( Dagblad Trouw, ‘Een Harde Confrontatie met ‘Keuzen in de Zorg’, :17 september 1993, Dr. C. Spreeuwenberg)

# Apr 1994: Reportage over fouten bij operaties: Deelnemers aan het gesprek zijn o.a.: dr. J.H. Kingma, cardioloog. (televisie; 16-04-1994; EO; Kees de Bree, Moos Engels, Constant Meijers)

# Jan 1997: De Economische Controledienst (ECD) maakt bekend dat een aantal medisch specialisten voor zeker tien miljoen gulden heeft gesjoemeld met declaraties. Voorzitter H. Kingma van Orde Medisch Specialisten spreekt van “creatief declareren”. Kingma bagatelliseert de omvang van de fraude en wijst op de ingewikkelde tariefstructuur en op de “belachelijk lage tarieven, waarvoor mijn beroepsgroep langzamerhand niet meer wenst te werken” (‘Radio1 Journaal’ 30-01-1997; NOS; Govert van Brakel, Francesco Mascini)

2000: Herre Kingma: Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg (VWS)

# Sept 2000:Uit een onderzoek van de Nederlandse artsenorganisatie KNMG blijkt dat veel artsen het niet nodig vinden om gemaakte medische fouten te melden aan de patiënt. H. Kingma zegt dat er een meldingsplicht moet komen en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich meer moet bekommeren om de patiënt. (‘Nova/DenHaagVandaag’, 18-09-2000; NPS;Winfried Baijens, Jan Eikelboom, Rob Trip, Ger van Westing)

# Jan 2001:Een behandelend arts of chirurg bij de afdeling intensive care mag een operatie bij een patiënt weigeren als hiermee extra complicaties verwacht worden. Deze redenering werd gedaan door de zojuist genoemde H. Kingma. (‘Barend en Witteman’, 10-01-2001; VARA;Alet de Jonge, Herman Meijer, Chris Roest)

Jan 2001: Reportage over het onbekend aantal medische fouten bij artsen en tandartsen in ziekenhuizen en praktijken. De inspectie voor de Volksgezondheid wil de kwaliteit binnen ziekenhuizen bevorderen waardoor de medische fouten kunnen worden opgespoord en worden onderzocht. Interview met o.a. H. Kingma. (‘Twee Vandaag’, 11-01-2001; TROS; Marlies Kolthof)

# Mei 2001:Er komt een hervorming van de Inspectie voor de Volksgezondheid omdat veel fouten van medisch personeel verborgen blijven. De inspectie krijgt meer personeel, meer bevoegdheden en zal zelf meer sancties aan medische instellingen kunnen opleggen. Studio interview met H. Kingma die zegt dat de prioriteit niet ligt bij het opsporen van misstanden maar dat de Inspectie zelf wel krachtiger wil optreden. (‘Nova/DenHaagVandaag’, 31-05-2001; NPS; Kees Driehuis, Jan Reiff)

# Juli 2001: Het ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft de afdeling gynaecologie gesloten nadat onenigheid was ontstaan binnen de maatschap van gynaecologen. H. Kingma wil dat er een instituut voor patiënten komt die de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen moet waarborgen. (‘Nova/DenHaagVandaag’, 24-07-2001; NPS; Carolien Brugsma, Willem Lust, Ad van Oosten, Art Rooijakkers)

# Okt 2001: Interview met o.a.: H. Kingma, inspecteur-generaal gezondheidszorg die zegt dat de inspectie wel adequaat wil reageren op signalen van schade. (‘Nova’, 05-10-2001, Hetty Nietsch, Silvia Pilger )

# Dec 2001: Studiointerview met J. Kingma, inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid, die zegt dat hij alles in het werk zal stellen om zoals hij zegt “deze gevaarlijke kwakzalvers aan te pakken”. (‘Nova/Den Haag Vandaag’, 19-12-2001; NPS, Kees Driehuis, Alletta Oosten )

# Juni 2002: De eerste man van de inspectie voor de gezondheidszorg, inspecteur-generaal H. Kingma, is gisteren door zijn superieuren op de vingers getikt. Demissionair minister Borst en vooral staatssecretaris Vliegenthart zijn boos dat Kingma via Trouw heeft laten weten het toezicht op drie gebieden, waaronder de reclame-activiteiten van de geneesmiddelenindrustrie, te willen staken. (Dagblad Trouw, donderdag 20 juni 2002 )

# Juni 2002: Herre Kingma “Mijn handtekening staat onder contracten van in totaal vele, vele miljoenen guldens met de farmaceutische industrie. In Groningen was ik een van de eerste cardiologen die betaald onderzoek deed naar hartmedicijnen. Het geld kwam van Organon. Dat is voor mij een heel normale zaak” (Dagblad Trouw, Interview Herre Kingma: Grote schoonmaak bij de inspectie, door Eveline Brandt, 20-06-2002)

# Okt 2002: Herre Kingma: “Wij hebben nu eenmaal te maken met een samenleving waarin zieken of zij die dat denken te zijn, niet altijd even rationeel denken.” ( Dagblad Trouw, 14-10-2002, Gezondheidszorg )

# Nov 2002:De Utrechtse politie heeft een oud-medewerker van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in die stad gearresteerd. De aanhouding is het gevolg van de openbaarmaking van een onderzoeksrapport over de fouten die zijn gemaakt tijdens en na de operatie van de zeven maanden oude baby Charlotte…(…)…Bovendien hadden de ouders van de baby deze conclusies uit het onderzoek direct moeten krijgen. Dat vindt althans de hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid, Herre Kingma. (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 25-11-2002; NPS;Marcel Hammink, Twan Huys)

# Dec 2002: Discussie tussen H. Kingma, inspecteur-generaal voor de volksgezondheid, en H. Büller, hoogleraar kindergeneeskunde en voorzitter van een onderzoek naar een medische fout in het Wilhelmina-Ziekenhuis in Utrecht, over de vraag hoe open of hoe terughoudend een ziekenhuis moet zijn bij een medische blunder. Kingma’s wens om alle medische fouten in Nederland te melden aan de Inspectie. Kingma toont zich een voorstander voor meer openheid. (televisie; ‘Buitenhof’, 01-12-2002; NPS)

# 2002: Herre Kingma “Intussen lijkt er sinds 11 september 2001 een nieuwe kentering gaande. In plaats van ‘gedogen’ spreken we nu over zero-tolerance. De terugtredende overheid moet weer directiever worden en de veiligheid van de gezondheidszorg garanderen. Hier ligt een taak voor de Inspectie. Wanneer moet deze echter ingrijpen ?” (Vereniging tegen de Kwakzalverij, 30 jan 2003, C.P. van der Smagt, Verslag van de voordracht gehouden tijdens de jaarvergadering van de Vereniging 2002 door Prof. dr. J.H. Kingma)

# Febr 2003:Een reportage over de moeizame juridische strijd na medische fouten. Aan de orde komt o.a. de (kleine) rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in deze zaken. Interview met o.a. Herre Kingma. (‘Zembla’, 20-02-2003; NPS)

# Juni 2003: Herre Kingma vermoedt dat er jaarlijks duizenden patiënten overlijden door medische missers. En niemand weet precies hoeveel het er zijn. Dat moet anders, zegt de inspectie voor de gezondheidszorg in haar jaarverslag. Kingma wil een boete opleggen aan ziekenhuizen die medische missers niet melden. (‘Nova/DenHaagVandaag’, 05-06-2003; NOS; Lieke Fillekers, Clairy Polak, Henry in ’t Zandt, Silvia Pilger)

# Juni 2003:

Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid onder honderd cosmetische privé-klinieken blijkt dat zij niet voldoen aan alle regels voor verantwoorde gezondheidszorg. Interview met o.a. H. Kingma. (televisie; ‘Twee Vandaag’, 10-06-2003; TROS;Jaap Jongbloed, Fione Zonneveld)

# Juli 2003:Telefonisch vraaggesprek met inspecteur-generaal Kingma van de Gezondheidszorg, die van mening is dat medici te makkelijk in de publiciteit treden over het ziektebeeld van patiënten. (‘Radio1 Journaal;’ 12-07-2003; Radio 1; NOS)

# Juli 2003: Vraaggesprek met Herre Kingma, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, over de vraag waarom artsen niet via de ether mogen speculeren over oorzaak en gevolg van zieke “bekende” Nederlanders. Kingma vindt de psychiaters en psychologen die zich over de zaak-Van der G. hebben uitgelaten “onprofessioneel” en noemt hun gedrag “laakbaar”. (Radio; ‘Met het oog op morgen’, 11-07-2003; Radio 1; NOS; Lucella Carasso, Esther Verhalle)

# Febr 2004: De alternatieve geneesheer moet zich, net als gewone artsen, verantwoorden voor zijn werk, vindt Kingma. Hij verwacht dat de minister van Volksgezondheid zich hiervoor zal sterk maken… ( Algemeen Dagblad, 18 februari 2004 )

# Juni 2004: Kingma: voorstel voor een meldingsysteem voor medische fouten waarbij artsen geen risico lopen om te worden vervolgd. (Radio; ‘De ochtenden’, 25-06-2004; Radio 1; VPRO)

# Aug 2005: Kingma “de gezondheidszorg moet innovatie in de zorg verbeteren” (‘Radio1 Journaal’, 08-08-2005; Radio 1; NOS)

# Febr 2005: De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam met een schatting van honderden doden door bijwerkingen met medicijnen. ‘Zembla’ komt in de reportage ‘Dodelijke Bijwerkingen’ tot een veel hogere sterfte. Maar de IGZ vindt artsen zelf verantwoordelijk voor het voorschrijfgedrag. Inspecteur-generaal Kingma: “Wij zijn niet als de onderwijsinspectie dat we naast de dokter in de spreekkamer gaan zitten. We willen dat niet en dat is ook niet een type inspectie die ik wil leiden” Zembla: “Hoe veel doden moeten er vallen voordat u ingrijpt ?” Een verontwaardigde en opgewonden Kingma brak voor de lopende camera het gesprek af. (VARA, ‘Zembla’, Jos van Dongen, Kees Driehuis, 17 februari 2005 )

# Febr 2004: Volgens inspecteur-generaal Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben medische zaken geen hoge prioriteit bij het OM. In de Volkskrant zegt Kingma zaterdag dat hij graag zou zien dat het OM vaker en eerder optreedt, voordat ernstige schade aan een patiënt is toegebracht. ( Telegraaf, 21 feb. 2004 )

# Dec 2004: Het VPRO-radioprogramma Argos meldde vanmorgen dat de Ondernemingsraad van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het vertrouwen in inspecteur-generaal Herre Kingma heeft opgezegd (Medisch contact, 10-12-2004 )

# Juni 2005: Inspecteur Reclametoezicht Astrid Meij neemt per 1 juli 2005 ontslag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg omdat het volgens haar de toezicht op de farmaceutische industrie tekort schiet. (Radio; ‘De ochtenden’, 14-06-2005; Radio 1; VPRO)

# Okt 2005: Inspecteur-generaal Herre Kingma verlaat de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Hij zorgde voor een nieuwe werkwijze, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de grootste gezondheidsrisico’s voor patiënten….. ( Nieuwsbericht: IGZ / Ministerie VWS 27 oktober 2005 )

2006: Vertek IGZ:

# Jan 2006: “Herre Kingma was een boegbeeld. Het is de hoofdtaak van de Inspecteur-generaal om de kwaliteit van de gezondheidszorg – en zo de gezondheid van de burger – te beschermen. En de inspecteur-generaal fungeert als de ogen (en oren) van de minister als het gaat om de staat van de volksgezondheid. Als er één ding is wat Herre Kingma de afgelopen jaren heeft laten zien, dan is het dat hij niet bang is. Onverschrokken heeft hij de mission impossible uitgevoerd. Ik ben blij dat wij daar vijf jaar lang de vruchten van hebben mogen plukken.” ( Toespraak van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H. Hoogervorst, bij het afscheidssymposium van inspecteur-generaal Kingma in Den Haag. 25 januari 2006 )

# 2006: Herre Kingma: Nieuwe Topman Medisch Spectrum Twente “Aanwinst voor Regio”

(28 oktober 2005 / Zorg en Technologie, Twentsche Courant Tubantia / 27 okt 2005)

Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuisgroep Medisch Spectrum Twente

http://www.mstwente.nl/herrekingma/kingma/

# Jan 2007: Herre Kingma was tot voor kort inspecteur-generaal bij de IGZ “Het OM moet juist een liberale wet als de Wet BIG streng handhaven. Gaan mensen over de schreef, dan moet er worden ingegrepen. Maar dat gebeurt niet voldoende”. ( Medisch Contact, 62 nr. 1, 5 januari 2007, 31, Mensje Melchior)