68 Doofpotdossiers

Bewerk deze pagina

Laatste update 29 september 2020
– 
zie ook: SIN-NL Zwarte Lijst artsen en Zwarte Lijst BIG-register

RTL Nieuws 30 mei 2016: Ziekenhuizen verzwijgen elk jaar honderden dodelijke missers

Artsen hebben de plicht hun patiënten volledig en correct te informeren, ook na medische fouten, Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO  en Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Gezondheidszorg WKKGZ.
Dit gebeurt nauwelijks.
Artsen hebben de plicht hun patiënten volledig en correcte zorg te geven, ook na medische fouten, WGBO en  WKKGZ. .
Dit gebeurt nauwelijks.
Artsen hebben de wettelijke plicht tot melden van medische fouten waardoor patiënten ziek werden of overlijden, bij de Inspectie Gezondheidszorg, WGBO en  WKKGZ. .
Dit gebeurt nauwelijks.
Zo ontstaan doofpotdossiers: wanneer artsen en ziekenhuizen hun ethische, professionele en wettelijke verplichtingen jegens slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden, niet of nauwelijks nakomen.