Di dag 17 mei: handhaaft Hoge Raad vrijspraak falend neuroloog Jansen Steur?

Commentaar SIN-NL

Het is volstrekt duidelijk dat Jansen Steur jarenlang heeft kunnen disfunctioneren als arts-neuroloog en grote gezondheidsschade heeft toegebracht aan weerloze patiënten.
Jansen Steur handelde in strijd met zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht op grond van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst- WGBO.
Zijn falen werd uiteraard opgemerkt, maar iedereen zweeg!!!
Wij herhalen:
Iedereen zweeg, zijn collega’s leden van de maatschap neurologie, zijn collega’s medisch specialisten in het ziekenhuis, huisartsen, zijn collega’s in andere universitaire ziekenhuizen, medisch tuchtcolleges, de directie en leden van de Raad van Bestuur van zijn ziekenhuis, zorgverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars, het Openbaar Ministerie en rechters. Ieder van hen is medeplichtig aan het verzwijgen. Deze doofpot moet zoveel mogelijk dichtblijven.
17 mei 2016 volgt de Hoge Raad, waarvan inmiddels ook bekend is dat deze corrupt is, zie de zwarte lijst rechters  www.rechterunikenvenema.com
Falende artsen staan boven de wet.
Wanneer de Hoge Raad de vrijspraak van Jansen Steur handhaaft, beloont de Hoge Raad het verzwijgen door alle andere betrokkenen artsen, verzekeraars, rechters.
De daders worden beloond, het leed van de slachtoffers en nabestaanden telt niet.
SIN-NL zal zich met alle wettelijke middelen tegen dit onrecht blijven verzetten.
————————————————————

Hoge Raad oordeelt in zaak Ernst Jansen Steur

Dinsdag 17 mei 2016  weten we of de vrijspraak van ex-neuroloog Ernst Jansen Steur blijft staan. Vorig jaar werd hij in hoger beroep vrijgesproken voor het opzettelijk stellen van verkeerde diagnoses. Eerder kreeg hij nog drie jaar cel opgelegd. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om mee te gaan in het oordeel van het gerechtshof en de uitspraak in hoger beroep niet te vernietigen.