Deltaplan moet praktijkvariatie in behandeling alvleesklierkanker verminderen

De vijftien expertisecentra voor alvleesklierkanker in Nederland verenigd in de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) lanceren een landelijk Deltaplan Alvleesklierkanker. De betrokken ziekenhuizen gaan wetenschappelijk onderzoek versnellen zodat nieuwe behandelingen eerder beschikbaar komen. Ook moet het Deltaplan praktijkvariatie terugdringen.

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker. Per jaar overlijden er ruim 2.800 Nederlanders aan deze ziekte. Ongeveer evenveel patiënten krijgen jaarlijks de diagnose. De diagnose is zo goed als een doodvonnis vanwege de schrikbarend slechte prognose; na vijf jaar is slechts 9 procent van de patiënten nog in leven.

Schijnbaar onmogelijk

“Iedereen is ervan overtuigd dat het Deltaplan er moet komen”, zegt voorzitter Marc Besselink van de wetenschappelijke commissie van de DPCG. “We bundelen onze inzet, kracht en expertise en zijn vastbesloten het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken; langer en beter leven met alvleesklierkanker. In de praktijk duurt het alleen nog te lang voordat de nieuwste inzichten in alle spreekkamers zijn doorgedrongen. De laatste jaren is er al veel verbeterd, maar er bestaan nog steeds vrij grote verschillen in Nederland. Daardoor kan het voorkomen dat je in ziekenhuis A een behandelmethode krijgt aangeboden, terwijl ziekenhuis B al met een behandelmethode werkt waarmee betere resultaten zijn behaald. Het Deltaplan gaat dit veranderen.’”

Logistiek

In concreto betekent dit dat de expertisecentra de komende tien jaar hun onderzoek gaan bundelen, afstemmen en versnellen. “Op die manier hoeft niet telkens de volledige logistiek van een wetenschappelijk onderzoek opgestart te worden”, zegt Besselink. “Hierdoor kan onderzoek efficiënter, goedkoper en beter verlopen en kan meer onderzoek verricht worden.”

Binnen het Deltaplan, waar ook patiëntenplatform Living With Hope en de Maag Lever Darm Stichting actief bij betrokken zijn, is ook aandacht voor financiering. “Voor een dergelijk initiatief is geld nodig, veel geld”, stelt Besselink. “Deltaplan Alvleesklierkanker wil gesprekken aangaan met andere partijen in dit veld en is erg dankbaar voor de toezegging van stichting Overleven met Alvleesklierkanker om samen te werken.”