Campagne: de pijn van slachtoffers medische fouten en hun nabestaanden

SIN-NL start een campagne om het onnodige leed van slachtoffers van medische fouten en hun familieleden in de publiciteit te brengen. Dit doet SIN-NL aan de hand van boeken, reportages en of interviews met slachtoffers van medische fouten.
Inmiddels hebben  immers meerdere patienten die het slachtoffer werden van ondeskundig en verwijtbaar handelen van artsen en of verpleegkundigen boeken geschreven over de medische fout en de gevolgen.
Ook schreven nabestaanden een boek over de lijdensweg van hun familielid die vroegtijdig overleed door
medisch nalatig handelen.
Tevens publiceren kranten of weekbladen met enige regelmaat over individuele slachtoffers van medische fouten.
In de komende weken zal SIN-NL U attent maken op oa boeken over de onnodige lijdensweg van kinderen, jongeren en volwassenen door medische fouten.
Wees U svp bewust dat het U als patient ook kan overkomen.
Bereid U voor indien U een operatie of ingrijpende medische behandeling dient te ondergaan.
Probeer vooraf zo veel mogelijk betrouwbare schriftelijke medische informatie te verkrijgen, via Uw behandelend arts, Uw huisarts en via internet.